torsdag, november 19, 2009

Bellona misforstår

Bellona har selvsagt helt rett i at regjeringens innførsel av avgifter på biodiesel er idiotisk, all den tid man har sagt at man ønsker dette som satsingsområde. Problemet er at de ennå tror de rødgrønne ønsker å satse på miljø. De har dermed ikke fått med seg virkeligheten. (Egentlig tror jeg de har det, men de er blitt for "ansvarlige" til å si det høyt)

Virkeligheten er at Ap er en del av et politisk/økonomisk kompleks som driter i miljøet, men som ønsker å kontrollere ressurser for et politisk spill som er avhengig av enorme statlige inntekter, deriblant fra oljesektoren og høye skatter og avgifter.

Kommersiell produksjon av biodiesel er en direkte trussel mot det statlige monopol på drivstoffomsetning med innbakte avgifter. Uten avgifter vil biodiesel teknisk sett kunne erstatte fossilenergi på sikt, kutte i oljesektorens fortjeneste og redusere statens inntekter. Dette er viktigere for Ap enn miljø.

Nå er Kompromissløse meninger imot satsing på biodiesel fordi jeg mener det er et blindspor. Man kan riktignok teoretisk sett være karbonnøytral (men er ikke i nærheten idag), men utslippene av giftstoffer i lokalmiljø er store ved forbrenning (bruk) og det vil også legges stort press på å produsere drivstoff for de rike landene i fattigere land ved å legge "økonomisk beslag" på landbruksarealer.

Men prinsippet om å produsere miljøvennlig drivstoff uavhengig av statens monopol er imidlertid viktig. Per idag kan allerede hydrogen produseres til konkurransedyktige priser, og hydrogenbiler behøver ikke være bilindustriens "showcase" biler til over millionen. Helt vanlige ottomotorer går helt utmerket på hydrogen med utslipp av rent vann. Faktisk kan en vanlig familiebil (bensin) idag konverteres til hydrogenbruk. Billig miljøvern.

Dette er det det burde handle om.

Dette og den sannhet at slike løsninger ikke er ønsket fordi de truer statens inntekter. Det er nemlig vanskelig å pålegge avgifter på miljøvennlige alternativer uten å fremstå som kyniske og uten troverdighet i miljøspørsmål. Mangfoldig produksjon av drivstoff i utallige private og lokale selskaper er også vanskeligere å kontrollere enn konsesjonspliktige oljeselskaper med et avhengighetsforhold til staten.

Dette er det det handler om. Og det er årsaken til at en overgang til fornybare drivstoff ikke vil skje med det første.

For samme pris som den norske stat subsidierer gasskraftverk (med mulig rensing - en gang) - kunne samfunnet vært lagt om ved at alle bensinbiler ble ombygget til hydrogenbiler, og nybilsalget kunne gradvis gå over til dedikerte hydrogenbiler. Det ville da blitt marked for salg av hydrogen ved eksisterende pumpestasjoner, eller muligheter for nye markedsaktører.

Elbil for de som behøver småbiler, hydrogen for de som behøver familiebiler og lengre rekkevidde. Tyve prosents reduksjon i utslippene over få år istedet for noen få prosents reduksjon (forutsatt rensing av gasskraftverk - en gang).

Men det vil aldri det politisk/økonomiske system tillate. Så enkelt er det, og det burde Bellona tørre å si.

Tillegg: Bellona har visstnok fattet poenget alikevel. Det var gledelig, og på tide. Å samarbeide med Stoltenberg om miljø er som å tro på fred i vår tid etter samtaler med Hitler. Lystløgnere og ryggdolkere kan man rett og slett aldri stole på.

Solheim har lenge virret rundt uten mål og mening i klimasaken, til tross for at han har trodd selv, og lurt mange til å tro at han "makes a difference". Men han innrømmer nå at han sover i timen. Imidlertid er ikke det problemet generellt sett. Problemet er at han tror vi får bedre miljø ved å prate om det. Det medfører selvsagt ikke riktighet, men kanskje den politiske mentaliteten av type bedehusoptimisme nå endelig kan få seg et skudd for baugen.

Ved nærmere ettertanke - sannsynligvis ikke. Ved neste korsvei er nok placebolykken på plass igjen.

En annen sak: Hvor mange andre avgifter er det som politikere "ikke skjønner effekten av"? Landet er lukeparkert godt i den Hollandske syke, og statens pengerikdom har sitt motsvar i generell ressursfattigdom. Historien vil le av oss.

