onsdag, januar 20, 2010

Statoil satser fornybart

Statoil satser på fornybart.

Statoil har "så vidt" begynt å se på muligheter til å investere i utvikling av jordvarme samt muligheter innenfor solenergi og hydrogen.

Og alle hjerter gleder seg? Spesiellt Kompromissløse meninger, som har ivret for slike løsninger en tid?

Overhodet ikke. For det er ingen grunn til å juble. Det er nok heller grunn til å se på denne utviklingen som nok et ledd i den statlige monopoliseringen og kontroll av energi i Norge. Og det er overhodet ingen grunn til å tro at vi nå skal bli mer miljøvennlige.

Vi ønsker å ta del av veksten i fornybar energi, sier Statoils Alexandra Bech Gjørv.

Det er ingen grunn til å tro at Statoils motiver er annet enn rent økonomiske. Og det vil i praksis bety at det som vil komme av storsatsing på alternativ energi i Norge i stor grad vil komme basert på Statoils egeninteresse. Med andre ord i tillegg til fossilenergi - ikke som erstatning. Og det vil bety at fornybar energi vil erstatte olje og gass kun etterhvert som disse kilder går tomme. Kutt i utslipp blir dermed null. Zero. Nada. Zip.

Det er grunn til å tro at Statoil som stor operatør i fornybar energi i fremtiden vil være et alvorlig hinder for utfasing av fossilenergi og ingen pådriver. Staten vil nok heller ikke omlegge skatte- eller avgiftspolitikken slik at det skader melkekua.

6 kommentarer:

kurt sa...

Jeg tror også det er umulig at Stoltenberg-mafiaen vil legge opp til en politikk som faser ut olje og gass.

Og Statoil gjør det selvsagt ikke frivillig.

Helge Samuelsen sa...

Nei - og jeg tror også flertallet i Norge tror at et størst mulig oljefond vil være til beste for Norge.

Ikke etter at vi er redusert til et av-industrialisert land med liten verdiproduksjon.

Ikke etter at største inntekskilde for Staten er skattlegging av ikke-produktive inntekter.

Da går det som det allerede har gått - bare mye verre - vi har penger i bøtter og spann. Men får ikke gjort en dritt med dem.

Som er årsaken til at stat og kommune idag må ha stadig mer penger inn for å gjøre stadig mindre.

Norgessyken.

HenrikWL sa...

Noe som vel må være positivt oppi det hele er vel at en stor industriaktør som Statoil ser på fornybar energi som lukrativt nok til å investere i det.

Hadde nå bare politikerne gjort fossilenergi ulønnsomt nok, ville Statoil sannsynligvis ha satset hardere på fornybar energi.

Vi må ikke glemme at profitt er primus motor for utvikling og innovasjon. Problemet oppstår når en aktør blir skjermet for risikoen, slik at risk/reward raten blir forskjøvet. I oljeindustriens tilfelle så får den alle inntektene fra fossilenergien – men ingen av kostnadene.

Helge Samuelsen sa...

Helt riktig, Henrik

Oljeindustrien går etter størst profitt. Og det er jo nettopp slik at de er skjermet for risk. Derfor er det nytteløst når politikere snakker om fornybart, fordi de ikke kan/evner/vil skape en situasjon der eksterne kostnader pålegges fossilindustrien.

Spesiellt fordi kvotesystemet aldri vil pålegge fossilbransjen store nok kostnader kan vi like godt sende ned utrente apekatter til neste klimamøte. Avtaler er faktisk uten effekt med dagens strategi. Det eneste man oppnår og kanskje det eneste man ønsker å oppnå(?) er å skape større skatteinngang av "monopolpenger".

Større pengevolum, mindre ressurskapning, sende regningen til neste generasjon - man kan jo si at dette er pyramidespill.

Og alle vet hvordan det ender tilslutt.

Admiral_Gullars sa...

Er jeg den eneste som kjenner depresjonene komme sigende?

(Både den sjelelige og den økonomiske)

Helge Samuelsen sa...

Målet må være å innbille seg at livet er et dataspill, at virkeligheten har en reset button, at vi alle har flere liv, og at medipacs finnes strødd omkring.

Eller så kan vi bare innse at verden er gal.

Sannheten er selvsagt at NOEN tjener seg søkkrike på at ting er AKKURAT slik de er.