tirsdag, november 24, 2009

Hacking av East Anglia Climate Research Unit


Som sikkert mange har fått med seg er epost fra East Anglia Climate Research Unit hacket og lagt ut på nett. Klimaskeptikere har allerede begynt propagandakrigen om å koke suppe på en spiker.

For det første - Anthony Watts fra Watt's up with that?, en kjent klimafornekter side - har tidligere forsøkt å stoppe YouTube filmer som viser hans offentlige kommentarer under henvisning til copyright. Uten hell. Offentlige uttalelser er offentlige. Han skriver imidlertid om de hackede epostene: "I’ve redacted email addresses and direct phone numbers for the moment. The emails all have US public universities in the email addresses, making them public/FOIA actionable I believe." Og tar selvsagt feil. Privat epost på et lukket nettverk er ikke offentlige, selv om det foregår på et offentlig Universitet. Selvsagt ikke.

At dette sier litt om Watts etterettelighet er så sin sak, men det adresserer selvsagt ikke spørsmålet om klimasaken nå er avslørt som reneste konspirasjon. Hvilke dystre hemmeligheter avslører disse epostene, hvilke konspiratoriske hemmeligheter avsløres? Er datasettene manipulert? Er "Medieval warm period" en bokstavelig talt varm potet som har blitt holdt hemmelig? Er Hockeykurven falsk?

Merkelig nok finnes ingen referanser til noe av dette, noe som i utgangspunktet faktisk "beviser" (ifølge klimafornekternes egen logikk) at de selv har vært helt på villspor hele tiden.

Akk, ja. Men noe annet avsløres vel? Ja - bortsett fra private opplysninger om sykdom i familien og slikt finner man kanskje noen "bomber". Legg merke til at jeg refererer fra det Watts har lagt ut - her skal klimafornekternes egne argumenter frem, og eksemplene ikke siles av meg.

"One other thing about the CC paper – just found another email – is that McKittrick says it is standard practice in Econometrics journals to give all the data and codes !! According to legal advice IPR overrides this."

Så her sies det at man ikke har oppgitt data og koder i en artikkel tiltenkt et magasin for statistikk. Kodene for en klimasimulasjon er vel på noen millioner linjer. Men er tilgjengelig for alle med behov. Hva insinueres? At man ikke vil oppgi dette fordi det i utgangspunktet er "juks"? Dette er knapt seriøst.

Virkeligheten er at klimaforskere faktisk er ærlige til og med når man kan finne feil og mangler ved modellene. Slikt må det jo være, fordi vitenskap baserer seg på å stadig revurdere de etablerte sannheter, og foregår i et åpent miljø der feil nådeløst blir avslørt i peer-reviewed litteratur og ved åpent samarbeid.

“To dwell only on horror scenarios of the future shows only a lack of imagination”.

Det kan nok være noe i det. Men beviser det at "horror scenarios" ikke er reelle? Tvert imot er det jo slik at forskning nettopp viser at slike scenarier er mest sannsynlige. Å basere fremtidsutsiktene på mer oppløftende scenarier kan bare gjøres under henvisning til den eventualitet at vi drastisk endrer adferd. Noe klimafornektere ikke vil.

I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps
to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from
1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual
land and marine values while the other two got April-Sept for NH land
N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999
for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with
data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.

Ordet "trick" betyr å lure noen? Ikke sant? Vel, dessverre for klimafornekterne er det nok slik at dette er et vanlig uttrykk brukt om en metode - en legitim metode - utviklet av noen for å standardisere en statistisk metode. Slike ting er åpent for peer-review og ville selvsagt straks ha blitt avslørt som feilaktig av en eller annen forsker et annet sted på kloden som ikke var med på den påståtte verdensomspennende konspirasjonen.

Hi all – I’m not too comfortable with this, and would rather not sign – at least not without some real time to think it through and debate the issue. It is unprecedented and political, and that worries me.

Her er det en forsker som ikke ønsker å signere på et opprop til amerikanske senatorer fordi det åpenbart er en politisk handling. For det første avslører dette at det finnes fri vilje blant forskere, og at en tett og kontrollert konspirasjon ikke finnes, for det andre gjelder det ikke uenighet om forskningsresultater. Noe som forsåvidt heller ikke hadde vært problematisk. Fordi forskere er selvsagt rutinemessig uenige. Det er de hypotesene og de dataene som kan verifiseres over tid som vinner i det darwinistiske forskningsapparatet. Det er nemlig ikke slik som klimafornekterne tror, at enhver mening gjelder like sterkt som en annen. At noen er uenige og tilslutt blir utelatt fra en konklusjon fordi deres synspunkter ikke kunne verifiseres er ikke tegn på annet enn kvalitetskontroll. Noe konspirasjonsteoretikere jevnt over er ukjente med, selvsagt.

Dear fellow Eos co-authors,
Given the continued assault on the science of climate change by some on Capitol Hill,
Michael and I thought it would be worthwhile to send this letter to various members of the U.S. Senate, accompanied by a copy of our Eos article.

Skulle det være noe galt i å ta til motmæle? Innebærer det at Michael Mann ønsker å presentere sitt syn for Capitol Hill som motvekt til politisk propaganda en konspirasjon?

