torsdag, desember 03, 2009

Klimamail

Siden epost fra EACRU kom på avveie og klimaskeptikere offentliggjør enhver setning som kan fortolkes som om klimaforskere er med i en verdensomspennende konspirasjon, tenkte jeg å offentliggjøre noen utdrag som kanskje tyder på det motsatte. 99% av dette materialet dokumenterer nemlig at klimaforskerne er normale mennesker som gjør en grundig og skikkelig jobb. Disse utdragene er kvasi-tilfeldige. Det vil si, jeg plukket ut mailer tilfeldig, men forkastet de deler som handlet om navn, adresser og privat info. Ja, og dette er bare utdrag. Tall og slikt er også renset bort (derav min bruk av begrepet kvasi-tilfeldig) - poenget var å få frem selve stemningen - konspirasjonstonen - eller egentlig mangelen på denne.

Dear contributors to Ch. 13,

Here are my comments on your chapter. I think you all know me well enough that you will not be offended by my occasional bluntness. The chapter needs a lot of work (not surprisingly), but it has at least touched most of the bases. It suffers from a lack of overview perspective, making the detail hard to wade through. I was disturbed by the lack of credit given to MAGICC/SCENGEN, since this software already addresses many of the key issues that arise in scenario development.

Ok? Ser ut som om kompisklubben med konspirasjon på agendaen faktisk er relativt kritiske overfor hverandre.

p12-15 Section 3 gets to read like a recipe. It is important, but it might be better as an Appendix. Also I guess the amount of detail depends on success of other submissions. I think the section needs reworking a bit as the style changes somewhat.

In the later tables I wasn't clear how raw and nofilt relate to each other. I guess all the Tables need longer captions with more explanation. I couldn't figure out what the () numbers referred to in the Tables.

Ville det være nødvendig å gjøre dette enklere å forstå hvis formålet var å villede? Og har man også med rådata? Det må være en glipp hvis formålet var å jukse (joda, jeg er ironisk)

I just don't have much luck with the Heikes of this world. Heike L. rejected our Nature paper on the analysis of changes in tropopause height and equivalent MSU temperatures in ERA-40. She took six weeks to make this decision, and didn't even send the paper out for review! Very disappointing.

Så man kontrollerer ennå ikke media. Konspirasjonen er altså ikke absolutt (fremdeles ironisk).

I think you really *should* do this if you possibly can. The panel is entirely legititimate, and the report was requested by Sherwood Boehlert, who as you probably know has been very supportive of us in the whole Barton affair. The assumption is that an honest review of the science will buttress us against any attempt for Barton to continue his attacks (there is some indication that he hasn't given up yet). Especially, with the new Science article by you and Tim I think its really important that one of you attend, if at all possible.

"Honest review"? De MÅ snakke i koder (fremdeles...ironisk)

I wanted to give a feel for where we are at although I want to tidy this substantially if we were to use it. To do this I've taken every single scrap of info I have in my possession that has a status of at least submitted to a journal. I have considered the common period of 1979-2004.

Every scrap of info? Jamenn, man må jo huske å bare bruke den infoen som er jukset med! (Gjett. Ironisk)

Tja - dette var bare en ørliten ekskursjon i tilfeldig uttak. Jukset ligger jo tjukt utenpå dette materialet. (Joda - fremdeles ironisk)

15 kommentarer:

kurt sa...

Dette var en ny vri :)

henrikwl.com sa...

Genialt innlegg, Helge…

For øvrig så er vel slikt som disse mailene slettes ikke noe utenom det vanlige. Jeg vet at dersom internkommunikasjonen på min egen arbeidsplass hadde kommet på avveie slik, ville det bli stilt spørsmålstegn ved mitt firmas seriøsitet og profesjonalitet – noe jeg regner med gjelder alle arbeidsplasser. Det er det som er årsaken til at PR-avdelinger overhodet eksisterer, å ha kontroll på ansiktet utad.

Arild sa...

Hei Helge,
Ser du er i gang med climatgate.