32 kommentarer:

kurt sa...

Nok et knallinnlegg! Slik er det jo bare. Men "ingen" tør si det. En annen sak er at å rense gasskraftverk ikke reduserer utslippene fordi disse utslippene kom jo i tillegg til de eksisterende. Peresonlig tror jeg de måtte ha gasskraft for å utvikle rensing. Med andre ord, man måtte forurense mer for å kunne skryte av å rense det som man skapte et marked for i utgangspunktet.

Einar sa...

Tror det hadde vært lønnsomt å samarbeide med Island som prøver ut hydrogen produsert på jordvarme.
Biodrivstoff er ei blindgate, tror ikke det er praktisk mulig å produsere mer enn det vi gjør i dag.
Denne avgiftsaken viser hvordan økonomene tenker.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Helt enig. Det er nok dessverre slik at alt dette er del av en plan. Og den planen har ingenting med norske utslippskutt å gjøre.

Einar,

Så absolutt. Fornybar energiproduksjon koplet med hydrogen er fornuftig.

Anonym sa...

Absolutt sannhet! Glimrende. At ikke flere avslører dette løgnpartiet er utrolig. Avgifter og kontroll er poenget der i gården.

Helge Samuelsen sa...

Andre partier - med unntak av småpartier - er like oppsatt på kontroll. Hver på sin måte.

Anonym sa...

Du har nok rett i det, desverre. Så hva gjør man?

Randulf Småfix sa...

Glem nå hydrogen da! Det å omdanne energi, enten den kommer fra fornybar eller fossil energi til hydrogen er et blindspor. D

et vi trenger å gjøre er å sette oss ned å se på hvordan vi utnytter energien mest mulig effektivt.

Da vil vi få rene elbiler på "konebilene", mens plugg-inn hybrider vil domminere familiebil og varebilmarkedet. Deretter vil de rene batteribilene gradvis overta etterhvert som rekkevidden øker og/eller systemer for hurtiglading blir utbredt.

Så kan vi bruke fossil eller fornybar brennbar energi (olje, bio) til oppvarming, evt. strømproduksjon der vi bruker spillvarmen til oppvarming.

Da reduserer vi det samlede energiforbruket, og bruker den fornybare energien mest mulig effektivt.

En bil med forbrenningsmotor vil aldri bli særlig energieffektiv (jfr. Carnot-virkningsgraden). Dermed bør drivstoffet brukes til prossesser der vi nyttigjøre oss varmen, ikke et transportmiddel der energien brukes på varme, som så får noen stempler til å bevege seg. Spillvarmen i en bil har vi jo ikke bruk for..

Helge Samuelsen sa...

Maser til mange nok fatter dette?

Helge Samuelsen sa...

Randulf,

Nei, jeg mener du tar feil. Det er IKKE energieffektivitet som er hovedpoenget - DET er det store blindsporet, så kontraintuitivt som det enn høres ut.

Fossilenergibruk i biler per idag er, som du er inne på - utrolig lite effektivt. Alikevel funker det som bare det. Hvorfor? Fordi vi har energien tilgjengelig. Det vil si, vi har ennå mer enn nok fossilenergi tilgjengelig.

Jeg har tidligere tatt til orde for å benytte geotermisk energi til å øke tilgangen på ren el. Dette gir muligheter til å ha mer enn nok energi tilgjengelig til å "sløse" det bort til transportsektoren. Dette vil ikke innebære mer sløsing enn idag - MEN være tilnærmet 100% miljøvennlig.

Økonomi har mye å si - hvis en slik løsning gir god økonomi i forhold til dagens fossilenergi er det ikke noe problem. Å tro at sparing av energi per definisjon er miljøvennlig er ikke riktig.

Å bruke fossilenergi til oppvarming er kanskje mer energieffektivt enn å bruke det til transport, men er et stort FY rent miljømessig. Det er ikke effektiviteten som betyr noe i den sammenheng, men det totale forbruket av fossile kilder. X antall liter olje forbrent gir y kilo CO2 utslipp uansett.

Nyere biler er jo mer gjerrige på CO2 utslipp per kilometer - men det betyr ingenting hvis det samlede forbruket av drivstoff er det samme (eller øker) - fordi man kan ikke komme unna fysikkens lover, det er mengde forbrukt totalt som teller, ikke hver enhets utslipp.

Jeg er stygt redd din løsning i praksis vil bety at forbruk av fossilenergi forblir den samme, og da er vi like langt.

