søndag, november 22, 2009

2009 Sea Ice Update

2 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Etter først å ha støttet de "rød-grønne" (som egentlig er grå-brune) gikk jeg over til Kystpartiet.

En regjering som bare babler om naturvern og miljøvern, og konsekvent gjør det motsatte, er jo verre enn en ærlig "gi-F-regjering" fra høiresiden.

Da vet vi i det minste hva vi får...

Helge Samuelsen sa...

Helt enig. Jeg kan ikke se at det ikke skal være på sin plass å kalle de rødgrønne for reneste judaser og løgnere i miljøpolitikken.

Hver gang et alternativ til fossilenergi dukker opp, skal det skytes ned med avgifter. Og hvilke avgifter har blitt øremerket miljøtiltak? Ingen.

Jeg synes beste Statsråd på miljø i moderne tid var Børge Brende. Fra Hoire. Det sier litt.

Kystpartiet tar nok mer hensyn til at befolkningen ikke skal utsettes for gift og faenskap. De store tar bare hensyn til såkalt provenynøytrale budsjetter (merkelig nok stiger skattene stadig, så nøytralitet gjelder bare ene veien!) og sine egne særinteresser (de tror Norge kan leve av oljå evig).