tirsdag, desember 22, 2009

ABC Nyheter hyller oljå

Redaksjonen hos ABC Nyheter og NTB er lydige mot oljestaten, og hyller oljeindustrien uhemmet. Det er jo viktig nå etter misnøye med biodieselsaken og mislykket klimamøte, å dempe inntrykket av at oljå kanskje ikke lenger er til hvermansens beste.

Når oljen en gang tar slutt om kanskje 30-40 år, skal gassen i havområdene utenfor den langstrakte kysten fortsatt finansiere velferdssamfunnet i det mange kaller verdens rikeste land.

Og lenge etter det lever nok Ola og Kari Nordmann fortsatt lykkelige i sine dager – på pengene de har spinket og spart i det store norske oljefondet.

Videre,

Nå har vi trolig passert oljetoppen, det som på fagspråket skalles «peak oil». Hvis det ikke gjøres nye funn vil de norske oljereservene stadig reduseres. Når oljen en gang tar slutt om kanskje 30-40 år, skal gassen i havområdene utenfor den langstrakte kysten fortsatt finansiere velferdssamfunnet i det mange kaller verdens rikeste land.

For det første forutsettes det altså at verden om 30 - 40 år fremdeles skal være fossilenergibasert. Noe som forsåvidt er sannsynlig, men som garanterer sivilisasjonens kollaps og worst case scenario i forhold til klimaforandringer. Sosialdemokratiets samvittighet er imidlertid reddet ved å skattlegge folk for jævelskapen.

For det andre forutsettes det at vi skal leve av oljefondet i fremtiden - noe som selvsagt blir nødvendig, fordi vi da vil ha ofret det meste av annen verdiskapning på oljeøkonomiens alter og halve befolkningen fremdeles jobber i det offentlige.

For det tredje forutsettes det at når oljeforekomstene reduseres på verdensbasis, så er det bra for oss alle at Staten Norge AS TM får større inntekter når prisene nødvendigvis stiger på grunn av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Sannheten er at selv om staten får anledning til å trykke opp masse penger, så må alle betale vesentlig mer for alt som krever energi. Og det er det meste.

Å tro at vi skal leve av monopolpenger når verdiskapningen er gått i stå er selvsagt ren fantasi. Vi ser det allerede idet monopolpengene våre ikke rekker til hverken veibygging, vedlikehold, eldreomsorg eller pensjoner. Og mer skattepenger inn i statskassen er ikke det samme som større verdiskapning. Den Norske Syke er allerede her. Planen er kanskje at vi ikke har behov for virkelige ressurser i fremtiden uansett? Vi er en generasjon som ikke bare trekker opp stigen etter oss, men som gir blaffen i yngre generasjoner og uten nåde sparker dem i trynet.

Les mer her, og litt til her.

2 kommentarer:

kurt sa...

"Det er imidlertid grenser for hvor mye som bør investeres utenlands"

"Både Nederlands og våre egne erfaringer tilsier at det i begrenset grad bør gå til generelt offentlig eller privat forbruk"

Så kan vi altså IKKE leve av oljefondet i fremtiden. Og ikke bruke pengene innenlands, ei heller investere dem utenlands?

Kanskje vi kan brenne pengene?

Helge Samuelsen sa...

Nei, Oljefondet kan vi ikke leve av. Å prøve på det blir katastrofalt.

Men pengene kan selvsagt forvaltes på mange måter. En mulighet er å investere i fornybar teknologi.

Det som er garantert er at fondet IKKE gir bedre forhold for norsk næringsliv og mindre skatt - som lovet på søttitallet. Dette burde i seg selv være indikasjon nok til å ikke stole på dem som hyller betydningen av disse pengene.