onsdag, januar 13, 2010

Mulig hjelp i klimakrisen


James Lovelock har, i likhet med NASA's James Hansen, ikke høye tanker om hverken kvoter eller CO2 avgifter som løsning på klimakrisen. I utgangspunktet mener begge disse gigantene innen klimaforskning og biofysikk at vi ikke har en snøballs sjanse i helvete til å unngå meget alvorlige konsekvenser hvis vi fortsetter med den strategi vi til nå har valgt.

Lovelock på spørsmål om kvotesystemer kan redde oss:

Not a hope in hell. Most of the "green" stuff is verging on a gigantic scam. Carbon trading, with its huge government subsidies, is just what finance and industry wanted. It's not going to do a damn thing about climate change, but it'll make a lot of money for a lot of people and postpone the moment of reckoning.

Om karbonfangst:

That is a waste of time. It's a crazy idea - and dangerous. It would take so long and use so much energy that it will not be done.

Om atomkraft:

It is a way for the UK to solve its energy problems, but it is not a global cure for climate change. It is too late for emissions reduction measures.

I tillegg kan nevnes at også atomkraft nærmer seg "peak nuclear" og at utsiktene langt frem i tid ikke er spesiellt gode.

Lovelock mener imidlertid at en løsning finnes. Den er ikke i nærheten av å være på den politiske agendaen idag, og den er snublende nær en løsning jeg selv har grunnet på lenge. La meg forklare min ide først.

Karbonfangst industriellt er enormt energikrevende, og svært dyrt. I tillegg må karbon lagres som CO2 , altså gass, under trykk - en oppskrift på senere utslipp, da det kun skal en sprekk til for at gassen sakte men sikkert lekker ut igjen. Det er også umulig å tro at alle utslipp av CO2 skal legges i rør frem til nærmeste lagringsplass. Vi har lagringsplass i nordsjøen, de fleste land har ikke slike muligheter. Analyser viser uansett at i beste fall kan bare 10% av alle CO2 utslipp fanges inn på denne måten. Vitenskapen sier at vi må kutte over 80% bare for å nå togradersmålet.

Pins og godt humør er altså ikke nok, herr Solheim.

Trær bruker solenergi til å fange opp karbon, og gjør det helt gratis. Ved å hugge ned skog, forkulle den, og legge kullet i deponier som overdekkes med lufttett leire, omtrent som søppeldeponier idag, bare i mye større skala, vil karbonet bli liggende fanget like godt som om det skulle være et naturlig kulldeponi.

Energien fra forkullingen av trærne vil kunne brukes, og vil mer enn oppveie den energi som forbrukes til å kutte ned og transportere trærne.

Lovelocks forslag:

There is one way we could save ourselves and that is through the massive burial of charcoal. It would mean farmers turning all their agricultural waste - which contains carbon that the plants have spent the summer sequestering - into non-biodegradable charcoal, and burying it in the soil. Then you can start shifting really hefty quantities of carbon out of the system and pull the CO2 down quite fast.

En kombinasjon av mitt og Lovelocks forslag vil muligens være det mest effektive, spesiellt siden vi nå begynner å få dårlig tid. Vil slike tiltak ha effekt?

Yes. The biosphere pumps out 550 gigatonnes of carbon yearly; we put in only 30 gigatonnes. Ninety-nine per cent of the carbon that is fixed by plants is released back into the atmosphere within a year or so by consumers like bacteria, nematodes and worms. What we can do is cheat those consumers by getting farmers to burn their crop waste at very low oxygen levels to turn it into charcoal, which the farmer then ploughs into the field. A little CO2 is released but the bulk of it gets converted to carbon. You get a few per cent of biofuel as a by-product of the combustion process, which the farmer can sell. This scheme would need no subsidy: the farmer would make a profit. This is the one thing we can do that will make a difference, but I bet they won't do it.

