søndag, desember 13, 2009

Kompromissløse meninger krever UP-sjefens avgang

UP-sjef Steven Hasseldal (UP05) mener det er bra at en ung mann nylig ble fradømt førerkortet på grunn av "manglende edruelighet".

Personen som fikk fradømt førerkortet hadde ingen trafikkforseelser.

Politistaten er dermed et faktum, og politiet jubler selvsagt. Uønsket oppførsel kan nå straffes med beslagleggelse av førerkort. Å etterforske virkelig kriminalitet derimot...

- Man vet jo at det er en sammenheng mellom manglende edruelighet og kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er ingen folkerett å ha førerkort.

Det er en sammenheng mellom det at staten pålegger straff som en form for sosial kontroll og en politistat også, så skal man følge denne logikken så bør UP-sjefen av almennpreventive hensyn umiddelbart bures inne eller eventuellt utvises til Bjørnøya med brev og besøksforbud. Det er ingen folkerett - spesiellt ingen politirett - å nedlegge rettstaten.

Politistat:stat hvor politiet kan gripe inn mot borgere uten bestemt lovhjemmel. Mots. rettsstat." Manglende edruelighet" er svært vagt formulert, og gir politiet stort spillerom. Når blir liknende tiltak iverksatt mot annen aktivitet som er uønsket av regimet? Vent å se.

Tillegg: Det heter i vegtrafikkloven at en sjåfør skal være "edruelig". Tradisjonellt er dette ikke tolket som at man skal være edruelig når man IKKE bruker bilen. Og det er neppe den nåværende tolkningen som var utgangspunktet for denne regelen.

13 kommentarer:

Arve sa...

Personer som ikke passer inn i vårt "inkluderende samfunn" burde miste retten til å føre bil i det hele tatt! Bilen de evnt. har burde vært konfiskert! Fattigfolk har ikke råd til å sette bilen på verksted og da burde det få følger.
Jeg har alle førerkortklasser for kjøretøy men får ikke kjøre buss i rute! Grunnen til det er at jeg gikk peronlig konkurs i 1993. Dermed er jeg utelukket fra ansettelse hos de fleste busselskap! De kredittsjekker deg nemlig før ansettelse! Da er jeg allerde å regne som en tyv og banditt! Ta førerkortet fra alle de som ikke passer inn i vårt flotte samfunn! Da får vi vekk en del gamle biler fra veiene også! Dette er i god sosialistisk stil! En bil til de husstander som tilhører flertallet som har skikkelige jobber! Uføre gjeldsoffer må i dag holde seg hjemme, da namsfogden tar biltilskudd til drift av bil! Logikken er makt og kontroll over folk som ikke tør opponere mot de maktsyke!

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja, systemet er kort og godt brutalt. Og aldeles ikke inkluderende. Kan det ha sammenheng med at alle sosionomene har sympati for de virkelige forbryterne, mens ærlige folk ikke vekker empati?

UP er uansett den eneste gren av politiet som fungerer og som får økte tilskudd. Nei, det var ekte forbryter man skulle vært, Arve, så hadde tilbudene stått i kø!

henrikwl.com sa...

Dette er intet mindre enn hårreisende lesning.

Som du sier: UP-sjefen burde blitt buret inne av allmennpreventive hensyn.

Helge Samuelsen sa...

Det verste, Henrik, er at dette har eksistert som en sovende lov meget lenge. Men alle foregående myndighetspersoner som har tolket dette har tolket det som at det må foreligge en overhengende fare for kjøring i uskikket tilstand for å ta hjemmelen i bruk.

Her dreier det seg om en som beviselig skikker seg bra på jobb, og ikke har problemer med å holde seg edru i ukedagene. Joda, han har skapt problemer for politiet blant annet ved å ha festet for høylytt og slikt, men dette finnes det jo også lovverk mot. Og et eksisterende lovverk skal jo brukes i forhold til hvilke paragrafer som er relevante. Vegtrafikkloven er selvsagt ikke relevant for noe annet enn nettopp ferdsel på vei.

Ja, det er hårreisende. Hvis noe skal kalles snikinnføring av noe - så må det være dette. Vi snikinnfører politistaten. Det mest hårreisende er imidlertid at mange synes det er greit å straffe på denne måten. Ønsket om flertallets diktatur må ligge innbakt i oss mennesker.

Desto bedre grunn til å være på vakt mot slike tanker.

