tirsdag, november 17, 2009

Karbonfangst er bløff

Karbonfangst kan stå for 10 prosent av nødvendige utslippsreduksjoner for å nå togradersmålet, og det bruker vi som argument for at karbonfangst er løsningen på klimaproblemet?

Resten av utslippskuttene skal komme fra at samfunnet stopper opp, industrien nedlegges, og man går tilbake til hestetransport?


Tydeligvis. Og Oljebransjen skal fremdeles få stå for over tretti prosent av utslippene?

Logikken ikke bare halter, men er sinnsyk. Og det er ikke en overdrivelse. Hvis ingen andre enn oljebransjen skal få slippe ut CO2, har vi jo faktisk ikke bruk for fossilindustrien. Så karbonfangst gir ingen mening med mindre vi allerede har gitt opp, og istedet for å løse klimaspørsmålet heller ønsker å subsidiere fossilbransjen på bekostning av alternativene.

Vansinn!

Rent bortsett fra at tidshorisonten som brukes ikke gir mer tid til utvikling av karbongfangst, er kostnadene utrolige. 4.200 milliarder kroner må ifølge IEA brukes på rensing, fangst og lagring av CO2 på verdensbasis for å oppnå målene. Ikke om ti - ikke om tyve år - dette skal være implementert innen 2030. Tatt i betraktning av at det vil ta tid å bygge ut slik rensing betyr det nærmest at dette må begynne nå. Akkurat nå. Ellers er vi for sent ute.

4.200 milliarder kunne istedet være en god start på å implementere nullutslippsordninger, gi bedre utslippskutt per krone, være en investering i fremtiden, og gi oss et realistisk håp om å ihvertfall oppnå tre graders temperaturstigning. (Togradersmålet er nå i praksis uoppnåelig.)

Istedet vil altså karbonfangst bety at 90% av problemet er uløst, binde opp store ressurser i fossilindustrien i en tid da vi desperat burde kanalisere ressursbruk annetsteds, og overhodet ikke avhjelpe at verden om tyve - tretti år uansett vil komme i en energikrise der kostnadene ved å drifte vårt moderne samfunn rett og slett vil gjøre det umulig å ha overskudd til fornuftige løsninger.

Alt dette fordi fossilbransjen skal få en ny infusjon av ressurser?

Galskap er ikke et dekkende ord. Vi er kollektivt suicidale.

Tillegg: Da Norge har lite elproduksjon basert på fossile kilder (dog har dette økt drastisk i de seneste år under et politisk regime som ønsker at vi skal tro at de er ansvarlige nok til å løse klimaproblemet) - vil selvsagt karbonfangst i Norge ikke kunne være i nærheten av å bidra med ti prosent kutt. En total overgang til hydrogen/elbil ville imidlertid kutte over tyve prosent i utslippene! Dette kunne foregå over en ti års periode, og først og fremst betales av folk flest ved nybilkjøp - en billig og effektiv strategi.

Men fornuft er sjelden del av det politisk/økonomiske miljøets planlegging.

10 kommentarer:

kurt sa...

Nok et sterkt innlegg. Dette viser at Stoltenberg og co farer med vissvas.

Anonym sa...

Nå er jeg drittlei klimahysteriet. Norge er avhengige av oljeinntektene!

Hans sa...

Kanskje du skulle sette deg ned og lese litt i rapporten du kommenterer, før du kommenteter den.

Den finner du her:
http://www.iea.org/index_info.asp?id=854

Executive Summary kan lastes ned gratis.

Så kan det hende at den neste kommentaren du skriver om temaet blir preget av litt mer innsikt.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Takker, ja det er vel slik at de ikke har annet å gjøre - ikke annet å føre.

Anonym,

Jeg driter ærlig talt i at du er lei klimahysteriet. Hvis du ikke vil forholde deg til virkeligheten får du heller stikke hodet i sanden.

Hans,

Jeg tror jeg har lest rapporten grundigere enn de fleste, ellers takk.

Hvis du vil dele av din innsikt, så vær så god.

Hvis du har blitt lurt til å tro at karbonfangst vil være redningen, så får du nok heller studere tallene litt bedre selv.

Gi gjerne eksempler på hvordan du tror målene kan oppnås. Flere og flere innser nemlig nå at dette ikke lar seg gjøre. Og det har egentlig ligget i kortene hele veien, for de som har fulgt med i timen.

Innsikt? Vel, hvis du definerer den "ansvarlige" politiske definisjonen av situasjonen som innsikt, så bør vel ordet redefineres. For så stor manglende forståelse for virkeligheten som det finnes der i gården, er vel ordet snarere strutsepolitikk.

Hvis du har lest rapporten selv, så ser du at det anbefales en revolusjon innen "low-carbon" energi. Hvordan det skal gjøres realistisk ved karbonfangst alene må du gjerne forklare for omverdenen.

Jorunn sa...

Dette var igjen et godt og klarsynt innlegg. I tillegg til de enorme utgiftene som skattebetalerne må ut med,kommer også usikkerheten om det kan oppstå lekkasjer fra den lagrede karbonen.
Regjeringen ser ut til å ha gravd hodet ned i sanden-- i oljesanden i Canada.

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Jorunn.

Ja, lekkasjer er jo et reelt problem. Og Norge påstår at Europas utslipp kan lagres i nordsjøen. Det vil koste utrolige mengder energi å fange dette og pumpe det til nordsjøen i utgangspunktet. Så vi skal altså bruke mye energi og penger på en løsning som i beste fall kan være en 10% løsning, og som i fremtiden kanskje engang "går idass".

Bare mennesker som støtter fossilenergi og som vet de kan (mis)bruke enorme mengder skattepenger kan tenke slik :)

Anonym sa...

Så du driter i hva andre mennesker mener. Det var jo flott! Nok et eksempel på hvorfor klimahysteriet er galskap.

Helge Samuelsen sa...

Vel, jeg driter i hva andre mener når det så tydelig er basert på feil kunnskap. Foreløpig er "bevisene" imot menneskeskapt global oppvarming latterlige, og fortjener ingen respekt.

At du er lei snakket om klima (som nettopp IKKE er hysteri da det er basert på kunnskap, ikke synsing) er irrelevant. Det kan du holde for deg selv, fordi alle som stikker hodet i sanden bidrar til at en reell krise kanskje ikke blir løst.

Du er som en som siter i et brennende hus og hyler mot brannalarmen at du er drittlei, fordi du er for lat til å reagere.

Anonym sa...

Sjekk ut http://www.klimarealistene.com/ så ser du hvordan ipcc jukset med hockeykølla. Dette er bare bløff.

Helge Samuelsen sa...

Klimarealistene bedriver bare propaganda. Hvis du hadde giddet å sjekke skikkelige kilder, ville du sett at ikke bare er hockeykølla godt dokumentert, men nyere data har faktisk bare styrket denne.

Det finnes få vitenskapelige datasett som er så godt dokumentert som nettopp hockeykølla. Men det forhindrer selvsagt ikke at noen prøver å spre propagandaen om at den er "feil" eller "juks".