tirsdag, desember 01, 2009

Langerud snubler


Klimarealistenes Per Jan Langerud serverer mer sprøyt. Han leser nemlig vitenskapelige rapporter(?), og har "avslørt" klimabløffen en gang for alle. Tror han.

Her tar han blant annet en rapport av Wolfgang Knorr ved University of Bristol til inntekt for sitt syn:

"
Jeg henviste til en ny forskningsrapport av prof. Wolfgang Knorr ved University of Bristol om at forholdet mellom luftbåren og absorbert karbon har stått nesten stille siden 1850. Ref: (Geophys.Res.Lett, 2009) På tross av at karbondioksid utslippene har økt fra 2 mrd. tonn i 1850 til ca.35 mrd. tonn i dag. Dvs. at naturen ikke har noe problem med å absorbere menneskenes CO2 utslipp."

Vi er med andre ord lurt?

Vel, ikke helt. Hadde Langerud forstått hva rapporten egentlig går ut på, hadde han forstått at hans tolkning er ute på jordbæråkeren - og vel så det.

Dr. Wolgang Knorr skriver blant annet:

"
My main areas of research are the global carbon cycle and the terrestrial biosphere, and how both interact and react to human activities. Human activities may alter them directly, by emitting CO2 from fossil fuel burning or deforestation or other forms of land-use change, or indirectly through man-made climate change. I am interested in understanding the causes of the current imbalances in the global carbon cycle, in forecasting its possible future, and in engaging in measures to mitigate climate change and the adverse effects of deforestation."

Hmmmm... Dette høres ikke ut som en mann som har "avslørt" global oppvarming som bløff, eller har påvist "
at naturen ikke har noe problem med å absorbere menneskenes CO2 utslipp.." Og det er det da heller ikke. Knorr skriver i rapporten:

"
This study re-examines the available atmospheric CO2 and emissions data including their uncertainties. It is shown that with those uncertainties, the trend in the airborne fraction since 1850 has been 0.7 ± 1.4% per decade, i.e. close to and not significantly different from zero."

Og dette tolker Langerud som om "
...naturen ikke har noe problem med å absorbere menneskenes CO2 utslipp."

Men da har han jo misforstått totalt. Det Knorr skriver om er
forholdet mellom mengde CO2 i atmosfæren og havet. Og dette er altså tilnærmet konstant. Konsentrasjonen er imidlertid økende begge steder. Dette går da klart frem av rapporten, selv for dem som bare kikker på bildene. Selv klimafornekternes forhatte "hockeystick" er med.

Så naturen klarer på ingen måte å kompensere for menneskelige utslipp.

En annen sak er at Langerud tror havet kan løse opp uendelige mengder CO2, uten å ha fått med seg at dette medfører forsuring av verdenshavene og medfølgende økologiske katastrofer - men det er en annen sak. Langerud mener at naturlovene virker, og mennesket ikke kan påvirke noe som helst - så da så!

Når man leser Knorrs konklusjon i rapporten, er det vanskelig å forestille seg at noen kan ta denne til inntekt for at naturen ordner opp og at CO2 ikke har noen effekt på klimaet. Knorr mener det motsatte. Noe som får meg til å lure på om Langerud gadd lese så langt som til konklusjonen. Eller om han har lest rapporten overhodet?

Rapporten er tilgjengelig her.

Og den handler om noe helt annet enn det Langerud tror. Rapporten legger frem data som tyder på at havet absorberer mer CO2 enn man hittil har antatt. Dette betyr
ikke at mengden CO2 i atmosfæren er mindre enn man tror, eller at denne konsentrasjonen ikke øker (det er jo direkte målt), men at havet rett og slett absorberer mer enn vi trodde. Det er ingen god nyhet, fordi det betyr at vi har et større problem enn antatt, og at havet potensiellt vil bli surere (og mindre egnet for liv) enn før antatt.

Naturen klarer altså på ingen måte å kompensere for menneskelige utslipp!

8 kommentarer:

EinarB sa...

Jeg er helt enig med deg i din tolkning, blogget om det selv for en stund siden.

Helge Samuelsen sa...

Ditt innlegg utfyller mitt godt. Her kan det i beste fall se ut som om vi får litt mer tid på oss til å kontrollere utslippene, problemet er langt fra avblåst.

Snarere tvert imot vil surheten i havet bli et enda større problem med denne nye kunnskapen. Pest og kolera er omtrent like galt.

Uansett har utslippene også økt mer enn man planla, slik at dette ikke nødvendigvis betyr noe som helst.

Annet enn at vitenskapen bedriver evolusjon i sine teorier og kunnskap, noe klimaskeptikerne ser ut til å være immune mot :)

Fred Rune Rahm sa...

Det er godt å se at du holder presset oppe. For det er lett å resignere når de som til syvende og sist tar beslutningene egentlig er tafatte, om ikke direkte arbeider imot.

AP faller forøvrig hele 6% på meningsmålingene, muligens er folk litt mer opptatt av dette enn makthaverne både tror og ønsker.

Admiral_Gullars sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Admiral_Gullars sa...

Jeg synes for tiden at alt som har med kampen for miljø og natur å gjøre er dypt tragisk og bare trist.

Den regjeringen vi har nå er håpløs i så måte; på dette feltet er den akkurat like tragisk som det noe FrP kunne blitt.

Admiral_Gullars sa...

Folket hadde nettopp sjangsen til å senke Stoltenbergalliansen, og de valgte å la dem vinne valget i stedet.

Jeg ser absolutt ingen grunn til jubel, sjøl om biodieselsaken har gitt Ap et midlertidig troverdighetstap.

Nå tror ikke jeg personlig at biodiesel er "løsningen" uansett, men Ap sa jo sjøl at de gjorde nettopp så, og i den settingen virker det jo "rart" når de senker biodieselen allerede på startstreken.

Biodiesel fordrer mer skift av ymse filter, og sliter mer på motorene, så transportnæringen vil ikke bruke den, nå etter den nye avgiften.

Og fortsatt kaller de oss bloggere for kloakk og søppel, fordi vi er respektløse?

Hva annet enn nettopp respektløse kunne vi egentlig vært?

Vi er da mennesker, er vi ikke?

Fred Rune Rahm sa...

Problemet er vel ikke bare politikerne:
http://www.vl.no/samfunn/article4737343.ece

Helge Samuelsen sa...

Fred Rune, Jeg tror folk er mye mer opptatt av klima enn det politikere tror. Men samtidig så har vi en utrolig evne til å anta at politikerne ordner opp for oss. Det er nok baksiden av den sosialdemokratiske medaljen at vi i virkeligheten blir mer opptatt av oss selv, og er blitt "fratatt" evnen til langsiktig tenkning.

Det er ihvertfall min teori.

Gullars,

Nei, jubelen kan fort forstumme. For ved neste valg er alternativet like uklart og ullent, og nye løfter er på plass. En annen sak er at folk flest faktisk ser ut til å tro at vi kan leve av oljen også i fremtiden.

Jeg har mistet min respekt for lenge siden.