Det kan ikke være enkelt å kalle oss tvilere


Sannheten kommer for dagen i disse dager med climategate, og hvor man må gjøre oppvasken for dette klimahysteriet med bedraget og jukset. Tempearturen faller, og det viser samtlige målinger (UAH,RSS,GISS,HadCRUT), og samtalen mellom forskerne bekrefter det.

From: Kevin Trenberth trenbert(a)ucar.edu
To: Michael Mann mann@meteo.psu.edu
Subject: Re: BBC U-turn on climate

"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate."

Det sier en hel del om nivået på argumentasjonen når METMET hevder at man på RealClimate.org kan få nøytral informasjon. Det er jo bl.a. Michael Mann og Phil Jones som står bak RealClimate.org! Det er OK å lese forsvarstalene derfra, men å kalle det nettstedet nøytralt...!

Den neste skandalen som er under oppsegling er temperaturdatabasen hos CRU. Det har lenge vært meget kontroversielt at forskere ikke får ut rådata, men bare justerte data fra CRU. Nå påstår de at rådata (originale data) er forsvunnet!

M. Mann og P.Jones er nå begge under etterforskning av sine respektive universiteter.

I tillegg vil en se at havtemperaturene er snudd. Dette er målt med de nye Argosbøyene, satt ut i 2003. Disse bøyene erstattet XBT som ble brukt før 2003. En skulle tro at disse bøyene som går dypere og sender data tilbake via satelitt skulle være bedre enn det gamle XBT systemet.

Men da ARGOs bøyene viste for lave temperaturer, tok Willis som er leder av NASAs Argos system å justerte råddatene slik at de passet bedre med de mer unøyaktige XBT dataene. Dette ser ut til å være gjennomgangsmelodien fra disse seriøse forskerne. Justere på rådata som ikke er tilgjengelig for andre enn dem selv.

Nå er det faktisk menesker der ute som er bedre i matematikk enn disse klimaforskerne, som kan kontrollere datene og kvalitetssikre dem. Men det er jo svært så vanskelig å få gjort når data holdes vekke fra allmenheten

Her fra NASAs egen side
Erica Hupp/Dwayne Brown
Headquarters, Washington
202-358-1237/1726

Sept. 21, 2006

RELEASE : 06-318


Short-Term Ocean Cooling Suggests Global Warming 'Speed Bump'


The average temperature of the water near the top of the Earth's oceans has significantly cooled since 2003. New research suggests global warming trends are not always steady in their effects on ocean temperatures.

Although the average temperature of the upper oceans has significantly cooled since 2003, the decline is a fraction of the total ocean warming over the previous 48 years.

Nå er det forskere som mener at isen på begge polene øker, sammen med at tempraturen i havet.

Vi får håpe for din del at oppvarmingen fortsetter, selv om noen mener vi går inn i en 20 årsperiode med avkjøling.

Omtrent alle tror at oppvarmingen vi har hatt i de siste århundrene fortsetter med noen "humper" som Willis sier, mens menge av oss er ikke sikre på årsaken. CO2 betyr sikkert noe, men langt fra de forskerne dine sier, tror jeg.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Vel, antall mailer som kan anses som "problematiske" er jo egentlig ikke mange.

Henrik,

Ja, mennesker er mennesker. Situasjonen forverres jo også av at utenforstående normalt ikke skjønner hverken sjargong eller sammenheng i mange tilfeller.

Arild,

Nå pleier jeg å bruke begrepet klimaskeptikere. Og jeg synes ikke det er vanskelig å bruke dette begrepet overhodet. Ikke er det spesiellt nedsettende heller, å være skeptisk er ingen dårlig egenskap per definisjon.

Det finnes flere typer klimaskeptikere, slik jeg personlig definerer det.

Faglig kompetente skeptikere som har motstridende teorier - til tross for propagandaen om knebling har slike skeptikere fått utvikle sine teorier, og det har vært store forskningsprosjekter for å se på slike teorier. Et eksempel er studiene omkring solsyklene som "forcing", disse teoriene ble påvist feilaktige allerede i 1980. Et annet eksempel er den teoretiske Iris-effekten til Lindzen, den er det ikke funnet bevisførsel for, selv om store prosjekter (der Lindzen også selv var med) ble satt igang.

