søndag, januar 31, 2010

Klimafakta – del 4

Dette er nok et kapittel i debunkingen av Klimarealistenes Petter Tuvnes' innlegg Klima, juks, lureri og manipulasjoner.

Klimarealistenes Petter Tuvnes skriver:

"Hockeykølle-kurven til Michael Mann fra 1988, som viser bratt temperaturstigning de siste 100 år og som har fått den varme middelalder og den lille istid til å forsvinne har vist seg å være uriktig. Manns forsøk på å korrigere seg selv er også avslørt som manipulering med data."

Det er nesten synd at fornekterne ikke har oppfattet at de pisker en død hest. Men som en viktig symboleffekt er det selvsagt viktig å ikke innrømme at Mann hadde rett da han først hevdet at temperaturen steg. På samme måte som det blir viktig å ikke innrømme at CO2 er en klimagass..

La oss se litt på bakgrunnen for at det hevdes at Hockeykølla er feil. Michael Mann, Raymond Bradley og Malcolm Hughes (Mann & al) forskning omkring globale temperaturdata basert på proxy-treringsdata og mer sikre termometermålinger ble tatt med i IPCCs tredje rapport (TAR) i 2001. Siden direkte temperaturmålinger ikke finnes før om lag 1850, ble treringsdata brukt for å rekonstruere tidligere temperaturer (siden har en rekke andre metoder blitt brukt). Disse dataene har definerte innslag av usikkerhet, men gir alikevel et godt bilde av langsiktige variasjoner og trender. Begrepet Hockeykølle ble brukt først av National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) Jerry Mahlman fordi kurven var noenlunde flat frem til ca 1900, deretter steg temperaturen raskt.

Klimafornektere opprettholder at denne tolkningen er «juks» - selv om det selvsagt ikke er slik at noe er juks selv om nye data eller tolkninger kommer frem. Det er slik vitenskap fungerer, ved å finpusse, eller ved behov, forkaste eksisterende teorier etterhvert som nye data eller ny kunnskap kommer frem.

Har så nye data kommet frem? Ja, nyere data er kommet, slik man må forvente. Har nyere data betydd at den opprinnelige tolkningen er kullkastet? Nei, nyere data viser tvert imot at konklusjonen er enda sikrere, fordi trenden med økende temperatur fortsetter. Dette blir oversett av fornekterne.

Istedet snakker de ennå om en kritikk mot hockeykølla som ble fremsatt i 2003 av Stephen McIntyre og Ross McKitrick (M&M) i artikkelen "Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemisphere Average Temperature Series". Av artikkelen går det frem at selve databehandlingen er feil og gir en trend mot nettopp en voksende kurve uansett. Dette er blitt tolket av fornekterne som om databehandlingen er slik at hockeykurven ville kommet frem omtrent uansett hvilke tall man setter inn. Altså juks. Dette er ikke tilfelle, men tolkningen kan skyldes at McIntyre og McKitrick satte opp Manns kurve mot deres simulerte kurve av «nøytrale tall» på en slik måte at de begge så noenlunde like ut. Dette er nærmere juks enn noe annet, da M&M brukte en forskjellig gradering av sine akser, slik at dette misrepresenterer fakta med mindre man er oppmerksom på dette.

Mann & als databehandling gir riktignok en meget svak stigende trend uansett, men så svak at den ikke ville gitt signifikant resultat. Nye plottinger av Mann & als datasett med bedre statistiske metoder gir derfor akkurat samme resultat.

Men hvorfor brukte ikke Mann & al en mer korrekt metode i utganspunktet? Eller hvorfor ble ikke dataene plottet inn direkte for den saks skyld? Svaret er enkelt. Når man opererer med tusenvis av data fra forskjellige kilder, må man finne en måte å normalisere dataene på. Det vil si å finne et gjennomsnitt av alle dataene for et gitt tidspunkt, slik at man kan samordne alle kildene. Flere slike metoder finnes. Den metoden Mann & al valgte var en anerkjent metode. M&M påviste at en bedre metode fantes. Resultatet ble det samme.

