lørdag, juni 26, 2010

BP bør få flere rekordbøter!


Som jeg tidligere har sagt, må all virkelig risiko ved all virksomhet tillegges virksomheten. Dette er eneste måte å ha frie og fungerende markeder, at eksterne kostnader blir pålagt den enkelte virksomhet. Alt annet er å subsidiere risikovirksomhet og sende regningen til skattebetalerne.

Slik risiko vil i de fleste tilfeller møtes med forsikringsordninger, og det er greit. Virksomhet som ikke er regningsvarende (dvs gir profitt) uten å kunne håndtere slike forsikringspremier, som nødvendigvis vil avspeile risikoprofil, er ikke liv laga. Enkelt og greit.

BP har utallige utrydningstruede dyrs liv på samvittigheten. Nå kommer det også frem at avbrenning av olje dreper utrydningstruede skilpadder.

Det finnes allerede fastsatte bøter for dette, og jeg ser ingen grunn til at BP eller andre skal subsidieres ved å fritas fra slikt ansvar. I tillegg bør BP selvsagt betale fulle CO2 kvoter for all avbrenning av olje. Det er sterkt konkurransevridende om enkelte virksomheter eller enkeltpersoner skal omfattes av slike regelverk og ikke oljeselskapene.

Risiko skal tas av oljeselskapene fullt ut. Alt annet er å subsidiere dem på bekostning av annen virksomhet. Og det er vel det verste vi kan gjøre nå da "alle" påstår at det skal satses på fornybar energi.

Dog - til syvende og sist er det vel lobbyvirksomheten og petrodollarne som seirer. Spørsmålet er om folkeopinionen aksepterer dette nok en gang.

4 kommentarer:

Placebo sa...

Jeg synes også at man skal svare CO2-kostnader allerede ved opptak. Dersom man organiserer dette på samme måten som mva, altså at man får fradrag dersom man selger videre og ikke slipper ut selv, er det det leddet som slipper ut som må betale den faktiske kostnaden for forbruket. Dette vil i tillegg til alt det andre du nevner, gjøre at petroenergi ikke lenger vil komme så godt ut i kosteffektivitetsberegninger, og man vil gi en spore til utvikling av fornybare alternativer. Hovedproblemet i dag er jo at utvinning tilsynelatende er så billig i fht hvor mye energi man kan produsere.

Et annet problem er at det også for staten gir store inntekter. Uten et livsløpregnskap, gjør dette at man kan kjøpe seg innflytelse hos velgere og bygge en maktbase for seg selv og legge regninga på fremtidige generasjoner. Gratis penger (eller risikofritt ran) appellerer til maktmennesker!

Helge Samuelsen sa...

Kan ikke si annet enn at dette var en god redegjørelse :)

På den annen side, så har jeg tidligere sagt at olje/gass/kull - produsentene godt kan betale ALLE avgifter, og så legge disse direkte på regningen til kunden. Det fordrer internasjonale avtaler, men det gjør jo også "moms-systemet".

Dette gir i tillegg den risikoen at fossilselgerne må ta høyde for at de må betale fullt ut for det de faktisk produserer, og gi "hvermansen" en grunn til å anse utgiftene som "fossilenergiutgifter" og ikke som nå "statlig påbudte avgifter". Da har de lettere for å bli sure på oljeselskapene :)

Det er kun en teknisk forskjell, men stor i forhold til menneskelig psykologi.

Hva synes du?

Placebo sa...

Jeg er i grunn enig. Jeg er veldig for at man betaler for bruk av felles ressurser direkte og med det samme. Landleie (inklusive avsetning / betaling av all form for forurensing) vil også gjøre konkurransen mer rettferdig både utvinnere imellom og i forhold til alternativ energi.

Helge Samuelsen sa...

Aner vi er meget enige her, bortsett fra at jeg definerer "felles ressurser" annerledes. Tanken fra at ressurser er underlagt felleskapet - altså underlagt politisk kontroll i betydning av at mennesket "eier" naturen - blir feil. Snarere handler det om å beskytte både natur og mennesker fra negative eksterne eller direkte effekter fra enhver virksomhet. Dette må selvsagt være noe subjektivt vurdert, men en god begynnelse er uansett at der virksomheter blir etablert, må de underlegges fullt ansvar for eksternaliteter.

Landleie som sådan tror jeg vil bli brukt som ren beskatning, og går lett utover for eksempel landbruk som bruker store arealer.