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at å forbruke store mengder energi til å rense gass eller kullkraft for CO2 ikke er så helt effektivt det heller :)

Slenger på en annen kommentar: Jeg tror ikke det går opp for folk flest hvor mye vi må kutte i fossilenergi for å oppnå to eller tregradersmålet. Hverken oljefyring, hybrider eller for den saks skyld urensede fossilenergikraftverk har noen plass i et slikt scenarie. Det vil si, forutsatt at vi faktisk gidder å prøve å oppnå dette målet :)

Helge Samuelsen sa...

Hydrogenbasert fornybart drivstoff trenger ikke være hydrogengass heller:

http://tripletau.blogspot.com/2009/10/batterier-ut-brenselceller-inn.html

Poenget med hydrogenbiler med dagens forbrenningsmotorteknologi er at det kan fases inn akkurat nå. Og kutte utslippene ca 20%.

Sigve Indregard sa...

Alternative teorier finnes her.

Helge Samuelsen sa...

"Hvis vi først har skatter og avgifter, er det en fordel at disse skattene og avgiftene fungerer likt på forskjellige varer som utfyller hverandre. Hvorfor det? Jo, for ellers brukes statens makt på en måte som sørger for at samfunnets ressurser brukes mindre effektivt enn det ellers kunne vært."

Å påstå at staten føler det som et ansvar å ikke favorisere en vare over en annen som staten selv har monopol på er ikke en annen teori - men en annen måte å si det jeg sier. Her er poenget alikevel og uansett at miljøvennlige alternativer for all del ikke skal favoriseres.

En annen måte å se dette på er at avgifter per se er en uting med mindre det er snakk om pigou-avgifter for å kreve inn eksterne kostnader.

I det lys har avgifter intet å gjøre på noe som ikke har eksterne kostnader.

At dette synspunktet ikke er ønskelig ut i fra et sosialistisk synspunkt fordi generellt høy avgiftspolitikk er nødvendig for å oppnå ønsket om størst mulig refordeling - er en annen sak.

Og selvsagt så måtte argumentet om kollektiv transport komme inn i bildet :) Dette er jo typisk fra et østlandsdominert og bydominert maktmiljø uten forståelse for utkantstrøk.

På den annen side er du helt inne på den rasjonalisering som kan foretas for å argumentere for slik idioti (pardon my language). Og det viser jo med all klarhet at man faktisk ikke ønsker miljøvennlige biler. Også elbiler vil i dette regimet bli avgiftsbelagt. Og det ligger i kortene uansett, slik jeg kan bedømme det.

Så du har nok rett. Det er slik man kan rasjonalisere. Men det betyr ikke at jeg er enig, eller at jeg synes logikken er positiv eller riktig. Sannheten er at denne "ansvarlige" tankegangen garanterer at status quo i virkeligheten vil bli opprettholdt så lenge som mulig.

Hvis man ønsker å pålegge virkelige eksterne utgifter har dette ingenting med utjevning av konkuransefortrinn å gjøre overhodet - mer reelle avgifter på fossilenergi sett i lys av kostnadene ved klimakrise ville da umuliggjort forbruk av denne energien og nordsjøen kunne avstenges og nøkkelen kastes.

Det skjer jo aldri.

Nei, jeg tror man her hegner om status quo og egne investeringer pluss ønsket om mer skatt. Den hollandske syke er jo en ond sirkel i så måte.

:)

Laila sa...

Du sier det som det er, du, og det er da også helt på sin plass! Det er så mye tullprat at jeg får fnatt. Ja, flere burde gjøre som deg, og "cut the crap"!

Bra!

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Laila! Det var den beste ros jeg kunne få!

Anonym sa...

1. Bio er co2 nøytralt.
2. Bio i Norge skal produseres på brakke landbruksområder/skog og påvirker ingen matproduksjon
3. Hydrogen er ikke veien å gå for å erstatte bensin
4. Så lenge våre flotte politikere skal vente på at å redde miljøet blir lønnsomt går verden i dass.

Nikolai Hoftun sa...

