fredag, januar 08, 2010

Norge dolker Island i ryggen nok en gang

Lite er å si annet enn at Norge påny dolker Island i ryggen, og vrir om.

Hvorfor noen har inntrykk av at Norge skulle ha opptrådt vennligsinnet i utganspunktet er uforståelig. For oss er det jo kun business som teller. Og det er ikke god business å låne penger til Island.

Jeg antar dette betyr at Norge stiller seg i rekken av land som har vist at de synes nasjonalstater og deres borgere skal holdes ansvarlige for private bankers miserer uansett. Antar at dette også etterleves hvis vi kommer i en tilsvarende situasjon. Noe som får meg til å ane at banker og finansinstitusjoner egentlig holder oss alle som gissler. Jeg vil melde meg ut! (Hvor meldte jeg meg inn?)

Og jeg antar at vi som vanlig anser det rett og rimelig at straff av bibelske proporsjoner er best for økonomisk mislighold. Rehabilitering gjelder bare kriminelle.

Hvorfor Islendingene bruker tid og krefter på å prate med Norge er vanskelig å forstå. Kanskje de trodde på våre egne myter om oss selv?

2 kommentarer:

Arve sa...

Island har ikke olje Helge!
Har Island ligget enda nærmere oss så hadde norske politikere ikke pratet med dem en gang! Grunnen er at da kunne Island virkelig selge fornybar energi! Jeg håper at det fort kommer teknoligiske løsninger som kan masselade strøm produsert på Island! Norske politikere vil kun selge olje og gass til land som har kjøpekraft nok! Island er vel selvforsynt med geoenergi! Da trenger de ikke kjøpe noe fra oss! Å holde vanlige folk asvarlige for elitens feilgrep er ve Norge verdensmester i? Vi er alle gissler Helge så lenge vi holder oss lovlydige og følger ledersauen! Rehab i Norge gjelder nok bare de virkelig kriminelle! Det er lettere å bla opp milliarder til korrupte leder langt vekke enn å hjelpe sine naboer! Å hjelpe det islandske folk skulle være en selvfølge og ne piss i havet for lille rike Norge! Finanskriser som er skapt av finansakrobater blir fremelsket av norske politikere mens folket må ta regninga!

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er urovekkende hvor brutale alle land ser ut til å automatisk bli når de er i en overlegen posisjon.

På den annen side så har vi lang erfaring med å svike hverandre her i Norden. Tenk for eksempel på Norge og Sverige som nektet å hjelpe finnene da de ble annfalt av Sovjet.

Det som er rart er at Statoil og Hydro er godt representert på Island i forhold til fornybar energi. Vi kan bare anta at motivet er å holde dette på Island slik at oljeindustrien ikke svekkes her hjemme.