Anonym sa...

Dette er så hårreisende at det ikke går an! Vi er blitt beskyldt for å være den siste sovjetstat i Norge, og det er noe i det. Men nå begynner vi å gå i retning av gamle DDR også når det gjelder politiet!

Bøter og inndragelse av førerkort som sosial kontroll er bare nok et tegn på Statsimperiet Norge! Politiet er snart inkvisisjonen, med fullmakter store nok til å lage et helvete for alle som ikke bukker og nikker for flertallsdiktaturet.

henrikwl.com sa...

Ja, jeg ble sittende å nærmest måpe når jeg leste kommentarfeltet i artikkelen. Skremmende mange lesere var enige og syntes endatil det var et bra tiltak.

Dette handler overhodet ikke om trafikksikkerhet, eller å skape et trygt samfunn. Dette handler om mennesker som har et så sykelig behov for å kontrollere og regulere hva andre mennesker driver med at de ville vært fornøyde med å bo i polstrede celler så lenge de visste med sikkerhet at ingenting vondt og uforutsett ville skje med dem.

Jeg vet ikke om det har med vestlig kultur å gjøre eller hva det nå har, men det ser ut til at hele vår sivilisasjon er så gjennomsyret av en lammende dødsfrykt at det utgjør en direkte trussel mot de av oss som foretrekker å fokusere på livet og hva man kan gjøre med det.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Sammenlikningen med inkvisisjonen er ikke dum, fordi det handler om sosial kontroll og konformitet. Avvikere skal straffes.

Utviklingen er skummel.

Henrik,

Meget god vinkling, vi bør selvsagt fokusere på livet, og ikke være så redde for avvik.

Avvik er jo faktisk nødvendige for å kunne være oss selv.

Vi ser også en økende vilje blant folk til å akseptere at "kriminalitet" uten offer skal prioriteres, mens kriminalitet med offer faktisk blir mindre prioritert.

Norge er det landet i Europa som oppklarer færrest voldtekter bare som et eksempel. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser er også begredelig. Og trenden går i feil retning.

Jeg tolker dette slik at myndighetene bevisst ønsker sosial kontroll fremfor kriminell kontroll.

Alternativet er knapt bedre: at de egentlig ikke ønsker denne utviklingen, men er så absolutt inkompetente at de styrer i feil retning.

Anonym sa...

Er nå 71 år gammel og ser med økende gru på den utvikling som skjer i mitt kjære Norge. Vi eldre blir institusjonalisert, og fratatt vår medbestemmelse, og ungdommen blir visstnok neste offer.

Ungdommelig dårskap har alltid eksistert, men politiets rolle må ikke være å straffe dem så hardt.

Anna

Helge Samuelsen sa...

Helt enig i dine synspunkter, Anna.

Arvid sa...

Godt skrevet, som vanlig! Jeg tilhører de som tror det som skjer ikke er tilfeldig. I dette tilfellet underminering av rettsstaten. Hørte/leste et eller annet sted at det i England(tror jeg det var) er vedtatt rutiner hvor den alminnelige "lapplisa" i trafikketaten "ved behov" på et blunk kan gis ordinær politimyndighet. Jeg finner det urovekkende... Da er vi ikke langt unna at profesjoner av typen Securitas etc kan ta seg til rette.

Helge Samuelsen sa...

Arvid,

Jeg tror du har rett! La nettopp ut et innlegg om nettopp undermineringen av rettsstaten og demokratiet som sådan.

Jeg tror det er viktig å gi politiet utvidede fullmakter for å etablere presedens som vil desensitivere oss alle mot denne utviklingen. I elitens øyne - selvsagt for vårt eget beste.

Admiral_Gringo sa...

Husker at vi diskuterte den voksnede vekterstaten på VGB allerede i 2006, og tingenes tilstand siden den gangen viser vel klart at de verste anelsene har slått til.

Men den såkalte "finanskrisa" (depresjonen) vil gjerne få folket til å stille spørsmålstegn ved det kloke i å overlate politimyndigheten til "markedet" og private firma?

Vi lever i håpet, men tror ingenting....

Helge Samuelsen sa...

Personlig tror jeg hverken private eller staten klarer oppgaven med å drifte politimyndighetene. Det er det store dilemmaet.

Men det er klart jeg ikke ønsker privat myndighet for maktbruk. Det ville skapt "texas anno 1800".