tirsdag, januar 12, 2010

Storms of My Grandchildren

I sin nye bok Storms of My Grandchildren, sier NASA's James Hansen at kvotehandel bare vil føre til inntekter for banker og hedge funds, og at det blir business as usual for oljeindustrien.

Forsåvidt en god forklaring på at systemet kommer i gang i det hele tatt. Vi vet hvem som egentlig styrer økonomien.

Professor Hansen sier også: Carbon must be taxed as close to the source as possible.

Karbon må skattlegges ved kilden. Nå sa Kompromissløse meninger dette også for meget lenge siden. Og logikken er klar - når kapitalinteressene må betale skatten direkte, så åpner det for at andre aktører kan bruke sin kapital til å skape alternativer i konkurranse med en avgiftsbelastet industri. Avkastningen blir da potensiellt større. Dette skaper en risiko for fossilindustrien som vil føre til at også fossilindustrien vil sette mer av sin kapital i alternativ energi.

Karbonkvoter vil aldri fungere. CO2 avgifter på forbrukere inngår dessuten bare i den generelle prisstigningen, og forbrukere kan ikke direkte påvirke hvilken infrastruktur som tilbys. Karbonkvoter eller avgifter lagt direkte på industriutslipp river også grunnlaget bort for arbeidsplasser og presser frem utflagging uten å stimulere til økt produksjon av fornybar kraft. Dette ser vi beviset av i Norge der vi internasjonalt er kjent som landet der CO2 avgift ikke fungerte.

Hansen påstår at CO2 avgifter på forbrukere er uten effekt, og at karbonkvoter fører til:

A lot of trade and only little cap

Poenget er vel at det er slik det er tenkt å være.

2 kommentarer:

Arve sa...

Dette visste vi Helge! Den dagen klima kom på dagsordenen så visste vi at norske politikere kun kom til å bruke dette som en avgiftsgrunn! Pristigning, i politikernes hoder finnes ikke andre plasser enn i vare og tjenestehandelen. Jeg har aldri hørt en politiker snakke om at avgifter er noen prisstigning. Da snakker de bare om at varene og tjenestene som vi trenger har fått mer verdi! Ingen avgift eller skatt i Norge som er inndratt på miljø leller lignende har gått tilbake til det skatten eller avgiften var ment til! I dag hører vi at slike avgifter må til for at vi skal få "gratis" sykehus og sykehjemsplass!
Latterlige politikere som ingen lenger burde tror på!

Helge Samuelsen sa...

Nei, troverdigheten til politikerstanden er generellt lav - og det er ikke et problem, slik politikerne liker å fremstille det - det er positivt, en naturlig reaksjon på å bli lurt trill rundt gang på gang.

Så spørs det om det blir noen forandring. Jeg oppfordrer alle som stemmer til å stemme på minipartier. Det er eneste håp om å gi de etablerte partiene en støkk.