tirsdag, desember 29, 2009

Utrolig naivitet

Vi har produsert en utrolig mengde ekstremt naive lederemner i dette landet. Dette er en alvorlig problemstilling som våre utdanningsinstitusjoner muligens må ta ansvar for. En gang var universitetenes oppgave å lære mennesker fornuft og logikk. Mennesket som rasjonellt vesen var verdsatt og ønsket. Men det er lenge siden. Nå er systemlydighet på dagsorden.

Men å tenke overflatisk gir en alvorlig fare for å begå dumheter og alvorlige feil, og slike mennesker ønsker vi jo ikke i ledende posisjoner?

Jo vi gjør tydeligvis det. Fordi vårt samfunn er basert på at ansvarlighet defineres som evnen til å tilpasse seg systemet som det er. Suksess defineres ut i fra lydighet og underkastelse. Skal man lede Oljeindustriens landsforening for eksempel, må man si at det er på grunn av barna at vi må utvinne mer olje og gass. Spesiellt når man tidligere har jobbet i Redd Barna. Slik Gro Brækken vrir hjernen sin for å kunne si. Å tro på slikt tøv fordrer grenseløs naivitet. Mennesket har en enestående evne til å fornekte egen dumhet. Og dette gjør seg spesiellt gjeldende på områder med så overveldende konsekvenser som en global klimakrise.

Ord - som regel tomme for innhold - er billige, men de riktige ordene gir alltid god avkastning. Det er ved tanketomhet at man kommer seg opp og frem. Og det er vel ikke til å unngå. For Oljeindustriens landsforening ville jo aldri funnet på å ansette noen som leder som påpekte at vitenskapen idag sier at vi nettopp ødelegger barnas fremtid ved å fortsette utvinning av fossilenergi.

Nei, de vil ha noen som sier at fossilenergi er en del av løsningen. Og de vil ha noen som klarer det kunststykket å overbevise seg selv om nettopp det.

– Hvis vi unnlater å peke på olje og gass som en løsning, så tror jeg vi gjør dagens unge en bjørnetjeneste.

– Mange har fått en oppfatning av olje og gass som noe forferdelig. Jeg ser ikke slik på det. Som voksne er vi nødt til å ta ansvar og vise hva som er mulig å få til. Klimautfordringen er mulig å løse, men det tar kanskje noe mer tid enn de mest utålmodige ønsker.

Gro Brækken mener vi som voksne må ta ansvar og si at mer olje og gass er løsningen på at fossilenergi spyr ut klimagasser og giftstoffer! Dette er løsningen på klimakrisen! Og det er tydeligvis barna som skal rydde opp i vårt rot! Heldige de.

Makan til ansvarsfraskrivelse og liksomlogikk skal man lete lenge etter.

Men slik er det, og slik blir det. Alle systemer er selvforsterkende. Norge har rett og slett for store verdier investert i oljeindustrien, og mer blir det. Det er derfor helt utenkelig at annet enn liksomansvarlighet får komme i posisjon.

5 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Uansvarlighet? Kanskje, men slike uttalelser vitner egentlig mer om dumhet. Jeg tror at hun selv faktisk mener det, for dumhet avler uansvarlighet.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg tror at her er det en meget stor grad av selvsuggesjon inne i bildet. Jeg tror også hun faktisk mener det.

Og da er jeg inne på naiviteten. Fordi det ser jo vitterlig ut til at den kritiske tenkningen er død.

Ikke det at jeg forventer at Oljeindustriens landsforening eller deres representanter noensinne skal gå ut og si at - jo, vi er del av problemet - men det får vel være måte på hvor langt en skulle kunne trekke akkurat troverdighetstrikken.

Men som du sier, Fred Rune, hun mener sikkert det hun sier. Og det er jo litt skremmende, samtidig som det underbygger alle mine fordommer mot ledere generellt.

Skjønt, fordommer... Skremmende nok kan det se ut som om det snarere dreier seg om faktiske forhold.

kurt sa...

Galskapen styrer tydeligvis samfunnet. Det vil si, mangelen på kritisk tenkning og føleri.

Og det er klart,fordi det er en god strategi for å skjule maktens egentlige motiv. Kritisk tenkning betyr også å måtte dokumentere sin tenkning og vise analyser av konsekvenser. Det er mye "kjekkere" å kunne seile fritt på uansvarlighetens ocean.

Helge Samuelsen sa...

Uansvarlighetens ocean... Jo, den satt:)

Klart at denne type tenkning fostres av et incentiv om å klatre oppover på maktstigen. Ærlighet varer ikke særlig lenge, det lærer de ambisiøse meget raskt.

kurt sa...

Nei, ærlighet varer ikke lenge.

ta ett av tusen eksempler. Jeg har lenge ledd av alle de testene noen tjener grove penger på når det gjelder ansettelser. Et formular som det finnes utallige "how to" artikler om for de karrierebevisste.

Med andre ord, den som lærer fasit får ansettelsen. Resultat - alle toppjobbene blir besatt av mennesker som har lært å etterape det som er standardoppførsel og tenkesett. Systemet er dermed selvforsterkende, og fyllt til randen av ja-mennesker som aldri ville stukket nesen frem for å ta virkelig ansvar.

Her er ansvarlighetsillusjonen. Ansvarlighet eksisterer ikke, fordi de som skulle være ansvarlige aldri i verden ville tatt ansvar uten å bli fortalt i detalj hva de skulle gjøre! Karriere er avhengig av å ikke ta ansvar. Karriere er avhengig av å spille et skuespill og gjøre det så godt at man begynner å tro på løgnene selv.