fredag, januar 08, 2010

Prisstigning på kommunale boliger


Leien for kommunale boliger i Sola kommune stiger nå. Eksempelvis fra 3200,- til 3600,- (reelt tilfelle). Årsaken er generell prisstigning. En prisstigning som er blitt på ikke mindre enn 12,5% for disse boligene. Flere har ringt meg og sagt at de ikke vet hvordan de skal klare denne nye leien fordi trygden allerede er strukket til bristepunktet. Noen sparer på strømmen i et forsøk på å holde utgiftene nede. Dette gjelder syke mennesker!

Dette er en indikator på hvorfor trygdeytelser koster stadig mer i dette landet. Alt blir dyrere, og utgiftsgaloppen stanser aldri. Og en god del av denne dyrtiden lempes altså over på de økonomisk svakeste. I neste instans er det mulig dette blir kompensert gjennom høyere trygder, og spiralen fortsetter. Så kan man nok engang høre tenners gnissel fra våre folkevalgte om at dette har vi ikke råd til!

Men dette er bare begynnelsen. Kommunestyret i Sola planlegger (ønsker) å øke leien for slike boliger til over 6000,- i måneden. Jeg har hatt kontakt med mennesker som er på gråten, fordi de da ikke vil ha råd til å bo i sine kommunale leiligheter. En person har endog begynt å forberede seg på å flytte ut i telt i ren protest hvis forslaget går igjennom. Uføretrygdet. I telt. Midtvinters.

Resultatet kan uansett bli at kommunen med ordfører fra Hoire (Håkon Rege, tidligere FrP) og med motto "Ansvar for hverandre" jager uføre bort på økonomisk grunnlag. Så kan de eksportere utgiftspostene til andre kommuner. Det er jo en flott strategi - i den grad kommunen har en strategi.

Uansett planlegges det også nytt Rådhus, selv om alle er enige om at man egentlig ikke har råd til dette. Nei, dette er ingen parodi, det er den rene og skjære sannhet!

Kan jeg foreslå en studietur for alle Solas kommunetopper til et varmere, mer behagelig strøk i denne sprengkulden for å studere arkitektur? Full pensjon selvsagt. Og på første klasse. Annet skulle jo tatt seg ut!

Ellers hører vi jo fra Løvebakken at bostøtten skal økes. Hele landet på bostøtte må vel være målet? Så er vi alle eid trygt og godt av Staten.

Og slik går no dagan i kongeriket.

Tillegg: Etter å ha lest igjennom saksdokumentene ser jeg at Sola kommune baserer seg på at mesteparten av de økte leieutgiftene skal dekkes inn gjennom bostøtte (leietakerne vil alikevel få ca. tusen kroner i økte leieomkostninger). At Sola kommune baserer seg på at alle i deres kommunale boliger skal kvalifisere til en relativt høy bostøtte, betyr at de flytter ansvaret over på statlige ordninger. Gjør alle kommuner dette, vil sannsynligvis bostøtteordningen kollapse. Uansett blir kostnadene vesentlig større for staten. Sola kommune driver dermed business med sine kommunale boliger, de ønsker at utleien skal gå i pluss. Det er slik de tar "ansvar for hverandre" - ved å frasi seg ansvar.

Tillegg 2: Dette forslaget om prisøkning er basert på at Sandnes og (rikmannskommunen) Stavanger vurderer tilsvarende opplegg. Sola kommune er redd for å bli en "dumpingplass" for sosialklienter og trygdede. Med andre ord - dette er en utvikling som vil spre seg som ringer i vann.

I tillegg kan nevnes at kommunene vil ta full leie for boliger de selv beskriver som "med meget nøktern standard".

Holdninger som man trodde hørte til forrige århundre lever i beste velgående. Det nye er at kommuner vil tjene penger på de fattigste.

PS. Saken kommer i avisene!

6 kommentarer:

Arve sa...

Velkommen til det syke samfunn! Sykdommen har vart en stund men nå har det bikket over. Ingen syke eller pensjonister i Norge skal klare en vinterdag til! Mottoet er jo å legge på alt litt hver måned slik at folk får gjeld! Den politiske elite er så frekk at de påstår at økning i pensjon og trygder dekker inn merkostnadene? Når vi får 500 kroner måneden ekstra så øker utgiftene med 600 kroner måneden! Det skal de dekke inn med bostøtte? Ingen bostøtte treffer de som trenger det!

Helge Samuelsen sa...

Nei, bostøtten er en bløff, Arve. men en bløff som flertallet ser ut til å gå på. I virkeligheten er det bare en nødvendighet på grunn av en alvorlig skjevhet i samfunnet. Selv livsnødvendigheter blir dyrere i akselererende tempo.

At ikke dette er avslørt for lenge siden er en gåte. MEN planen er nok at alle tilslutt er avhengig av en eller annen ordning og blir fanget i systemfella.

