lørdag, januar 02, 2010

Full fart med skylapper på

Statsministeren har en plan. Oppsummert i årets nyttårstale.

Vi skal leve av hverandre, for oljepengene er bare småpenger i den store sammenhengen.

Og det er selvsagt riktig, og vi har kanskje en god plan?

Nei, desverre ikke. For Arbeiderpartiets politikk baserer seg i hovedsak på å ansette mest mulig i offentlig sektor for å skape "velferdsproduksjon". Problemet er at det offentlige ikke skaper velferd, men bare kan omfordele ressurser for å skape velferd. Og ressursene skapes i stadig mindre grad, og blir i stadig større grad nettopp avhengige av oljeindustrien.

Den norske syke er allerede godt etablert, og er meget politikerresistent.

Til tross for store pengeinntekter gjennom oljeindustri, men først og fremst høye (og voksende) skatter og avgifter, har staten ikke nok ressurser til å drifte dette landet. Til tross for verdens største offentlige sektor sakker vi akterut nettopp når det gjelder å skape ressurser nok til drift av velferdsstaten. Og utviklingen er klar. Vi øker i gjennomsnitt antallet offentlige ansatte med over 100 000 per tiår. Statistikk viser at innen 2025 er 43% av sysselsettingen i offentlig sektor. Dette fortrenger verdiskapende arbeid mer enn sykefravær. Retorikken er alikevel at alle må jobbe mer for å skape mer verdier til "spleiselaget". Det virkelige problemet med denne tanken er at "spleiselaget" slik det er organisert ikke skaper nok verdier. Sosialismen liker å omfordele, men har ikke oppskriften på hvordan resursene skal skapes.

Og strategien med "provenynøytralitet" sikrer at staten bløgger landets resursskapende foretak nettopp når verdiskapningen ikke kan bære større utgifter. Når inntekter basert på verdiskaping går ned, må skattenivået nødvendigvis opp. Noe som er å sammenlikne med å sparke alle som ligger nede.

Vi skal leve av kunnskap. Men resultatene fra skolen er at selv om vi pøser på med mer penger enn de fleste, uteblir resultatene. Og vi forsker mer på oljeteknologi enn noe annet.

Vi skal utvikle bærekraftig næringsliv for fremtiden, men investerer mest i oljeindustri og oljeindustrirelatert virksomhet.

Vi skal ha et arbeidsliv åpent for alle, men skattlegger bedrifter og arbeidsgivere slik at bare de mest effektive arbeidere er økonomisk bærekraftige investeringer.

"Vi må fri oss fra forestillingen om pengene som grunnlag for levestandard og velstand".

Og så satser vi nettopp på at vi skal leve av monopolpenger og omfordeling av disse. Som er omtrent like intelligent som Stoltenbergs kongstanke om at utviklingslandene skal stå for å redde kloden, mens vi skal bade i vår selvforherligelse til virkeligheten innhenter oss.

5 kommentarer:

kurt sa...

En meget grei oppsummering av stoda. Kongen var mer realistisk med større gangsyn enn Stoltenberg.

Anonym sa...

Folket er visst smartere enn politikere.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3445488.ece

Det går visst sakte men sikkert opp for noen at vi ikke kan leve av oljå alene. Men politikerne tror jo at de er på rett spor, se hvordan Aasland tolker dette.

Staten har et mål om å bruke en prosent av BNP på forskning. Her går det i tanken om å strø penger, resultater er ikke viktige.

Anonym sa...

Meget god oppsummering ja, det er jeg enig i.

Full fart mot stupet!

Arve sa...

Har en kultfilm fra 1970 tallet her som sier litt om hva jeg tror Stoltenberg mener! Jeg fikk tak i filmen i dag! Den heter SOYLENT GREEN!
Se denne filmen så forstår dere hva han mener om at vi skal leve av hverandre!
Syke, trygdede og andre som ikke er produktive lenger skal kokes om til proteinmat slik at maurene fortsatt har muligheten til å jobbe som fan for eliten!
Han fremstår som en mann som kommer fra en annen planet eller noe sånt! Jeg har kommet med konkrete løsninger til Stoltenbergs minister! Da ble jeg to ganger truet med innkallelse til NAV! Jeg ble innkalt. Dette førte til at hjelpesønaden min ble økt! Prøvde de å kjøpe min taushet slik de har gjort med alle fattigdomsforeningene? Det ser slik ut! De er redd nå!

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

-Kanskje har vi vært flinkere å telle våre penger enn våre dager, sa Kongen. Og er inne på noe vesentlig.

Anonym,

Aasland tror som alle politikere at enten så er folket helt enige med deres flotte teorier, eller så fatter folket ingenting. Jeg tror folket fatter mer enn de fleste politikere tror.

Anonym #2,

Bremser har vi jo ikke :)

Arve,

Hehe - har sett den filmen ja. Stå på og ikke gi deg, Arve. Vi trenger alle slike som deg som sier ifra!

Forøvrig likner jo mange planer fra Stortinget også på "Plan 9 from outer space"!

:)