fredag, juni 25, 2010

CO2 lagring


Kjemiprofessor Olav K. Kvalheim ved UiB advarer mot lagring av CO2 i nordsjøen fordi jordskjelv kan føre til gigantutslipp.

Dette er selvsagt korrekt. Da denne karbondioksiden må lagres under høye trykk, vil selvsagt enhver sprekk kunne føre til utslipp. Og selv om utslippene skulle være små, vil de over tid selvsagt kunne tømme reservoarene. Å basere seg på at geologiske formasjoner skal være 100% stabile i 5000 år er irrasjonellt (det er dette målet man setter seg), og selv om slike deponi faktisk skulle værre sikre i 5000 år, så vil de være som potensielle bomber å regne. Er vi villige til å bruke så mye penger og ressurser på å skape vår egen sivilisasjons damokles-sverd bare for å kunne ha en olje-økonomi i tretti - førti år til?

En forutsetning som fagmiljøene selv definerer er altså at dette skal være sikkert i 5000 år. Noe som i seg selv aldri kan garanteres, det har vi sett ved blow-outs og lekkasjer fra oljevirksomheten generellt. En annen forutsetning er at reservoarene skal kunne overvåkes. Man forventer altså at det skal brukes ressurser på å overvåke disse reservoarene i 5000 år! Og man forventer altså at mennesker om 5000 år skal overta problemene vi har overlatt dem!

Som om ikke denne logikken er drøy, er det også et faktum at de geologiske formasjoner som vi eventuellt vil lagre CO2 i faktisk vil være tidligere produksjonsfelt. Vi snakker om felt som allerede har tusenvis av "nålestikk" i seg etter tidligere letebrønner og produksjonsbrønner. Disse forventer vi altså skal være tette i 5000 år selv om de er satt under større trykk enn de er idag (og etter 5000 år kommer uansett syndfloden?).

Riktignok har man på Sleipner* feltet allerede injisert 12 millioner tonn siden 1996 for å øke oljeproduksjonen - men dette er peanuts å regne i forhold til de mange milliarder tonn vi nå ser frem til å tjene penger på å lagre.

For det er penger dette gjelder. Norge ønsker å bli dumpingplass for Europas CO2. Denne regjeringen er ikke miljøvernere, men kremmere. Hele konseptet med gasskraftverk og "månelanding" er et resultat av denne politikken.

Dessverre lar de ansvarlige hele verdens befolkning ta risikoen, og setter Norges befolkning i en kinkig situasjon hvis eventuelle lekkasjer oppstår. Vi er nemlig forpliktet til å betale kvoter for eventuelle lekkasjer, fordi de skjer på vårt nasjonale område. Vi kan potensiellt tjene 4000 milliarder på penger sugd ut av Europas befolkning, men vil potensiellt stå ansvarlige for 21840 milliarder dersom det lekker ut. En behøver ikke engang et worst case scenario for å kjøre fremtidens Norge bankerott. Og hvem vil måtte ta regningen? Hvermansen.

Selvsagt er det rent statistisk mest sannsynlig at katastrofale lekkasjer skjer noen generasjoner inn i fremtiden, og da gidder selvsagt ingen tenke langsiktig idag. Det kan sammenliknes med å fly. Sikkert nok. Men sikkert hvis du flyr hver dag i 5000 år? Ikke en kjeft av de som tjener gode penger på å utrede slike løsninger vil uansett ta noen risiko selv. Derfor kan de trygt spille det politiske spillet jeg kaller "Ansvarlighetsillusjonen". Det er slik man politisk skjermer seg fra ansvar. Ved å spille ansvarlig men handle uansvarlig.

Spørsmålet er om vi blir lurt? Mye tyder på at folk flest ikke blir det. Alikevel vil nok det statskapitalistiske systemet vårt trumfe gjennom alt som gagner oljeindustrien.

Det er tross alt den vi har valgt å leve av.

SINTEF konkluderer i en av sine redegjørelser for karbonfangst at virksomheten i all hovedsak vil bestå i:

Leting

Konstruksjon og drift av rørledninger

Boring og drift av brønner for CO2 injeksjon, overvåking og vannproduksjon

Ressursforvaltning

Trykk-kontroll

Korrosjonskontroll

Overvåking med geofysiske metoder

Løse problemer som kan forårsake risiko for lekkasje

…altså: I stor grad de samme oppgaver som utføres av dagen oljeindustri

Sitat slutt.

Med andre ord - dette er en løsning skreddersydd dagens oljemafia, hverken fremtiden, miljøet eller jordens klimabalanse. Så kan vi tenke på om vi er rede til å betale oljeindustrien for varene sine to ganger og om vi synes denne ville gamblingen - som setter selv en viss biskopsønn fra Stavanger fullstendig i skyggen - er ansvarlig.


*Injeksjon foregår også på Snøhvitfeltet og In Salah (Algerie) feltet operert av Statoil. Hensikten er IKKE å lagre CO2, men å få mer olje ut av feltene.

2 kommentarer:

kurt sa...

På tide at noen tar bladet fra munnen og avsløret dette galskapet for hva det er! Sterkt innlegg som vanlig.

Helge Samuelsen sa...

Sannheten forstår de fleste. Men vi er dessverre ikke i stand til å gjøre noe med det.