Dette var altså det Anthony Watts, en av de "store" klimaskeptikerne med tilgang til ressurser fra de store neocon "tenketankene" (som rutinemessig gjør arbeid for Big Oil og Big Coal og Big Tobacco, etc) fikk ut av disse epostene. Jeg har lest igjennom hele sulamitten, og fant ikke noe som jeg vurderte som problematisk, bortsett fra at personlige opplysninger om helse og personlige forhold som adresser og telefonnummer ukritisk er lagt ut. Men som utgangspunkt lar jeg altså skeptikersiden sette dagsorden. Og som vanlig blir det da å koke suppe på en spiker.

"It appears that the proverbial Climate Science Cat is out of the bag", sier Watts. Og har rett. Katten som er ute er imidlertid dessverre ikke til hans fordel. Og hvis man ønsker å lete etter hva disse epostene egentlig "avslører", så er det at de inneholder tusenvis av referanser til at menneskeskapt global klimaforandring er reell. Men dette vil du aldri høre fra fornektersiden.

Watts synes imidlertid å unngå de verste påstandene om juks og fanteri - kanskje fordi han er klar over muligheten for rettslige skritt eller at han rett og slett vet at det er best å antyde når man ikke kan verifisere sitt syn. Verre er det med vår hjemlige klimatulling Per Jan Langerud, som skriver blant annet: Mailene viser også at den norske edderkoppen i nettverket er Eystein Jansen, lederen for Bjerknessenteret. Hans navn figurerer over 200 ganger i dette materialet. Og denne mannen er ”lead author” for Norge under klimaforhandlingene med IPCC!

For en nyhet! Professor Jansen er i kommunikasjon med andre klimaforskere! Har Langerud eksempler på at Jansen er del av en konspirasjon? Nevner han noe som antyder det i det hele tatt? Finnes det pikante avsløringer i denne kommunikasjonen? Nei. Man kan lure på om Langerud har lest disse epostene eller om han bare hiver seg på propagandamølla.

Men alle som deltar i kommunikasjon med klimaforskere er altså "edderkopper" og burde ikke være involvert med IPCC! Det betyr altså at IPCC ikke bør forholde seg til klimaforskere - men til hvem? Kanskje til Langeruds
Klimarealistene, som ennå har til gode å presentere en eneste verifisert påstand?

Eystein Jansen er forresten ikke "lead author" for Norge - det ivaretas av SFT. Jansen er imidlertid lead author av kapitlet om fortidsklima.


Langerud skriver videre:
Et annet eksempel viser at selv våre egne forhandlere ikke eier hemninger når det gjelder å jukse og forfalske data. Under klimaforhandlingene med IPCC i forbindelse 2007 rapporten, viser møtereferater at Norge støttet Canadas forslag om å fjerne henvisningen til den varme perioden vi hadde mellom 1925 og 1945, da den var like varm som den perioden vi har hatt de siste årene. Begrunnelsen fra ”lead author” Eystein Jansen var at dette ble brukt som motargument! Han var selvfølgelig redd for at det da ville bli vanskeligere å føre folk bak lyset når det gjaldt bløffen om CO2 og menneskeskapt global oppvarming.

Dette høres ut som reneste jukset for de fleste. Problemet er at det ikke er sant. Tvert imot er det en helt feilaktig fremstilling av virkeligheten, da Eystein Jansen og andre forfattere av denne rapporten
nettopp tok med den varme perioden mellom 1925 og 1945 i sine rapporter - til tross for politisk press om å utelate dette. Rapporten finnes åpent tilgjengelig for alle som ønsker å sjekke denne. Tips til Langerud: Skal man lyve, bør man lyve om noe som ikke kan verfifiseres.

Denne varme perioden er ikke på noen måte et argument imot menneskeskapt global oppvarming. Problemet er at naturlige variasjoner alltid vil bli brukt som "motbevis" av konspirasjonsgjengen. Imidlertid er det slik at det finnes et hav av statistisk signifikante data som viser at temperaturen har en sterk underliggende stigende trend til tross for slike avvik.
Men slik er det med konspirasjonsteoretikerne. De er tatt i utallige faktiske feil selv, men spiller på at sine tilhengere ønsker å tro på konspirasjonen. Det holder derfor å spre usikkerhet og vag propaganda. Ispedd en og annen løgn i den tro at den gemene hop ikke gidder sjekke fakta uansett.

Det er å undervurdere de fleste, vil jeg tro.

Les mer

3 kommentarer:

kurt sa...

En meget god og informativ motvekt til klimatullet som florerer i diverse miljøer. Kudos.

Anonym sa...

Kjempeflott at noen tar tak i dette på en seriøs måte. Spikeren er vel heller i klimaskeptikernes kiste etter dette. De hackede dataene inneholder jo en rekke beviser for at nettopp deres pet-theories om feil i forskningen er feil. Tenker da på review av Manns teori, osv.

Helge Samuelsen sa...

Kurt og anonym (kjekt hvis alle anonyme har et nick)

Takk for det. Review av Mann viser bare bagatellmessige rettelser i ordlyd - men det får du aldri høre av en klimaskeptiker. :)