søndag, november 08, 2009

Bankskatt?

Storbritannias statsminister Gordon Brown foreslår en bankskatt for å dekke fremtidige redningspakker for bankene.

Og det høres jo bra ut. Hvorfor skal ikke bankene betale for egne redningspakker?

Tja, kanskje fordi bankene IKKE burde ha carte blanche for å komme opp i kriser i utgangspunktet?

Klarer bankene å overføre de ekstra kostnadene en slik skatt måtte medføre til kundene, samtidig som de kan være fullforsikret for fremtidige fadeser - ja, nærmest kunne anse slike kriser som en fullforsikret risiko - så blir det enda mer spekulasjon, enda større bonuser og enda mer uansvarlighet fra den kanten.

En langt bedre løsning er å fullforsikre kundenes bankinnkskudd, og la bankene gå umiddelbart konkurs hvis de ikke klarer seg i markedet under strenge kvalitetskrav. Det er det eneste som kan stoppe bankene fra å leve som om kortsiktig gevinst var gud, og at intet ansvar eksisterer.

Det siste er uansett riktig, bankene har ikke ansvar og trenger ikke å ta ansvar. Et system som med stor sannsynlighet i praksis vil gi dem mindre ansvarsfølelse kan neppe være veien å gå.

5 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Det er som om banker og finansinstitusjoner nærmest er fristillet i forhold til krav som stilles til alle andre samfunnsaktiviteter, institusjoner og bedrifter.

Og når det i tillegg foreslås en slik skatt, er det egentlig bare å belønne uansvarlighet, - via skatteseddelen.

For meg blir dette en slags "gal verden".

Admiral_Gringo sa...

Hva skal til før "folk flest" innser hvor fundamental galskapen er i disse høiremiljøene?

Helge Samuelsen sa...

Fred Rune,

Ja, det er som om prinsippet om "too big to fail" gjelder alle finansinstitusjoner. Dette skyldes nok de tette bånd som finnes mellom den politiske ledelse og nettopp finans. I alle land der pengepolitikken er politisk styrt vil det være et avhengighetsforhold.

Men det forklarer ikke hvorfor bankene får så store fordeler. Dette blir jo nettopp "en gal verden". Jeg vil bruke ordet korrupsjon, fordi det her legges opp til å gi særfordeler til noen som ingen andre får.

Gringo,

Aye. Fundamental galskap. Dog er Brown fra Labour - som indikerer at høiremiljøene ikke er alene om denne galskapen.

Men konservatisme er det kanskje alikevel? At banker skal reddes, koste hva det koste vil...

kurt sa...

Best av alt er det at noen trodde at bankene ikke ville la kundene betale :=)

Helge Samuelsen sa...

Ja, noen flere gebyrer hadde det nok blitt. Lurer på om jeg også kunne få garantert gevinst? I så fall tar jeg opp gambling a la Baasland.