torsdag, januar 14, 2010

Parodi


Norges klimainnsats parodierer nå seg selv. Solis er Statoils mann.

Godt Norge aldri prøvde å sende mennesker til månen - aldri så galt...osv.

Tillegg:

Og parodien fortsetter i det uendelige.

La dem spise kake.

11 kommentarer:

Arve sa...

Parodien kommer som ventet Helge! Men klimasaken vil fortsatt være en het potet i soria-moria så lenge de kan bruke saken til å tyne de norske husholdninger med avgifter! Det er vi som har aller minst som vil merke det mest!

Helge Samuelsen sa...

Nettopp, Arve. Det usosiale i generelle avgifter er en godt bevart "hemmelighet".

Bare vent til de får innført generelle energiavgifter for å betale for karbonfangst. Da kan vi alle subsidiere Statoil.

Admiral_Gullars sa...

Du skal ha ros for å ha standhaftigheten på din side Helge.

Sjøl har jeg (omsider) konkludert med at Stoltenberg-alliansen ikke bare må fjernes, men at kommunikasjon ("dialogue") med disse menneskene faktisk er bortkastet energi.

Kanskje folket er modent for å bli voksne ved det neste valget.

Vi får håpe.

Stem kystpa...nei vet du hva?

Jeg tror jammen meg jeg bare gir opp :D

Helge Samuelsen sa...

Helt enig. Kommunikasjon med Stoltenberg-alliansen er nytteløs med mindre det innebærer bruk av gapestokk i offentlighet og noen kasser overmodne tomater.

Jeg håper imidlertid folk nå STEMMER MINIPARTIER - det er det eneste som kan svekke dagens regime basert på "ansvarlighet" - enten det gjelder hoire-allianser eller Stoltenberg-allianser.

Håp og tro er imidlertid ikke det samme. Nei - gi opp kan vi. Men vi kan da gå ned med skipet med flagget til topps?

"Damn the torpedoes! Four bells! Captain Crayton, go ahead! Joucett, full speed!"

Kaptain Farragut, USS Hartford, Mobile Bay, Alabama, 5 August 1864.

Av og til skjer et mirakel. Torpedoene (miner) eksploderte ikke, og Fort Morgan kapitulerte.

Løvebakken kapitulerer imidlertid aldri - i ly av flertallets ansvarlighet.

Fred Rune Rahm sa...

Månelandingen var vel som ventet. Og ikke overraskende ser vi at det bremses i EU. Norge og verden vil ikke forholde seg til klimaproblematikken, bortsett fra i festtaler og valgtaler.

Problemet er ikke politikerne, men folk som lar seg lure fordi det er best å ikke ta problemene innover seg.

Helge Samuelsen sa...

Fred Rune,

Vel, jeg synes politikerne absolutt er et problem, fordi de ikke leder. Men kanskje først og fremst fordi de lurer mange til å tro at de har kontroll.

Men "folk flest" er vel dessverre et større problem. Jeg har egentlig ikke tro på at vi våkner opp, selv om det er mange som faktisk arbeider for dette per idag.

En revolusjon er nødvendig. Revolusjoner har desverre en tendens til å komme bare når folks trygghet og velferd er DIREKTE truet.

Og jeg har tidligere ment at vår primathjerne rett og slett ikke er hardwired for å forstå langsiktige trusler. Jeg tror fremdeles det er korrekt.

Det er som om vi kollektivt reagerer på denne trusselen som om den var del av en hollywood film. Som om vi kan gå ut av kinosalen, og være trygge etter et lite grøss.

Men en liten sjanse er tilstede for et opprør. Men ikke stor nok til at jeg tar opp veddemål. Så dum er jeg ikke :)

HenrikWL sa...

Helge!

Jeg ble gjort oppmerksom på denne videoen med Robert Carter. Han er visstnok en relativt anerkjent forsker fra Australia som foretar noe som for meg virker som en sjeldent kvalitativ kritikk av GO.