Juks? Bare i fornekternes ville fantasi. Imidlertid er nettopp Hockeykølla et slikt symbol som de elsker å trekke frem. Fordi det er «feil» i den. At feilene ikke betyr noe som helst og ikke har noe med juks å gjøre nevner de ikke. Teorien er tydeligvis at bare man nevner «Hockeykølla» og «juks» i samme setning lenge nok, så vil mange nok tro på dette. Og «mange nok» kan være nok til at det ikke vil være politisk vilje til å ta tak i klimaproblemet.

Hockeykølla ble symbolet på «jukset» hos klimaforskere. I 2003 måtte derfor Mann vitne i en Senatshøring i USA. Mann uttalte:

«It is the consensus of the climate research community that the anomalous warmth of the late 20th century cannot be explained by natural factors, but instead indicates significant anthropogenic, that is human influences... More than a dozen independent research groups have now reconstructed the average temperature of the northern hemisphere in past centuries... The proxy reconstructions, taking into account these uncertainties, indicate that the warming of the northern hemisphere during the late 20th century... is unprecedented over at least the past millennium and it now appears based on peer-reviewed research, probably the past two millennia.»

Ingen offisielle påstander om juks ble rettet mot Mann etter høringen. (Unntaket var som vanlig fornekterne som overså virkeligheten også denne gang.)

I 2006 gjorde National Academy of Sciences (NAS) en evaluering av Manns arbeide, og uttalte:

«The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence...»

Fornekterne overser dette. Istedet mener de vi hadde en varm periode i middelalderen (MWP) og en liten istid etter dette, og at klima varierer. Som forsåvidt er korrekt, og disse periodene er da også behørig dokumentert i en rekke rekonstruksjoner av temperatur som alle gir samme konklusjon som Mann & al. Fornekterne overser dette. Naturlige variasjoner finnes selvsagt. Poenget er at trenden med global oppvarming har gitt oss en temperaturkurve som viser at vi nå er langt forbi MWP's temperaturer og denne kurven stiger unaturlig raskt. Fornekterne overser dette. Vi har alikevel noen perioder med svakt synkende eller stabil temperatur nettopp fordi global oppvarming som trend blir «mikset» med de naturlige trendene. Akkurat nå har vi en naturlig nedkjølende trend. Men vi har fremdeles en global varmere trend, fordi det ellers ville vært vesentlig kaldere. Og idet global oppvarming og naturlige trender jobber sammen, blir også temperaturstigningen raskere. Fornekterne overser dette.

I det hele tatt overser fornekterne svært mye. Og jeg tror det er bevisst. Fordi klima er vanskelig å forstå, spesielt for menigmann. Og spesiellt fordi det handler om langsiktige trender. Ved å gjenta noe mange nok ganger satser fornekterne på at de forenklede, men feilaktige påstandene vinner gehør hos mange. Slik oppstår vandrehistorier og myter. Velger man å sjekke fakta fra anerkjente kilder, snarere enn å lytte til tvilsomme internettkilder og organisasjoner med tydelig bias, finner man imidlertid at de fleste påstandene som skeptikersiden benytter stammer fra fornekterne – de som bevisst eller ubevisst bruker beviselig feilaktig argumentasjon.

Fortsettes.

3 kommentarer:

kurt sa...

"Og «mange nok» kan være nok til at det ikke vil være politisk vilje til å ta tak i klimaproblemet."

Her ligger hunden begravet. Dette er fossilmafiaens strategi.

Jan O sa...

Nok et innlegg klimatullinger vil overse. Men som vanlig enkelt forklart, slik at til og med jeg forstod det :=)

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Ja, der er strategien. Og den er jo uansett lekket at store kapitalforetak bruker. Demokratiet er skjørt i forhold til å makte å påta seg oppgaver som betyr stor forandring.

Jan O,

Flott. Jeg prøver å skrive dette enkelt. Bra at jeg av og til lykkes :)