Denne type klimaskeptikere er en god type klimaskeptikere. Selvsagt skal alternative hypoteser utforskes, og selvssagt skal det aksepteres at vitenskapelige hypoteser kan være feil. Det er slik vitenskap fungerer, og dette bør ikke brukes for å sverte de som utprøver sine hypoteser uten å kunne finne støtte for dem i observasjoner.

Så har man de som jeg kaller klimatullinger. Et bevisst bruk av en nedsettende betegnelse. Grunnlaget er at de selv som regel bruker ekstremt sterke uttrykk. For å være med i denne kategorien må man påstå forklaringsmodeller som helt tydelig er tatt ut av løse luften, som ikke kan verifiseres av dokumenterbare observasjoner, og som per definisjon må benytte seg av direkte feiltolkninger av fysiske prinsipper for å fremme sitt syn.

Et eksempel er flere av Klimaskeptikernes talsmenn, som åpenbart har misforstått meget godt dokumenterte fysiske prinsipper. Denne type skeptikere er irriterende, men skyter seg som regel så grundig i foten at de knapt kan kalles seriøse - rent bortsett fra at de selvsagt kan lure den som ikke har nok kunnskaper.

Så har man de slue skeptikerne. Oftest lobbyister (spesiellt i USA) som lever av å mene noe om klima. Disse lever selvsagt ikke av forskning, for det er de ikke kvalifiserte til, de lever av å synse - ofte finansiert av politiske grupperinger eller for eksempel oljeindustrien.

Dette er de skeptikere jeg anser som å være en reell fare. Fordi de sjelden sier ting som direkte er feil. De er for godt briefede. De insinuerer, sprer usikkerhet, og har en politisk agenda om å utsette eller stanse klimatiltak.

Til sist har man den gruppe som baserer sine meninger på disse andre gruppenes uttalelser og utspill. Det er en ærlig sak.

Men du kan ikke kalle deg selv for tviler, for du tviler jo ikke lenger. Det er også en ærlig sak.

Helge Samuelsen sa...

La meg nå adressere det du sier, Arild:

"Tempearturen faller, og det viser samtlige målinger (UAH,RSS,GISS,HadCRUT), og samtalen mellom forskerne bekrefter det.

Hva menes med at temperaturen faller? Faller den forbi det som kan anses som en normaltemperatur?

Nei. Alle målinger viser at temperaturen fremdeles ligger langt over denne. Statistisk sett er det meget signifikant høye temperaturer. Det vil ta flere år med synkende temperatur før man kan si at trenden har snudd.

Temeraturen vil aldri kunne stige lineært. Det er rett og slett for mange naturlige variasjoner inne i bildet til det. Hvis du ser på temperaturgrafene så ser du at temperaturen også tidligere har gått opp og ned - men den underliggende trend er alikevel at temperaturen stiger.

Så å si at temperaturen faller er bare korrekt hvis man underforstått forstår at trenden alikevel er skyhøyt over normalen.

Det er heller ikke slik at synkende temperatur har vært hemmeligholdt. Dette vises i alle datasett som er offentliggjort.

Dette er også forsøkt forklart av klimaforskere, men den profesjonelle lobby-skeptikerklanen har brukt disse dataene til å spre inntrykket av at temperaturen egentlig går ned, og at det ikke finnes en stigende trend.

Dette er feil. Dette er til og med uærlig.

Helge Samuelsen sa...

Så til denne "avslørende" eposten:


"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate."

Først og fremst er det viktig å forstå at dette dreier seg om datasimuleringer. Datasimuleringer er IKKE grunnlaget for teorien om global oppvarming.

Målinger og observasjoner er grunnlaget for denne.

Simuleringer er et forsøk på å kunne forutsi den fremtidige temperaturstigning og utvikling.

Selv om simuleringene er helt på jordet, vil ikke dette bety at det ikke finnes global oppvarming. Det betyr bare at vi ennå ikke kan forutsi den fremtidige utvikling. Dette burde skremme mer enn å brukes som et "bevis" på at global oppvarming ikke skjer. Sier man det avslører det bare at man ikke kan sin klimateori.

Altså: selv om datasimuleringene er feil, forandrer ikke dette på den målte temperaturstigningen, som fremdeles er meget sterkt signifikant i retning av oppvarming.