AP vil være den siste som ler fordi alle som klager over avgiften ikke vet hva biodiesel er. Dette drivstoffet er fullstendig oppskrytt som miljøvennlig.
Det er langt mer miljøvennlig å sponse utviklingen av et skikkelig batteri, enn å sponse utviklingen av biodiesel. Å basere seg på at drivstoffet i fremtiden skal komme fra mat er fullstendig idiotisk.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Det kreves energi for å produsere bio, og den er ikke helt karbonnøytral. Verre, det tar lang tid før dette karbonet "resirkuleres", og effekten er derfor ikke så god som man skulle tro.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574500013927534676.html

Statsskog skulle (skal?) importere raps, så det går ut over områder ellers brukt til matproduksjon. Globalt vil biodiesel som løsning nettopp sette økonomisk press på matproduksjon. Hvis man globalt hugger ned skog istedet for å bruke landbruksjord vil dette i seg selv være en økologisk katastrofe.

Hydrogen er en - nå-løsning - som ikke nødvendigvis vil være beste løsning, men som ville hatt enorm effekt. Det avhenger av mer fornybar kraftproduksjon, men det må vi ha uansett, fordi 50% av Norges energiforbruk per idag er fra fossile kilder, og skal utslippene ned, er det naivt å tro at alt dette kan "spares".

Punkt fire er jeg helt enig med deg i. Og det er nettopp derfor jeg foreslår hydrogen. Vi må handle, selv om løsningene i noen tiår ikke blir optimale er det klart at noe må skje, og det raskt.

Jeg tror forøvrig at hydrogen som moden teknologi vil fungere aldeles utmerket.

Nikolai,

Jeg klager ikke over at biodiesel ikke blir økonomisk prioritert som alternativ. Jeg klager over at de rødgrønne fremstiller biodiesel som alternativ, og gjør helomvending så snart noe begynner å skje. Biodiesel skulle, som jeg også sier i innlegget, ikke vært ansett som alternativ i utgangspunktet. Der er vi sikkert helt enige.

Det som er hovedproblemet her er at det skjer INGENTING. Hver gang noe truer petroholikerne skal denne industrien skjermes. Da har man liten troverdighet.

Strategien synes å være å kjøre frem alternativer, og så trekke seg når disse alternativene begynner å bli realitet. Det er reneste uthalingstaktikken.

Det politikerne unnlater å si er at enten må det totale energiforbruket mer eller mindre halveres i Norge, eller så må vi ha alternativer. Siden de ikke kjører frem noen reelle alternativer, må en anta at de ikke ønsker alternativer. Å tro at denne problemstillingen løses ved avgifter er å kaste blår i øynene på folk. HVIS avgifter og grønne sertifikater osv faktisk virker, uten at alternativer til fossilenergi kommer frem, betyr det at vi har skattet samfunnet i kne.

Det er lite som tyder på at dette politisk sett er mulig eller ønskelig. Dermed er klimatroverdigheten null.

Anonym sa...

Men hvordan kan vi la Arbeiderpartiet slippe unna med dette i våre dager? Hvor er den politiske ånden som fikk folk til å gå i protesttog for noe de trodde på?
Er vi blitt så late at alt vi gidder er å sitte forann en Pc og utveksle meninger?Har den norske befolkning blitt politisk anemisk?

Helge Samuelsen sa...

Meget godt spørsmål. Jeg tror den anemiske trenden er i ferd med å snu seg. Galskapen har gått for langt. Regjeringen har null troverdighet i klima eller miljø spørsmål. Og det er jo alvorlig for en regjering med "grønn" i navnet.

De som har anledning, send mail til regjeringen, gå i tog. Still med plakater foran Løvebakken! men fremfor alt, ikke stem på Ap.

Laila sa...

Det verste er at det ER jo denne politikken folk vil ha! "Arbeiderpartiet über alles." Nå får de søren meg bare holde kjeft og ikke klage!
>:-(

Helge Samuelsen sa...

Utrolig nok, Laila, utrolig nok er det visst dette mange vil ha.

Jeg vet ikke om vi er dumme i dette landet, eller om det rett og slett er slik at alternativene er for dårlige.

Det eneste jeg vet er at min bakvendtland teori ennå holder stikk. De rødgrønne påstod at de var et grønt alternativ, men vi har sett at de har det verste rullebladet i manns minne på det området.

Det som irriterer meg mest er på en måte ikke det, men at de nesten konstant sier noe og gjør noe helt annet.

Maktarrogansen i Ap ligger så tjukt utpå dem at jeg ikke tror de har gangsyn lenger.

Og velgerne klarer ikke lenger å skille klinten fra hveten - tok du den :) Uansett har jeg gitt opp å forvente intelligente beslutninger på Stortinget. Der går det bare i olje og avgifter. Fremtiden er ikke tema.

