torsdag, desember 10, 2009

Hydrogenmotorer funker

Biltrafikk står for 20% av de norske CO2 utslippene. Istedet for å satse på å avgiftsbelegge bilister mer for å finansiere den norske syke, kunne vi enkelt kuttet disse utslippene ved å fase inn hydrogenbiler ved naturlig utskifting av bilparken. Dyre brencelceller behøves ikke, forbrenningsmotorer er en velutviklet teknologi, og er såpass billig at hvermansen faktisk kan ha råd til skikkelige biler og fremdeles være miljøvennlig uten å måtte kjøre rundt i en plastkasse med to seter og batterier.

BMW utvikler en hydrogenmotor som er en hybrid mellom en bensin og dieselmotor, og som er like effektiv som en turbodiesel. Nye hydrogentanker som kan lagre ti kilo hydrogen og gi rekkevidde på om lag 500 kilometer er også på beddingen. General Electrics utviklet allerede i 2006 et billig elektrolyseapparat som kan produsere hydrogen fra vann til under 20 kroner kiloet. I prinsippet koster altså hydrogen 4 kroner per mil (før avgifter og distribusjonskostnader). Og dette for en relativt umoden teknologi. Hydrogenbiler har vi med andre ord råd til allerede idag.

Spørsmålet er om det er politisk vilje til å si farvel til fossilenergi, eller om planen er å tjene penger gjennom avgifter på fossildrevne kjøretøyer så lenge man kan.

Tillegg:

Hydrogen-slurry
kan være morgendagens drivstoff. Ingen trykktank, påfylling som ved bensin, og bærermediet resirkuleres selvsagt.

Kompromissløse meninger har ikke detaljkunnskaper om denne teknologien, men antar den er magnesiumbasert, og produserer magnesiumhydroksid (Mg(OH)2). Dette er en ufarlig og helt giftfri væske som tidligere ble brukt til å kurere mageproblemer.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Utrolig bra blogg med løsninger for det meste!

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, anonym. Alltid kjekt å få slike tilbakemeldinger!

kurt sa...

Teknologien står klar. Alikevel finnes ingen handling. Det må da være bedre å satse på løsninger enn å prøve å spare på bruken av den gamle teknologien!

Helge Samuelsen sa...

Jeg tror vi sitter på gjerdet, fordi vi skal tyne ut siste rest av oljeindustrien vår. Andre land vil snart se mulighetene, og da sitter vi igjen i bakevja.

Tyskland vil kanskje være katalysatoren i Europa. De har både muligheten og motiv (ikke olje-produserende).

Hydrogen er en økonomisk mulighet til å gjøre noe fornuftig, istedet for å sløse penger på løsninger som i beste fall reduserer utslipp noen få prosent.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3F-4S6GRKB-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1131991029&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bc0975bcf65970fa46fc40d8435fc87c

Fred Rune Rahm sa...

Men så et lite spørsmål: produksjon av Hydrogen. Dette skjer i alle fall ved bruk av elektrolysører, men sikkert også på andre måter. Men hvor mye energi går det med til å produsere en tilsvarende enhet med Hydrogen? Og hvor kommer den energien fra?

Helge Samuelsen sa...

Hydrogen er nettopp en energibærer, ikke en energikilde. Konvertering av elektrisk energi til hydrogen er per idag ca 70% effektiv. Det vil si at mye energi går tapt. Imidlertid forbrukes også svært mye energi for å produsere bensin eller diesel. Dette tenker vi imidlertid lite på.

Hydrogen produseres idag først og fremst kommersiellt ved å spalte naturgass. Dette kan vi ikke gjøre hvis vi ønsker nullutslipp, fordi dette produserer CO2. Imidlertid ville en overgang til masseproduksjon av hydrogen ved elektrolyse nettopp kunne kutte utslipp fra industri vesentlig også. Bonus.

Skal vi gå over til annet enn fossilenergi er det helt klart at vi må produsere mer fornybar energi for å kompensere for å fase dette ut. Det er ingen vei utenom. Om vi må produsere 130% mer energi for transport enn vi gjør idag, så må vi rett og slett gjøre det (nanoteknologi er imidlertid allerede på beddingen som vil gjøre prosessen 90 - 95% effektiv, og da konkurrerer hydrogen også med elbiler - legg merke til at lading av batterier heller ikke er 100% uten tap, og skal vi erstatte fossilenergi med batteridrift, får vi også behov for å produsere 110 - 120% energiekvivalenter av dagens forbruk av fossilenergi til transport)

Hydrogen egner seg meget bra for å produseres lokalt, gjerne ved å ta i bruk lokale sol/vind eller vannkraftressurser. I tillegg tror jeg vi må satse på større vindkraftprosjekter, saltkraft eller geotermisk elproduksjon.

Dette betyr ikke nødvendigvis at vi kommer til å bruke mer ressurser på å produsere hydrogen enn vi idag bruker på å utvinne, raffinere og distribuere fossilenergi. På verdensbasis vil vi for eksempel spare enorme utslipp og stor energibruk på grunn av at tankskip vil bli unødvendige for å frakte energi. Hydrogen er "demokratisk" - det kan produseres i alle land, dog vil valgte metode være basert på lokalt tiljengelig energi. Afrika har for eksempel mye solenergi. Dagens oligarkier på energisektoren vil forsvinne, og dette er faktisk en sak som spesiellt u-land vil tjene på!

En annen sak er at jeg har sagt tidligere at vi IKKE må se oss blinde på om vi skulle måtte bruke mer energi for å bli miljøvennlige. Energisparing er greit, men ikke i forhold til drivstoffproduksjon. Der må vi ha MER fornybar energi enten vi vil det eller ei. Alternativet er på verdensbasis å spare inn 80% av energiforbruket, noe som umuliggjør sivilisasjonen slik vi kjenner den, og aldri vil bli gjennomført uansett.

Mer energibruk er ikke et problem forutsatt at det gjøres på riktig måte. Planter forbruker tusen ganger mer energi enn mennesket, uten at dette er et problem :)

Fred Rune Rahm sa...

Takk for veldig fyldig svar.

Helge Samuelsen sa...

Skulle bare mangle!

Anonym sa...

Dette er et typisk eksempel på at miljøvennlig teknologi holdes tilbake!

Helge Samuelsen sa...

Det er ihvertfall et eksempel på at miljøvennlig teknologi ikke prioriteres...

Anonym sa...

Hvor mye veier motoren