Jeg mangler kompetanse til å bedømme alt han tar opp, men reagerer på småting som f.eks. at han bruker temperaturmålinger fra kjerneboringer som utgangspunkt i første del av forelesningen. Etter det blir det hele fort en smule for teknisk for meg å følge med på sånn på en lørdags ettermiddag. ;)

Jeg stiller meg for øvrig helt og holdent bak hans kritikk av politikere og media, så han er uansett ikke helt på jordet. :)

Ingen jeg vet om skiller klinten fra hveten så godt som deg, Helge, så jeg tenkte å tipse deg om denne fyren her – kanskje du har innvendinger.

Helge Samuelsen sa...

Robert "Bob" Carter er anerkjent. Og først og fremst må jeg si at en feil "klimatullinger" flest bruker mye tid på - er å tro at forskere som tar dissent beviser noe som helst.

Det er jo heller slik at det SKAL være alternative røster innen de vitenskapelige miljøer, og dette er et tegn på at ting fungerer, ikke at noe er i veien med de anerkjente teorier (konsensusteorier).

Poenget mange har problemer med å skjønne (ikke du selvsagt, Henrik), er at vitenskapen nærmest går ut på å utfordre aksepterte teorier. Dette er bra. Dette motbeviser også teorien om at det finnes en global konspirasjon.

Og forskere som i ettertid har tatt feil er IKKE useriøse eller "dårlige forskere". Tvert imot. Som sagt, vitenskap handler om å falsifisere teorier hvis det er mulig.

Ok - dette som en "public service" hvis noen Klimarealister leser dette. Dissent er bra, beviser ikke at mainstream tar feil i seg selv, og handler ikke om at hvis noen er uenige, så tar alle andre feil.

:O)

En mothypotese må selvsagt vurderes ut i fra dens muligheter til å kunne bekreftes, eller i det minste avkrefte tidligere antakelser som andre teorier bygger på. Ellers forblir den en fotnote som ikke kan tas hensyn til. Gjør man det, havner man i relativitetens fangarmer, og "alt er mulig".

OK - hva blir sagt her?

Påstand 1: Vil ikke bruke ressurser på for eksempel Kyoto når så mange mennesker mangler blant annet rent drikkevann etc.

Logikken er feil. Hvis man ikke skal stanse potensielle katastrofer fordi andre problemer eksisterer, så kan man aldri gjøre noe som helst. Hvis global oppvarming skjer, menneskeskapt eller ei, blir problemet med drikkevann tusen ganger større uansett.

Påstand 2: Vitenskap handler ikke om konsensus, men å teste hypoteser.

Helt korrekt, men faller i den fellen at konsensus IKKE skulle være om å teste hypoteser. Hvis et stort flertall skulle ha testet en hypotese og funnet den korrekt, mens bare noen få fremdeles mener den ikke er fullverdig testet, er det uansett mest rasjonellt å satse på at flertallet har rett. Flertallet i denne sammenheng er IKKE fremkommet ved votering, men nettopp ved å teste hypoteser.

Hvis man skal forkaste alt fordi det finnes en (eller noen få) som mener noe annet, er man tilbake i relativismen. Alt er mulig.

Vitenskap handler faktisk mer om hva som er SANNSYNLIG i og med at mennesket ikke er Gud med absolutt innsikt eller forståelse.

Påstand 3: CO2 er ikke forurensing.

Nei, og ingen har vel påstått det. I den grad det virkelig forårsaker global oppvarming som vil ha negative konsekvenser er det alikevel UØNSKET å øke CO2 nivået i atmosfæren.

En pistolkule er heller ikke forurensing, men uønsket for de fleste å få skutt inn i kroppen.

Påstanden må derfor avvises fordi den er irrelevant.

Påstand 4: Offentlig debatt har ingen balanse.

Nei - og offentlig debatt har heller ingen balanse i spørsmålet om jorden er flat eller rund heller. Selv om noen faktisk også hevder den er flat. Offentlig debatt har ingen balanse i spørsmålet om månelandingen var en bløff, selv om noen tror det.

Offentlig debatt skal ikke gi usannsynlige teorier like mye tid og være "balansert". Det er ingen rett å få sine synspunkter likestilt med anerkjente synspunkter.

Det leder igjen til absolutt relativisme. Skal vi bruke tid på de som tror global oppvarming skyldes voodoo også? Vil Professor Carter gi tid til disse i sine foredrag?

Har Professor Carter noe å tilby offentlig debatt må han selv sannsynliggjøre at hans hypoteser er verdt å ta alvorlig. Fortrinnsvis faktisk ved først å overbevise sine kolleger om at han har noe å fare med.