Men det er heller ikke slik at datasimuleringene er enten korrekte eller feil. Mer sannsynlig er det at de gir en god indikasjon på utviklingen, men at de ikke kan vise alle variasjoner ennå, rett og slett fordi klimaet er meget komplisert å beregne. Dette henger blant annet sammen med naturlige trender som ikke er 100% forutsigbare.

For eksempel er El Nino/La Nina regelmessige forsåvidt, men kan aldri forutsies i detalj.

Man klager altså over at modellene ikke kan forutsi med nøyaktighet kortsiktige trender i utviklingen.

Dette er langt fra at modellene er ubrukelige, og det er enda lengre fra en konklusjon at det dreier seg om juks, og at global oppvarming ikke eksisterer.

Hele den konklusjonen torpederes av det faktum at observerte temperaturtrender i moderne tid (altså det som er basert på målinger) er totalt uavhengige av klimamodeller.

Klimamodellene har imidlertid vist seg å stemme meget bra med forskjellige deriative målinger fra fortiden (treringer, iskjerner, osv), slik at det er meget god grunn til å tro at disse modellene gir et godt bilde på utviklingen over lengre perspektiver. Den perioden som vi er inne i nå er et lite blipp i den sammenheng. Men viktigst av alt - disse temperaturene har vært publisert åpent hele tiden - de er ikke signifikante i forhold til å kunne påstå at jorden er i ferd med å avkjøle seg - og dermed er hele saken til skeptikersiden mer å sammenlikne med en useriøs konspirasjonsteori enn noe annet.

Det er altså fremdeles ingenting som har kommet frem som påviser juks eller som tyder på at global oppvarming er en bløff.

Helge Samuelsen sa...

"Vi får håpe for din del at oppvarmingen fortsetter, selv om noen mener vi går inn i en 20 årsperiode med avkjøling."

Nei, vi får ikke håpe for min del at oppvarmingen fortsetter. Dette handler ikke om personlig prestisje, selv om skeptikersiden har en tendens til å fortolke det slik.

Dette handler om å fortolke de tilgjengelige data på en ærlig måte. Og per idag er den eneste ærlige fortolkning at vi har en signifikant global oppvarming. Om dette på et senere tidspunkt skulle vise seg å endre seg er det en annen sak. Da får vi håpe at vi ikke er så barsnlige at skittkasting er det eneste som definerer menneskeheten.

Hvis noe endrer seg, så endrer jeg oppfatning - fordi min oppfatning er til enhver tid basert på tilgjengelige data, ikke overtro, synsing eller gjetting.

Legg merke til at når man snakker om avkjøling, så snakker man om avkjøling INNENFOR en alikevel signifikant stigende trend. Som sagt - hvis man ser på tidligere utvikling, så er trenden stigende, men med perioder med synkende temperatur. Hvis vi ender opp med pluss 20 grader (avvik fra normal) i, la oss si 2200, så vil det være totalt uinteressant for menneskene som lever da om vi hadde et par perioder som gav minkende temperatur.

Husk at de trendene som reduserer temperaturen er sykliske av natur, og at de derfor vekselvis demper eller forsterker den underliggende trenden.

kurt sa...

Helge, fornektere er et bedre ord på disse skeptikerne. Det er umulig å overbevise dem selv om man trekker frem allverdens fornuft.

Per definisjon er dette en konspirasjonsteori, og fornuft er ikke del av agendaen.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Du har nok rett i det. Jeg har ingen illusjoner om å "omvende" noen. Men uriktige påstander bør jo ikke få stå uimotsagte.

Helge Samuelsen sa...

Arild,

Jeg glemte å kommentere dette med at data ikke blir gjort tilgjengelige. Dette er på grunn av regelverket og avtaler mellom de forskjellige landene og meterologiske institutt, osv. Disse dataene er EID av noen.

Det er IKKE forskere som bestemmer om dataene er offentlige.

Forøvrig burde de nok ha vært det.

Forøvrig er det ingen hemmelighet at klimamodellene ikke har kunnet forutsi alle avvik i temperatur.

