lørdag, juni 19, 2010

BP sliter

BP må låne penger etter oljeutslippet. Og utsetter utbytte. Dette er gode nyheter.

Signalet om at oljeselskapene må stå ansvarlige for den risiko de opererer under er ENESTE mulighet per idag til å vri forbruket av fossilenergi over til fornybare kilder. Pengene styrer som alltid. Stor risiko styrer kapitalen der minste motstand er.

Det bør politikere ta seg ad notam og slutte med sine liksomløsninger. De har vi rett og slett ikke tid til å tulle med.

4 kommentarer:

Nagazoza sa...

har vi rett og slett ikke tid til å tulle med.....

Einar sa...

Hva med Statoil som der staten er største eier, da blir det vel skattepengene som til erstatning?

Kankje blir vi nødt til å rydde opp i Canada når Statoil har rasert naturen etter oljesand.

Placebo sa...

Helt enig! BP (og deres aksjonærer) tjener seg rike på å ha eksklusiv tilgang til deler av felles ressurser. De skal selvsagt betale når de ødelegger andres ressurser.

Helge Samuelsen sa...

Nagazoza,

Tvetydig?

Einar,

Ja, akkurat som skattepenger brukes til å utvikle renseteknologi for Statoil også. Skattepenger brukes allerede til å subsidiere oljeindustrien. Tatt i betraktning norske myndigheters track-record når det gjelder erstatninger (oljearbeidere, nordsjødykkere osv) vil vel et utslipp i nordsjøen måtte bæres av de som er uheldige nok til å rammes.

Jeg tror Statoil har dekket seg når det gjelder oljesand. Men vær klar over at hvis det blir noe av CO2-deponering, og det blir lekkasjer - kan Norge (dvs skattebetalerne) bli tvunget til å betale kvoter for eventuelle utslipp (lekkasjer).

Placebo,

Helt enig. Og helt selvsagt. Kapitalismen har imidlertid alltid gått ut på å vri det slik at kapitalistene ikke betaler for eksterne kostnader. De tar folket og er som regel ikke våkne nok til å forstå det engang!

Oljeselskapene skulle selvsagt bli pålagt også å betale for å løse problemet med CO2 - med andre ord - fossilenergi er ikke drivverdig.