Og jeg synes også vi får stadig mindre igjen for skattepengene. Det er nesten som man får lyst til å flagge ut. Men det er det visst bare skipsrederne som gjør.

Anonym sa...

Flott innlegg og samtale!
Her har bøndene allerede fått miljøgiftig slam til gratis gjødsel på jordene sine mot å binde seg opp til dyrkning av "disel"raps.
Tungmetaller og andre miljøgifter i dette slammet gjør jorden uegnet til matproduksjon. Men det blåser de kanhende i dersom det ikke blir etterspørsel etter raps likevel.

Helge Samuelsen sa...

Dette var nytt for meg - miljøgiftig slam. Ingenting forundrer meg likevel i denne verden. Har du noen kilder til dette? Det kunne jo vært verdt et innlegg alene!

Jorunn sa...

Jeg synes ikke det er riktig å avskrive biodiesel så kategorisk. 1.generasjon har mange ulemper, mens 2.generasjon (cellulose) og
3.generasjon (alger) er gode alternativer.

Bygde-Norge har bruk for nye næringsgrener. Hvis avfall fra rydding i skogen,halm fra kornproduksjonen osv. brukes til produksjon av biodiesel, gir dette viktig tilleggsnæring til landsbygda.En frodig,velholdt landsbygd er viktig for turistnæringen,og en ny næring fører til at subsidiene til jordbruket kan økes mindre.

Vi kan dermed få hybridbiler som går på elektrisitet og biodiesel. Elektrisitet utnytter energien mest effektivt,og batteriene er i rask utvikling. Biodiesel fører til at kjørelengden blir ubegrenset.Den kan også ta i bruk infrastrukturen på bensinstasjonene. Siden den produseres rundt omkring på bygdene,blir transporten kort.

Helge Samuelsen sa...

Gode argumenter, Jorunn.

For meg er det viktigere at hvis biodiesel først blir valgt som alternativ så vil ikke de lokale utslippene av gift og partikler gå ned (spesiellet NOX og uforbrente hydrokarboner), og at det uansett vil være et press på å bruke landbruksjord til å produsere biodiesel andre steder i verden. En vare produsert på "feil" måte fremfor "riktig" måte vil kunne bli mer økonomisk, og da må man enten ha et stort byråkrati for å holde rede på dette, pluss et komplisert avgiftssystem og dette vil bare kunne opprettholdes i Norge, ikke nødvendigvis i andre land. Muligheten for at biodiesel kommer ut av kontroll er store.

Hvis batterier kan konkurrere med hydrogen er jo det greit, men jeg tenker at batterier per idag bruker råstoffer som koster mye energi å fremstille i utgangspunktet. Hydrogen er ikke energieffektivt brukt i ottomotorer, men el er ikke egentlig bedre, fordi det går tapt vesentlige mengder energi under lading (varmetap), utlading når bilen ikke er i bruk, og forsåvidt også som varmetap i elektromotorene. I tillegg må man utvinne råstoffene (som er meget energikrevende per idag) og bygge batterier, som har vesentlig kortere levetid enn en hydrogentank som er eneste "dyre" investering en hydrogenbil behøver å ha i forhold til en bensinbil.

Å resirkulere batterier koster også energi.

Så - hydrogen er langt renere uavhengig av effektivitet, og gir mulighet for hurtig opptanking. Det gir i prinsippet samme fordel som flytende drivstoff. Hydrogenproduksjon knyttet opp mot minikraftverk vil også være en god desentralisert næring for distriktene. Og er uavhengig av å hogge ned skog eller bruke dyrket mark.

Så sent som i år uttalte blant annet Mercedes at batteridrevne biler ville være begrenset av batterikapasitet i overskuelig fremtid. Og det går like mye på muligheter til å utvinne for eksempel lithium som på forskning og utvikling.

Mercedes, som ligger langt fremme i batteriutvikling, mener at det tar minimum 20 år å nå opp til hydrogenbilers kjørelengde. På denne tiden vil sannsynligvis hydrogenteknologien også ha utviklet seg. Allerede nå er det godkjent (i USA) hydrogentanker på 10 000 psi, som vil gi hydrogenbiler tilnærmet samme kraft og kjørelengde som bensinbiler.

Hydrogenbiler basert på stempelmotor behøver nesten ikke omlegging av produksjonen på bilfabrikkene heller - forsåvidt i likhet med biodiesel.