Og det får han jo allverdens mulighet til, all den tid han får holde foredrag, skrive bøker, og legge ut filmer på YouTube.

Så langt var dette altså bare retorikk med lite mening. Jeg får komme tilbake til resten senere. Ellers blir dette en usedvanlig lang kommentar, selv til meg å være :)

HenrikWL sa...

Briljant, Helge. :) Din kommentar reflekterer magefølelsen min ganske godt.

Nå skal jeg vokte meg vel for å prøve å drive bloggen din for deg, men jeg kan alltids foreslå å lage et eget blogginnlegg (eller en serie) ut av det dersom du tenker å kommentere denne videoserien i mer detalj?

Helge Samuelsen sa...

Var inne på tanken selv, rett og slett fordi det er mye å ta tak i her.

Men akkurat nå er jeg for lat :)

Noen poenger til from the top...

Hele poenget med å illustrere "verdenshistorien" med et temperaturkart som går fra Pleistocene (over 2500 millioner år siden) frem til idag og så snakke om at "det kanskje ikke blir varmere" er absurd.

Dette er en tidsperiode så lang at MENNESKETS tid her på jorden blir et lite blipp på grafen.

Og - dette er et viktig poeng - ingen - INGEN - har sagt at det ikke er naturlige svingninger i klima. Over et så stort tidsperspektiv er svingningene enorme. Det har med banevinkel, solens sykluser, til og med kontinentaldrift å gjøre. Alt dette er imidlertid KJENT. Det er ingen hemmelighet at den perioden vi mennesker har levet i etter siste istid har vært meget stabilt satt opp mot denne historien.

Men det er altså denne epoken mennesker og så nær alle nåværende levende arter er tilpasset.

Kunne mennesket levd under andre forhold? Sikkert. Vil mennesket overleve som idag hvis vi får en brå klimaforandring? Neppe.

Det vil si, noen vil jo sikkert overleve, men vi vil bli desimert slik vi ble ved forrige klimaforandring (istid).

Vil vi reise oss igjen? Sannsynligvis - om noen titusen år.

Men det er jo tegn på idioti å påstå at en slik hendelse er "greit nok" hvis den kan unngås.

Så - Carter later som om det er av relevans for MENNESKET at det egentlig har vært varmere før. Det er det ikke. Vi vet det var varmere før - da var all det karbonet som naturen selv har "gjemt bort" i atmosfæren. Da var det null is - store ørkener - resten var tropiske skoger der dinosaurene var kongene på haugen.

Hele logikken til Carter er dermed basert på en absolutt tankefeil.

Dessuten er det slik at problemet ikke egentlig er temperaturene vi har nå - men det faktum at hvis menneskelige utslipp av CO2 ER problemet - som mye tyder på - så vil temperaturen stige vesentlig i forhold til hva vi har idag, og det er sannsynlig at vi kan få en "runaway effekt" der temperaturen stiger så mye som 10 - 15 grader - det vil være katastrofalt og knapt mulig å overleve for mennesket.

Så temperaturer før og nå er bare relevante i forhold til å se om temperaturen virkelig stiger nå på grunn av CO2 som driver - det er hva vi kan forvente oss om et par hundre år som er det sore problemet.

Dermed er alt Carter snakker om irrelevant.

Det er som om han bruker statistikk for å vise at statistisk sett så brenner hus ikke så ofte, så derfor behøver man ikke evakuere brennende hus.

Det eneste som er virkelig viktig er om vi kan tolke utviklingen som å gå mot en utålelig situasjon. Flertallet av forskere gjør nettopp det, og det er skremmende.

Helge Samuelsen sa...

Enda et poeng er jo at selv om mer CO2 IKKE skulle gi økte temperaturer (meget usannsynlig), så er det jo et faktum at CO2 forsurer havet.

Dette har OGSÅ skjedd før. Og da ble det en massedød (permisk/triassisk). Det er almennt akseptert at dette skyldes CO2.

Så det vil være "smart" å ikke slippe ut mer CO2 uansett.

Men enkelte er jo mer interesserte i å være skeptiske enn å holde seg til mest sannsynlige scenario.

Det er et interessant psykologisk fenomen.