Catia M Domingues, en ledende forsker på feltet, skrev allerede i juni 08 følgende i Nature:

http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7198/abs/nature07080.html

Changes in the climate system's energy budget are predominantly revealed in ocean temperatures1, 2 and the associated thermal expansion contribution to sea-level rise2. Climate models, however, do not reproduce the large decadal variability in globally averaged ocean heat content inferred from the sparse observational database3, 4, even when volcanic and other variable climate forcings are included. The sum of the observed contributions has also not adequately explained the overall multi-decadal rise2

Hemmelighold? Juks? Det er snarere "contrarians" - lobbyistene mot global oppvarming - som spinner sine løgner. Delvis basert på manglende kunnskap kanskje, men mest sannsynlig er alle disse påstandene politisk "engineered" av politiske motiver. Man må holde tunga rett i munnen og ha virkelig skepsis når de først påstår noe.

henrikwl.com sa...

«A million people can call the mountains a fiction, yet it need not trouble you as you stand atop them.»

- Randall Munroe, xkcd

Men du har nok rett i at det ikke er mulig å omvende skeptikerne, Helge. Deres fanatisme kan få den selv paven til å rødme.

Helge Samuelsen sa...

"The wonderful thing about science is that is doesn't ask for your faith, it just asks for your eyes"

Nei, omvendelser skjer det lite av. De fleste omvendelser i verdenshistorien har vel skjedd ved tvang, eller ved politisk opportunisme.

Vel, det får vi fritenkere heve oss over ;)

Arild sa...

Hei Helge,
ser at du regner deg som en fritenker, men det må vel bero på en misforståelse?

Og du har rett i at vi skal tvinges til å akseptere global oppvarming basert på CO2.

Jeg er en av de som i liten grad forholder meg til eksperter hvor subjektive vurderinger er en ingrediens til konkusjonen. Ja, til og med statistikk kan misbrukes eller ha selektive elementer i seg. Min mistro er bygget opp over tid etter som jeg ser hvordan det manipuleres og kludres med data i svært mange sammenhenger. Man tilpasser datagrunnlaget for at det skal passe til en bestemt agenda eller politikk.

Hvordan noen kan tro at klimaforskere skulle være noe bedre enn andre, når vi vet hvor store beløp og hvilken prestisje som er lagt i denne forskningen er for meg en gåte.

At du Helge, som i andre sammenhenger ser ut til å ha et tilbakelent og tildels veldig kritisk forhold til maktstrukturer, er så hemningsløst omfavnende i ditt forsvar av denne saken, forundrer meg. Når det nå ser ut til å være brister i deres arbeid feier du det elegant vekk med at det er ikke funnet så mange kompromitterende e.poster. Hvor mange e-poster er etter din mening nødvendige for å mene at dette ikke er bra?

Og tenk SA har i dag en artikkel om denne saken, etter at den har versert i store deler av verden i en tid. Dine venner i pressen tvinges til å skrive om dette som de ikke liker. Venstresidens store kampsak blir torpedert av bloggere og uavhengige mennesker som ikke liker det de ser. De enorme overføringen fra de rike land til U-land står i fare, og midler til deres egen forskning står også på spill.

Dette er som ytringsfrihetsaken. Hadde det ikke vært for bloggverden hadde ytringsfrihets kår i Norge vært en del amputert. The establishment er ikke mye å stole på. Jeg takker en eller annen makt for alle disse dedikerte menneskene som stiller kritiske spørsmål.

Helge Samuelsen sa...

Nei, nå tuller du fælt. Ingen skal tvinges til å tro på noe som helst. Poenget er at saken til klimaskeptikerne er meget tynn. Man skal ikke blande fritenkning med fri fantasi.

Hvis du ser hva jeg skriver, så er jeg fremdeles meget kritisk til de politiske maktstrukturene, og hvordan de håndterer klimaspørsmålet.

Men hovedpoenget må være at man kan ikke være kritisk per definisjon. Det må jo ligge en underliggende analyse til grunn for kritikk.

Når det gjelder klimaspørsmålet har jeg altså vurdert det slik at det er overveldende sannsynlig at klimaforskerne har rett. Klimaskeptikerne har hatt endel gode hypoteser som nå er tilbakevist, og har falt tilbake til å feiltolke eller misrepresentere data. Det styrker ikke akkurat deres sak.