Batteribiler vil sannsynligvis ikke i overskuelig fremtid kunne lades på kortere tid enn en halv time (om 5 - 6 år ifølge Mercedes). Som du sier vil hybrider løse dette problemet, men hybrider liker jeg ikke. Hovedproblemet er at for å ha to driftsmuligheter så drasser man alltid på en ekstra vekt. Dette reduserer effektiviteten drastisk, og hydrogen spiser igjen innpå - uten å være mer komplisert, high tech, dyrere og langt mindre forurensende i forhold til bruken av biodiesel.

Jeg har heller mer tro på brencelceller enn batterier, der man bruker en væske - metanol for eksempel) for å generere elektrisitet. Imidlertid er det uklart om dette er mer energieffektivt enn hydrogen, som har den store forskjellen at det per definisjon ikke gir farlige utslipp eller er giftig i seg selv - aller viktigst - vi kan begynne å skifte ut bilparken allerede nå hvis vi vil.

Hydrogenbaserte væsker i brencelceller (altså ikke dagens gassbaserte brencelceller som rett og slett er for dyre) ser jeg som fremtiden. Men det kan ligge femti år frem i tid. Vi trenger en løsning nå.

Helge Samuelsen sa...

Dette gjør at jeg ikke ser for meg biodiesel som en god løsning:

Despite interesting advantages offered by biodiesel, a few technical problems still remain to limit its successful and practical use. The future success in biodiesel application depends on how well those drawbacks are resolved. The biodiesel production process is currently shifting from homogeneous to heterogeneous using innovative solid catalysts for the sake of high yield, cleaner process and ease of product separation. However, it is not so favorable economically. The free fatty acid and moisture contents in raw materials must be sufficiently controlled to avoid soap formation. The production of biodiesel with full compliance with ASTM D6751-07 or EN 14214:2003 is a very challenging task. Current technologies for biodiesel production processes are still expensive and do not provide more significant energy surplus. Higher fuel consumption is expected with biodiesel due to relatively lower energy content. Biodiesel has a drawback in terms of its cold flow properties in cold environments and auxiliary preheating equipment could be needed. A high iodine value can cause polymerization of biodiesel components, while monoglyceride, diglyceride and triglyceride impurities will also affect the engine performance. The alcohol content in biodiesel can attack some rubbers and polymers causing material failure. Biodiesel also can undergo chemical and biological changes to affect its quality during long storage. Biodiesel is also associated with high-level NOx emission due to its high oxygen content.

http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/2/3/034001/erl7_3_034001.html

Helge Samuelsen sa...

Og dette er et argument for hydrogenbilen - nå like effektiv som turbodieselbiler.

http://www.greencarcongress.com/2009/03/high-pressure-d.html

Laila sa...

"(...) Og velgerne klarer ikke lenger å skille klinten fra hveten - tok du den :)"

He he, eg tog 'an ;) - og har intet mer å tilføye enn at jeg er helt enig med deg.

Helge Samuelsen sa...

:o)

Anonym sa...

Ja, hvorfor går Jens Stoltenberg sine egen veier uten å ta hensyn til sine partikollegaers ønsker, kan man spørre seg!

Jens har bindene avtaler med verdens rikeste topp-eliter på det globale plan, deriblant Bilderberggruppens David Rockefeller (en korrupt mafiaboss) og da spiller det ingen rolle om luften, vannet (vi drikker) og maten vi spiser er fullt av giftstoffer. Ei heller ikke spiller det noe rolle om den influensavaksinen som settes på et masseantall mennesker er fulll av farlige giftsoffer, deriblant store mengder av kvikksølv!

Jens Stoltenberg ryker ut som statsminister om ikke altfor lenge forteller min logiske intuisjon meg! Han er arrogant og en lurendreier av statsminisiter.

Og det skal mange få merke seg i 2010 når de sitter der syke, arbeidsledige og enda mer utbrente!Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
HULK (help for youth in seriouse lifecrises)

Helge Samuelsen sa...

Hei, Lise

Det er ingen tvil om at stormaktspillet er mer tungtveiende for Stoltenberg enn Norges velferd. Det ser vi mange eksempler på.

Jeg tror også på regjeringskifte ved neste valg, selv om nordmenns evne til å tro på valgløfter er meget stor. Men blir alternativet bedre?

Jeg kan ikke tro det. Vi er inne i en politisk bakevje der eliten skummer fløten, og samfunnet drives - ikke til beste for borgerne - men til beste for nettopp eliten. Det opprinnelige Ancien Règime er erstattet med et annet, og føydalsamfunnet lever i beste velgående.