mandag, juni 21, 2010

Aprilsnarr?

Nei, det kan ikke være det - jeg snakker om forslaget om å fjerne tusenlappen. Dog finner jeg det egentlig urimelig at vi i Norge kjører aprilsnarrer i media, fordi det ofte er så mye inkompetanse ute å går at faktiske forslag og planer ofte ikke kan bedømmes om er ekte eller ei.

"Fagfolk og politikere" mener at økonomisk kriminalitet vil begrenses ved å fjerne tusenlappen, fordi de kriminelle liker den så godt.

Et poeng er at de kriminelle alltid tilpasser seg.

Det viktigste poenget er imidlertid at vi her ser et absolutt knefall i kampen mot økonomisk kriminalitet ved i det hele tatt å vurdere slike lettvinte løsninger. Gi opp etterforskning - det får vi ikke til - lettere å forby tusenlappen og tro at vi gjør noe ... Dette er inkompetent. Dette er naivt.

Kriminelle er opptatt av penger. No shit. Ihvertfall har man kommet så langt i forståelsen av fenomenet. Å forby penger er imidlertid ikke løsningen. Men jeg ser ikke bort ifra at dette blir et mål i seg selv.

Neste skritt på veien mot kontrollsamfunnet kan være å innføre kun elektroniske penger og individuell kontroll. Automatisk regnskap for hver transaksjon slik at også skattemyndigheter og politi kan se om du bruker pengene dine fornuftig. Sammen med GPS i hver bil - som også er under nøye vurdering (nei, heller ikke dette er aprilsnarr) - kan overvåkingssamfunnet gi staten full kontroll og man kan leke at dette også gir null kriminalitet.

Ellers minner jeg om mitt forslag om kamera på do.

An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur?

4 kommentarer:

Arvid sa...

Dette er nok ingen spøk,nei. Tror de har fått ideen fra sine kamerater i Sverige. Her har det vært snakk om det samme. I praksis er det få 1000-lapper i sirkulasjon. Men hva verre er, jeg har sett flere reportasjer (i lokalaviser)som tar til orde for at vanlige forretninger bør slutte å ta i mot kontanter "pga ransfaren". Og da blir alternativet plastkort og da er vi ikke langt unna det du beskriver nederst i posten...

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette er begynnelsen på å underkjenne fysiske penger som betalingsmiddel.

Men det vil vel føre til at de kriminelle blir mer opptatt av digital kriminalitet?

HenrikWL sa...

Utvilsomt.

Men da er det jo flott at våre modige voktere allerede er årvåkne og opptatte av vårt ve og vel og ivrer etter å få datalagringsdirektivet på plass slik at vi blir beskyttet mot de kriminelle slaskene også i den digitale sfære.

Tør jeg foreslå noe så banalt enkelt som en polstret celle til hver innbygger hvor vedkommende tilbringer all sin tid? Stort tryggere kan det ikke bli; for alltid skjermet mot bilulykker, ran, voldtekt, flyulykker, you name it. Det er den reneste våte drøm.

Helge Samuelsen sa...

Henrik - jo, men hjemmesoning blir vel billigere. Det er jo bare å endre byggeforskriftene :)