mandag, november 30, 2009

Vi blir akterutseil


Heldigvis blir vi akterutseil. Noe annet hadde vært katastrofalt for klima og miljø. Kompromissløse meninger har tidligere sammenliknet Norge med en fossildinosaur som ikke vil kunne møte fremtiden. Ved å satse på status quo satser vi i praksis på å havne i bakevja og miste både vår levestandard og velstand på sikt. Norgessyken (nært beslektet med Hollandsk syke) er vi allerede inne i - verre tider kommer.

Miljøprosjekter er fremtiden. Med skylapper på tror vi at vi kan bruke våre ressurser først og fremst til å kontinuere dagens energiregime, vi tror verdier høstes inn ved avgifter og skatter, og vi tror vi kan møte fremtiden uten å måtte bruke tid eller ressurser på nytenkning.

Tvert imot kveles all nytenkning hos oss allerede i startfasen av dem som hegner om Ancien Régime - det gamle regime.

Fremtiden er med andre ord dyster - for oss. Men det er i det store bildet bra. For den som ikke kan tilpasse seg den nye verden, vil nødvendigvis bli utkonkurrert. Fossilmafiaen vil måtte vike for fremtiden.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg tror det var du som sammenliknet Norge med Titanic - full fart mot isfjellet.

Anonym sa...

Kan noen fortelle meg hva som er så bra med biodiesel ?

Den er bare 40-60 prosent renere enn vanglig diesel og slipper dessuten ut diverse nitrogenforbindelser.

Anonym sa...

Når man lager diesel på feks planter så har plantene sugd til seg CO2 gjennom sin vekst. Denne CO2 frigjøres så når den brennes og taaes opp igjen når plantene vokser til mer biodiesel. Til forskjell fra den vi pumper opp fra jordskorpen som , når den brennes, øker CO2 mengden på jorden. Det ligger store mulighter i å ta i bruk jordbruksområder som i dag ligger brakk til slik produksjon og det byr ikke på store problemer å sørge for å begrense fra hvor man tar råstoff til slik produksjon for å unngå feks prisdriving i fattige land.

Helge Samuelsen sa...

Anonym 1

Ja, jeg tror vi nettopp er som Titanic - på vill ferd mot isfjellet. Vi vil dessverre være et av de siste landene i Europa som tilpasser seg den nye økonomien.

Anonym 2

Jeg mener at biodiesel kun er en interimløsning, men dog er det symptomatisk at vi ikke satser på alternativt drivstoff overhodet her i Norge.

Det vil si, det er jo mange som ønsker å satse, men de blir jo klubbet ned.

Anonym3

Du har helt rett i at hovedpoenget er at biodiesel ikke tilfører nytt karbon til kretsløpet, men resirkulerer det som allerede finnes. Det er et viktig poeng.

Alikevel tror jeg ikke biodiesel vil være fremtidens drivstoff som sådan. Den forurenser for mye lokalt.

Men som mellomløsning før de store forandringene kommer vil nok biodiesel spille en rolle.

Personlig tror jeg nullutslippsløsninger som hydrogen i væskeform vil være den endelige løsning. Men det ligger en stund inn i fremtiden.

Admiral_Gringo sa...

Historien vil nok gi deg rett dessverre.
Norge strittet imot å forlate seilskipene også, da alle andre land forstod at damp var fremtiden.

Nasjonale særtrekk går igjen.
Nordmenn er sta.

Helge Samuelsen sa...

Admiral,

Jeg hater selvsagt å ha rett, fordi jeg stort sett spår elendighet.

Men jeg tror at staheten vår koplet med en god posrjon dumhet garanterer fiasko.

Anonym sa...

Til Hauge: Hold for guds skyld gjeitene unna, Afrikas svøpe siser opp ALT!

Helge Samuelsen sa...

Tja, den forstod jeg lite av....?

kurt sa...

Interessant vinkling. Manglende vilje til miljøvern stanser utviklingen og setter oss på sidelinjen. Ikke uventet forsåvidt, med en stat som er et oljeselskap OG kontrollerer mesteparten av forskningen.

Helge Samuelsen sa...

Dessverre er det riktig, Kurt. Staten ER oljå, og de passer på at samfunnsutviklingen ikke truer de investeringene.

I r l i n sa...

så flott blogg! :D
Håper du får en fantastisk dag! :D

Helge Samuelsen sa...

Tusen takk, og i like måte, Irlin. Superkjekt å få en slik tilbakemelding :)