fredag, november 27, 2009

Gymfaget har blitt idrett

Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen.

Slik var gymfaget ment å være.

Idretten, norges største religion, har imidlertid kuppet faget totalt. Ferdighetskrav hentet fra idretten har nå blitt utgangspunktet for karaktersetting. Helt greit på en idrettslinje, men ikke i almennutdannelse der kroppsøving (min uthevelse) er formålet.

I likhet med all annen religiøs inndoktrinering bør det innføres fritaksregler for det snikinnførte nye faget, og erstatningsklasser i kroppsbruk og fysiske fritidsopplevelser bør opprettes. Slikt er nemlig langt mer oppbyggelig enn idrettsmaset. At kroppsøvingslærere først og fremst er hentet fra idretten er også en alvorlig svakhet som bør revurderes.

Jeg sier som min gamle barneskolelærer i gym: Opp i gribbene* - ikke fis!

* ribbene

4 kommentarer:

Anonym sa...

Helge,
vet ikke om du har sett dette, men må innrømme at jeg lo godt når jeg så dette.

http://www.tu.no/olje-gass/article228816.ece

Ja, vi har alle våre problemer.

-k

Helge Samuelsen sa...

Nei, denne gikk meg hus forbi :)

Dette er dessverre ikke nye tanker i oljemiljøene. De har lenge vært meget opptatt av å tyne hver krone ut av sine ressurser før oljealderen tar slutt.

Det interessante er at oljealderen tar slutt idet grønne sertifikater og kvoter begynner å virke. Med andre ord ingen trussel fra den kanten :)

At vi ikke kan klare oss uten oljen er også et mantra fra oljeindustrien. At vi da må satse på arbeidsplasser som genererer faktiske ressurser, istedet for bare utenlandsk valuta ville jo tvert imot være redningen for norsk næringsliv!

Anonym sa...

Kjenner godt dette problemet med gymfaget både som idrett og øving.

Jeg har prøvd å argumentere for spesialundervisning i dette faget. Man stiller like krav til alle elever, ja , fremdeles gjør man det, selv i kunnskapsløftet.
Samtidig betoner man sterkt viktigheten av dette faget. Det er virkelig galt å overlate den som tydelig har helt andre forutsetninger i faget, til "kun teori". De trenger jo gym., bare øvelsene er tilpasset dem.

Helge Samuelsen sa...

Jeg er av den oppfatning at kroppsøving ikke bør inneholde for mye teori, men heller ikke bikke over til å bli idrett.

Idrett kan de som ønsker drive med på fritiden. Kroppsøving er så mye mer enn idrett, og burde forsåvidt følge det mønsteret som begynner allerede i barnehagen, med at det er aktivitet som er målet, ikke prestasjoner.

Mange bruker argumentet at prestasjoner ligger som karaktergrunn i andre fag. Men det er som å sammenlikne med at karakter i matte utelukkende ble gitt på bakgrunn av femtegradslikninger. matte er selvsagt mer enn det, og kroppsøving er selvsagt mye mer enn idrett.

Jeg tror det delvis er av bekvemmelighetshensyn at man blander så mye idrett inn i kroppøving. Det er nemlig enkelt for læreren å gi elevene en ball, og spille fotball, eller stille seg opp med stoppeklokka.

Dermed får de idrettsorienterte alt opp i hendene, mens de som kanskje trenger kroppsøving mest får en avsmak for faget for resten av livet i mange tilfeller.