Kull i landbruksjord er en jordforbedrer, men jeg tror karbon utenfra produksjonen må tilsettes for å oppnå best effekt. Vi kan få større avlinger, med mindre bruk av kunstgjødsel. Med tanke på hvor mye "naturlig" kull og fossilenergi som forbrukes per idag tror jeg også vi må spe på med trehugst og deponier også utenfor landbruket. Lovelocks plan er uten de inngrep i naturen som min nødvendigvis vil innebære - men det er da også ment som en kriseplan nødvendiggjort av vår kollektive dumhet. Og fornuftig administrert kan planen alikevel gjennomføres uten massedød i naturen - en sikker konsekvens av klimaforandring.

Vil vi gjøre det? Lovelock er pessimist. Det gir ikke storkapitalen penger. Det gir heller ikke politikere avgiftsinntekter. Og til nå synes dette å være drivkraften bak alle politiske løsninger.

Jeg er litt mer optimistisk. Folket kan tvinge igjennom slike løsninger hvis vi vil.

Og da blir spørsmålet egentlig om vi virkelig vil. Mye tyder på at vi bør vurdere å ville nettopp slike løsninger. Lovelock spår om fremtiden:

I think it's wrong to assume we'll survive 2 °C of warming: there are already too many people on Earth. At 4 °C we could not survive with even one-tenth of our current population. The reason is we would not find enough food, unless we synthesised it. Because of this, the cull during this century is going to be huge, up to 90 per cent. The number of people remaining at the end of the century will probably be a billion or less. It has happened before: between the ice ages there were bottlenecks when there were only 2000 people left. It's happening again.

I don't think humans react fast enough or are clever enough to handle what's coming up. Kyoto was 11 years ago. Virtually nothing's been done except endless talk and meetings.

Og dette er nettopp poenget. Dette er en problemstilling der politikere og kapital må tvinges til å gjennomføre tiltak. Det er opp til oss alle å tvinge dette igjennom.

Innlegget er publisert på ABC, og på Lillith.

14 kommentarer:

kurt sa...

2010 var det året herr Samuelsen løste klimaproblemet. Det forbigås i stillhet?

Anonym sa...

Pins og godt humør er altså ikke nok, herr Solheim.

Ubetalelig.

EinarB sa...

Forslaget om å ta ut landbruksmateriale og skog fra sirkulasjonen har mye for seg, men jeg stusser litt på dette med nedgraving. Vil ikke kullet som er [grunt] begravd ganske raskt brytes ned og frigis som CO2 igjen?

Ville ikke en bedre variant være å la trekullet erstatte steinkull, og altså brenne det opp etter hvert? Det gir flere gevinster:
1.) Man slipper å bryte så mye steinkull, som er kostbart
2.) Steinkullet ligger trygt lagret i bakken for eventuell senere bruk
3.) Man slipper å grave ned trekullet, som også er kostbart

Admiral_Gullars sa...

Yo!Bra greier dette.

Sleng på en klipp-og-lim utgave på lillit dersom du vil.

De trenger litt klimadeltakelse der borte :)

Fred Rune Rahm sa...

"Trær bruker solenergi til å fange opp karbon, og gjør det helt gratis. Ved å hugge ned skog, forkulle den, og legge kullet i deponier"

Og poenget må være at det plantes mer skog som så fanger opp, som så forkulles...

Men jeg tror ikke det kommer til å skje før krisene virkelig tvinger oss. Og da kan det være for sent.

HenrikWL sa...

EinarB:

Sånn jeg forstå Helge, så er hele poenget at trekull ikke er biologisk nedbrytbart, og at karbonet dermed forblir «låst» - noe som er det vi ønsker å oppnå.

Å brenne kullet etterpå vil jo da gjøre hele operasjonen meningsløs, da karbonet igjen vi bli frigitt i form av CO2 - og det var jo det vi ønsket å fjerne.

EinarB sa...

@ HenrikWL: Jo jeg skjønte poenget, men jeg lurer bare på hvor stabilt det egentlig er.