Arve sa...

Hvis vi har fått en inntektsikring som skal fø oss hele livet så må den dekke de faktiske levekostnader! Det som har skjedd er at flere hundre tusen mennesker i dette landet må ha ekstrahjelp gjennom sosiale støtteordninger hver måned hele året. Det kan ikke være meningen i at vanlige mennesker i arbeid eller på en eller annen trygd skal måtte gå til kommunen å søke om stønader utenom sin faste inntektsikring! I dag står det tusenvis i en eller annen kø hos NAV eller på et sosialkontor for å søke om ekstra tilskudd for å overleve? Noe er sprøyte galt! Jeg hadde ikke orket å stå i en slik kø! Før hadde jeg frøse og sultet ihjel. Velferds-Norge har gått falitt når så mange mennesker må søke om hjelp i form av bostøtte eller penger til mat. Da har vi ikke et velferdsland! Velferden politikerne snakker om begynner å ligne veldig på veldedighet, selv om folk har betalt inn punktlig gjennom et langt arbeidsliv sin forsikring! Noen politikere bør snarest begynne å skamme seg!
Jeg har snakket med stortingspolitikere som jeg kjenner som selv sier at det er helt forkastelig at folk som har fått en permanent inntektsikring må gå å søke om midlertidig sosialhjelp hver eneste måned som var ment som en midlertidig ordning ? Da er ikke hjelpen midlertidig lenger! Det samme gjelder denne bostøtten! Bostøtteordningen sikrer at de som får den kun har et minimum igjen når husleien er betalt! Utgiftene i verdens dyreste samfunn består i litt mer enn boligutgifter. Dette er en stor skam at folk må ha støtte til å bo! Hvorfor må boliger ha behovsprøvd subsidiering i verdens beste land å bo i?

Helge Samuelsen sa...

Helt enig, Arve!

Og her er selvsagt kjernen i problemstillingen, systemet er altfor tungrodd, for byråkratisert, og for defragmentert. Syke mennesker blir avhengige av å få hjelp til å forstå alle ordningene, eller i mange tilfeller så får de ikke det som de har krav på fordi de ikke orker.

Og du har rett i at velferden begynner å likne veldedighet. Det er nok slik at de som har behov skal skamme seg over å være til byrde, og at de skal være glad for hva de får.

Jeg mener at slike ordninger konsekvent skal ses på som forsikringsordninger. Hvis noen har boligforsikring og huset brenner, er det vel ikke noen som mener at de snylter på systemet om de får fullverdig erstatning?

Mange snakker om misbruk av ordninger, men det er da vel heller ikke slik at i eksempelet overfor så blir alle mistrodd og utpekt som kriminelle?

Selv om misbruk selvsagt forekommer og skal slås ned på, så kan vel ikke i anstendighetens navn alle mistenkes?

Men det skjer med de svakeste i samfunnet, de som er blitt svake av sykdom eller annen skade. De som har blitt fattige.

Og her tror jeg kjernen i problemet ligger, fattige har alltid blitt uglesett og tråkket på i systemet gjennom alle tider. Jeg tror vi har en klasseforskjell i samfunnet akkurat som før, selv om vi ikke vil innrømme det.

Det er helt greit å tyne de fattige, det gjelder helt andre regler for samfunnstoppene!

Når det gjelder bostøtte, så ser vi at bruken av denne øker, og regjeringen fremstiller dette som bra - se så snille vi er! Problemet er selvsagt at når også folk i arbeid kan få bostøtte så avslører dette en økonomi i total ubalanse. Det er IKKE slik at nordmenn er rike selv om staten er det.

På den annen side, så er vel strategien på sikt å gjøre "alle" avhengige av velferdstaten og overføringer. Således sikres fullstendig politisk kontroll.

Fred Rune Rahm sa...

Dette er smart økonomisk kommunepolitikk. Men umoralsk, og egentlig er det forunderlig at en slik praksis belønnes med mer statlige kroner (bostøtte), samtidig som den usosiale siden ikke vurderes.

Og det er rart at det ikke blir flere protester. Når dette blir gjennomført er til og med jeg med på "overføringer" til Sola og Stavanger gjennom skatteseddelen, for at de to kommunene skal få bedre råd.

Helge Samuelsen sa...

Ja, på en måte kan en se på dette som en "kreativ bokføring" der utgiftsposter i samfunnet sjongleres med.

Hadde staten hatt vett, hadde de trukket disse kommunene tilsvarende bostøtteordningen i andre overføringer.

Det eneste jeg nå lurer på er om dette har vært oppe i regjeringens debatt om økt bostøtte. Sikkert ikke, "velferdssystemet" er en uoversiktlig leviathan der ingen helt har kontroll ettersom jeg kan forstå.

Det interessante er at nå begynner kampen om hvem som skal ha ansvaret for menneskene i velferdsystemet.