Jeg kan ikke ta parti for outsiderne bare for å være samfunnskritisk.

Når det gjelder denne epostsaken så har jeg også vurdert den nøye. Og jeg kan ikke med min beste vilje se at skeptikerne har noen sak.

Det til TROSS for at jeg ikke har noe som helst problem med å refse autoriteter eller the establishment, som du sikkert har sett.

Jeg synes det er flott at det stilles spørsmål med mye og mangt. Inkludert klimaspørsmålet. Men en forutsetning er at det foregår på et nivå der faktiske forhold tas hensyn til, og der analyser av data og kunnskap er viktigere enn å bruke propaganda.

Dessverre har skeptikersiden gått over til denne taktikken. Ikke alle, men svært mange. Det er synd, fordi det da svekker nettopp muligheten til at virkelig god kritikk skal slå igjennom.

For jeg har valgt "side", men ikke på annet grunnlag enn at jeg har sett på tilgjengelige data. Nye data både skal og må inn i vår forståelse. Nå er det nylig kommet rapporter som viser at havet absorberer mer CO2 enn vi først trodde som et eksempel. Denne kunnskapen er kommet frem gjennom den ordinære vitenskapelige prosess, og er ikke et uttrykk for at man før "jukset", men fordi vitenskapelig kunnskap er en evolusjonsmessig prosess. Vi vet ennå ikke alt.

Alikevel velger den organiserte skeptikerforeningen Klimarealistene for eksempel å bruke denne nye kunnskapen til å påstå at a) Klimaforskere forstår ingenting, oh b) dette viser at vi ikke har et problem.

Begge deler er feil.

Helge Samuelsen sa...

Nå har man også lenge prøvd å fremstille det som om hockeykurven er feil, og konsentrerer seg om den opprinnelige rapporten. Om det IKKE skulle være "feil" der i forhold til nyere kunnskap, så hadde det betydd at forskningen hadde stanset opp. Men det motsatte er selvsagt tilfelle. Alle nye undersøkelser og målinger viser at hockeykurven lever i beste velgående.

http://climateprogress.org/2008/09/03/sorry-deniers-hockey-stick-gets-longer-stronger-earth-hotter-now-than-in-past-2000-years/

Det er vanskelig å ta en side i saken alvorlig, når de ikke forholder seg til slikt. Jeg vil påstå at det er skapt et feilaktig inntrykk av at AGW er under press og har blitt svekket som teori. Det er nok korrekt fra et politisk/propagandamessig synspunkt, men overhodet ikke fra et faktabasert og analytisk synspunkt. Snarere tvert imot er det motsatte tilfelle.

Du får spørre deg om hvorfor det ikke kan fremlegges bedre data som eventuellt går imot de aksepterte teorier, men istedet satses på emosjonellt basert synsing. Det er mange som ikke ønsker at AGW skal være reelt. Det er sikkert enda flere som ikke ønsker å betale avgifter osv i den forbindelse. Det er da lett å ønske at skeptikersiden skal ha rett.

Som du kanskje har fått med deg ønsker jeg ikke hverken kvoter eller avgifter. Det er et faktum at Norge kunne gått over til el og hydrogenbiler i løpet av ca ti år, uten at det hadde kostet noe som helst. Teknologien når det gjelder hydrogenbaserte otto-motorer er i virkeligheten overmoden, og i California ombygger man sågar bensinbiler til hydrogen.

Men en slik utvikling forutsetter at man hadde fritatt dette fra avgifter, og at man hadde satset på infrastruktur. Begge deler er politisk uønsket i Norge, selv om dette hadde redusert utslipp av CO2 med over 20% ved naturlig utskifting av bilparken (altså i prinsippet gratis). En meget viktig ekstrabonus hadde vært en enorm reduksjon i utslipp av partikler, giftstoffer, osv fra bilparken.

Så jeg henger meg overhodet ikke på den ønskede politikken i Norge. Tvert imot er det en sikker garanti for at vi hverken oppnår klimamål eller skaper et godt samfunn der enkeltmennesket kan være fri fra statens kontroll.