Å brenne det etterpå er ikke meningsløst hvis man unnlater å bryte tilsvarende mengde steinkull. Spørsmålet er bare om det lønner seg å gjøre halm og trevirke om til kull før det brennes? Kanskje er det like greit å brenne det organiske materialet direkte? Hvilket - uansett hvordan man vender og vrir på det - bringer oss over i det egentlige problemet: å erstatte fossilt brensel med fornybart.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Langt derifra, desverre. Dette er en nødløsning som ikke kan erstatte kutt i bruk av fossilenergi. Poenget er at ingenting tyder på at kuttene kommer tidsnok, slik at andre tiltak må iverksettes for å nå målene.

Anonym,

:)

Einar B/Henrik,

Henrik har rett. Poenget er å ikke slippe dette karbonet ut igjen.

Men jeg skjønner tanken. Hvis dette erstatter brunkull, går det opp i opp.

Men opp i opp er ikke godt nok. Vi må gjøre dette SAMTIDIG som vi kutter i utslipp fra fossile kilder. Ellers opprettholdes bare status quo. Karbon bindes bare i biologisk materiale hvis det "eksisterer" som biologisk materiale. Skog kan heller ikke drifte alle kullkraftverk, da går vi tom for skog etterhvert, fordi tilveksten er for sen. Da er ikke biologisk materiale fornybart lenger.

Se på hvordan England brant ned alle skogene sine under den industrielle revolusjon.

Noen vil innvende at skog (ved, etc) er karbonnøytralt - men det er det bare så lenge like mye skog vokser opp som det vi forbrenner. Dessuten - nøytralt er ikke lenger godt nok.

Lars,

God ide.

Fred Rune,

Ja - og nei. Tilveksten når det gjelder skog går sakte, og vi kan lett havne i den situasjonen at ikke skogen "henger med". Dette er en metode for å få ned karbonnivået i atmosfæren raskt, men siden går det tregere.

Suksess vil uansett avhenge av kutt i utslipp.

Idag vil selv ikke massive kutt i utslipp føre til togradersmålet.

Med dette systemet kan vi dempe problemet raskt, og så over noe lengre tid trekke ut CO2 fra atmosfæren tilbake til "normale nivåer".

Men - jeg er sterkt redd for at utslippskuttene IKKE kommer. Og da står vi altså i fare for å enten måtte avskoge planeten nesten fullstendig for å kompensere i utslipp, noe som i seg selv vil skape alvorlige problemer, eller gi opp.

Hovedpoenget er at vi allerede er på overtid, og handling må komme snart, ellers er det sudden death.

Helge Samuelsen sa...

Glemte en sak - rent karbon brytes ikke så lett ned. Lovelocks ide vil føre til at mye resirkuleres i planter - min at det ligger i millioner av år.

Helge Samuelsen sa...

Kunne kanskje lagt til - helt til noen i fremtiden nettopp er kommet inn i den industrielle revolusjon (igjen) - etter det som er mest sannsynlig idag - en kollaps av vår sivilisasjon - og at disse da ikke ennå har tolket våre "hieroglyfer" og er dumme nok til å begynne å brenne denne "gratis" energikilden igjen.

Men det blir bare hypotetisk :)

EinarB sa...

Hmm, kanskje det er et og annet tegn vi har oversett når vi bryter kull og borer etter olje? Kanskje det er "de forrige" som har lagt det der? Graptolittene har kanskje en mening likevel..

Helge Samuelsen sa...

En ting er sikkert, det burde kanskje fulgt med en bruksanvisning på denne kloden, Einar :)

HenrikWL sa...

Hah! Kanskje vi har oppdaget hva som er menneskehetens sisyfosarbeid?

Vi har oversett hieroglyfene fra våre forfedre som advarte oss mot å bruke fossilbrenstoff, og våre etterfølgere vil overse våre advarsler. Til evig tid fremover.

Og slik vil Eva spise av Kunnskapens Tre og få oss kastet ut av Paradis om og om igjen.

Helge Samuelsen sa...

Ingen tvil.

Det finnes ingen menneskelig vilje sterk nok til å nekte å bruke "gratis" energi. Vi er naturlige "loafers and free-lunch men".

"And the circle will be unbroken (by and by)".

:)