lørdag, januar 23, 2010

Katastrofale veier

Nylig skjedde en ulykke der en buss full av elever på vei hjem fra leirskole på Knaben veltet nær Narvestad. Skolebarna var fra Grødem Skole på Randaberg.

Til alt hell ble ingen skadet alvorlig.

Ulykken skyldtes ikke høy fart. Ulykken skyldtes ikke dårlige dekk. Ulykken skyldtes ikke beruset sjåfør. Ulykken skyldtes ikke uerfaren sjåfør. Ulykken skyldtes ikke feilbedømming av sjåfør.

Det siste vil selvsagt bli bestridd. Normalt overlates alt ansvar til sjåføren. Den erfarne sjåføren bedømte veien som bredere enn den var på grunn av brøytepinnenes plassering, og i et møte med en lastebil, kom et av forhjulene på bussen utenfor veien, og bussen gled i lav fart av veien og veltet.

Vegvesenet sier både brøytekant og brøytepinner var forskriftsmessig plassert. Og jeg tror dem. Jeg tror faktisk veien både var merket og brøytet på beste måte i forhold til hva som er menneskelig mulig å få til etter forholdene. Bussjåføren har heller ingen skyld, slik jeg bedømmer det. I den gitte situasjon tror jeg han kjørte og tok de beslutninger som var menneskelig mulige etter forholdene.

Problemet er selvsagt veiene. Norske veier er generellt livsfarlige å kjøre på om vinteren. De er smale fra før, og blir ytterligere smale vinterstid med brøytekanter. Helt uskikket for større kjøretøyer. Og da snakker jeg ikke bare om mindre kommunale veier. Flere fylkesveier og til og med riksveier er rett og slett ikke brede nok til at to store kjøretøyer kan passere trygt.

Dette plasserer et umenneskelig krav spesiellt på yrkessjåførers skuldre. Men også for privatbilister er det ofte et sjansespill å møte større kjøretøy på veiene. Veiene er potensielle dødsfeller, og bare dyktighet og noen ganger hell gjør at det går så bra som det som regel går.

Veiene i "Verdens beste land" er kriminellt farlige. Hovedårsaken finner du her. Penger til forbedring vil aldri komme, fordi det ikke finnes politisk vilje til å bruke penger på melkeku nummer en. En annen årsak er selvsagt at vi rett og slett ikke lenger produserer nok ressurser til å bruke på egen infrastruktur i landet som vasser i penger og olje.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Med andre ord, vi får ikke skikkelige veier før vi legger ned Stortinget :=)

Fred Rune Rahm sa...

Et morsomt paradoks i dette er at vi kan utbedre færre veier på grunn av økende asfaltpriser, som igjen følger av økende oljepriser. Så mens Norge har større inntekter, blir det mindre utbedring på veiene.

Helge Samuelsen sa...

Anonym.

Ihvertfall får vi ikke bedre veier før velgerne begynner å straffe politikere som oppfører seg som om landet er deres og der infrastruktur er utgifter. En strategi som ville brakt enhver bedrift i kne.

Fred Rune,

Godt poeng. Og det er jo også slik at økte driftskostnader, det være seg på grunn av dårlig infrastruktur eller høye energikostnader drastisk reduserer verdiskapningen i Norge.

Alt som er bra for oljefondet er ikke bra for Norge.

Arve sa...

I Sverige er det forbudt å lage tofelts hovedveier uten vegskuldre som gir plass til en personbil! Dette på grunn av akkurat det som hendte med denne bussen pluss at biler kan få stopp av en eller annen grunn. Her i Norge raser nå debatten om å lage midtdelere på veier som totalt mangler veiskuldre? I Norge er det nå på gang store kampanjer som koster enorme summer! Det er brukt masse penger til å sette opp enorme skilt i Nord-trøndelag som som sier at du nå kjører på en nullvisjonsvei? Disse kampanjene skal få oss til å forstå at på disse strekningene så krever politikerne at det ikke skal forekomme ulykker! Jada, jeg vet det høres idiotisk ut. Men dette er helt sant! Jeg har sett det med mine egne øyner! Jeg tuller ikke! Dere må tro meg!
Slike tinge bruker våre politikere millioner på! Veiene er de samme dårlige, bare at det ikke skal skje ulykker på dem!
Sjåføren du sikter til har sikker fått rutinemessig inndratt førerkortet sitt! Det står ingenting i håndbøkene til politiet at førerkortet skal rutinemessig inndras! Allikevel går politiet stadig ut å sier at førerkortet er rutinemessig beslaglagt!
Hele samferdselen i Norge kommer først til å bli belyst den dagen noe alvorlig skjer og alle flaskehalsene stopper all hjelp til de som trenger det. Dette ser vi i alle u-land der katastrofer skjer. Norge er et u-land på samferdsel. Dette kommer av at når andre land bygger ut samferdsel etter næringslivets behov så brukes samferdsel i Norge kun til valgflesk!

Helge Samuelsen sa...

Helt enig, Arve.

I Norge er veibygging ikke basert på behov, men politiske ønsker. Og et slikt ønske er tydeligvis å spare mest mulig.

Vi sparer oss til fant!

Og fokus er på at samferdsel er utgifter. I virkeligheten ville Norge AS gått konk dagen etter om veiene skulle forsvinne. Samferdsel er både frihet for mennesker, men også en absolutt nødvendighet for å holde hjulene i gang i samfunnet.

Vi satser ikke på veier, vi satser ikke på kollektivtransport, men vi satser på dårlig samvittighet og lurer samtidig på hvorfor vi har et samfunn som mange opplever som nedbrytende.

Vi er og blir menneskefiendlige på alle områder og ressursbruken går ikke til å skape en bedre verden for våre borgere, men for å skape et politisk fundament for vår elite.

At ikke dette er gjennomskuet av flertallet for lenge siden gjør jo at jeg lurer litt på IQ nivået i landet :)

Arve sa...

Vi kan gjerne fortsette å lete etter intelligent liv på andre planeter for det er mangelvare her på denne kloden ser det ut som!:)

Helge Samuelsen sa...

Hehe

Ja, Arve - men vi må nok lete lenge før vi finner liknende inkompetanse :)