torsdag, desember 24, 2009

God Jul!

God Jul til alle! Lesere av Kompromissløse meninger, kommentatorer - selvsagt også de kritiske - God Jul. Ha fred i sinnet.

Vi feirer Jul ikke bare fordi det er Jesus' fødselsdag, men også fordi mennesket i årtusener har feiret midtvintersdagen - solhverv. Dette er feiringer som oppstod i mange kulturer uavhengig av hverandre, og har hatt en betydning for mennesker. En stor betydning. Vinter var tiden da vi hadde tid til annet enn det sedvanlige. Vinteren var en tid som kunne nytes forutsatt gode forberedelser, en lakmustest på samfunnets og individets skaperkraft. Vinteren var også tiden å hylle solen, som vi nok en gang hadde tiltro til at skulle snu og vekke verden ut av vinterdvalen. Nok en gang bringe sommer, nyskapning, nytt liv, ny innhøsting - en ny sykel. Verden var spennende, livstreet vokste, fikk nye ringer hvert år, nye generasjoner. Og vi var alle en del av det endeløse livshjulet.

To Everything (Turn, Turn, Turn)
There is a season (Turn, Turn, Turn)
And a time to every purpose, under Heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

A time to build up,a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones, a time to gather stones together

A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace, a time to refrain from embracing

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time for love, a time for hate
A time for peace, I swear it's not too late

(Bibelen, Pete Seeger)

Og enda så sterk disse tradisjonene var, så er de nærmest tapt idag. Vi lever i en overflod som ingen generasjon før har sett. Vi lever også i en tid da vi stuer våre eldre inn på gamlehjem og ikke tar oss råd til å la de leve et verdig liv til slutten. Livshjulet er brutt.

Før tok hver familie vare på sine. Noen sikkert bedre enn andre. Men det var våre egne. Og det var en del av livshjulet. Vi tar vare på våre barn - på hverandre. "He ain't heavy - he's my brother" - kunne like gjerne vært "She ain't heavy - she's my mother". Og vi visste alle at vi var hjelpeløse i perioder i livet. Slik er det, styrken og kraften kunne nok tilbes, men den var gjensidig avhengig av barnet, og den gamle. Og alt var del av livshjulet.

Denne virkeligheten er utvannet idag. Samspillet i storfamilien er redusert, det meste byråkratisert. Tatt vare på av andre. Og med det mister vi mye. Men det er viktigere idag at vi alle yter for samfunnet så mye vi kan, enn at samfunnet skal tilpasse seg den menneskelige situasjon. Kanskje det er derfor vi "må" gjemme ting i institusjoner fremfor å vise mennesket i alle situasjoner stolt frem for verden. Uansett er resultatet at alt blir målt i kroner og øre. Og penger har ingen sjel.

Mennesket har sjel. Og vi skal være stolte over å komme fra en tradisjon der selv den minste av oss kunne tale sin sak for Tinget uten redsel for represalier. Et ting som idag kanskje ikke er så lydhør for de små, med alle de bekymringer og viktige saker som har prioritet i den ansvarlige og viktige verden.

Men det er Jul. En kristen jul kapret av handelsstand og materialisme. Burde vi så hylle Kristus idag? Ikke hvis det går på bekostning av en virkelig bevissthet. Og selv om vi alle har en egen bevissthet om hva Jul burde eller skal være, så må vel noe av det viktige uansett være å være oppmerksom på hjulet som snur. På familie. På noe større enn bare oss selv. For det har vi godt av å huske innimellom.

Jesus Kristus var en rebell. Han snakket presteskapet midt imot. Han kastet pengevekslerne fra tempelet. Han tok parti med de svake. Han ba den uten skyld kaste den første sten. Han var en stor mann.

Fra den hemmelige kunnskap nedtegnet av Didymus Judas Thomas:

Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel, and will reign over all.

The person old in days won't hesitate to ask a little child seven days old about the place of life, and that person will live.

Know what is in front of your face, and what is hidden from you will be disclosed to you.

I am not your teacher. Because you have drunk, you have become intoxicated from the bubbling spring that I have tended.

Why have you come out to the countryside? To see a reed shaken by the wind? And to see a person dressed in soft clothes, [like your] rulers and your powerful ones? They are dressed in soft clothes, and they cannot understand truth.

Split a piece of wood; I am there. Lift up the stone, and you will find me there.

(Jesus Kristus)

Og så mange andre kan minnes idag, symbolisert ved store personligheter som Platon - for å hevde at etikk var viktigere enn makt og at både kvinner og menn burde få utnytte sitt potensial. Thomas Jefferson - "Et fritt folk hevder sine rettigheter som avledet fra naturlover, og ikke som en gave fra øverste rettsinstans". Oskar Schindler for sin utrettelige kamp for å redde medmennesker. Mahatma Gandhi for sin ikkevoldsfilosofi. Martin Luther King for sin kamp for likeverd. Nelson Mandela for sin kamp mot apartheid og forsoningslinje. Men de fleste helter er navnløse i historien. Hverdagshelter. Gode menn og kvinner. Som deltar i livshjulet uten ønske om å erobre eller kontrollere andre.

Blessed are the meek for they shall inherit.
Blessed is the lamb whose blood flows.
Blessed are the sat upon, Spat upon, Ratted on,
O Lord, Why have you forsaken me?
I got no place to go,
I've walked around Soho for the last night or so.
Ah, but it doesn't matter, no.

Blessed is the land and the kingdom.
Blessed is the man whose soul belongs to.
Blessed are the meth drinkers, Pot sellers, Illusion dwellers.
O Lord, Why have you forsaken me?
My words trickle down, like a wound
That I have no intention to heal.

Blessed are the stained glass, window pane glass.
Blessed is the church service makes me nervous
Blessed are the penny rookers, Cheap hookers, Groovy lookers.
O Lord, Why have you forsaken me?
I have tended my own garden
Much too long.

(Paul Simon)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for et utrolig flott innlegg til jul. Har lest disse sidene lenge, og blir stadig positivt overrasket over dine kunnskaper og innsikt, Helge.

Fred Rune Rahm sa...

Juleinnlegg med mening. Takk for flott blogging, nå, og i året bak. God jul til deg.

Arve sa...

Fint innlegg Helge!
Denne tiden på året burde også omfatte oss alle og spessielet at de som leder oss tok et oppgjør med hva de har utrettet det siste året!
Det er nok ikke mange med makt som tar seg tid til å reflektere over slikt! Kanskje de burde ta seg litt tid til å lese viktige budskap som det du og mange skriver om ellers i året! Men de er nok mer enn tilfredse med sine maktposisjoner:)
Ha en hyggelig og koselig jul Helge!
Nå sitter vi bare og venter på mitt nydelige 4 måneder gamle barnebarn og to flotte foreldre som kommer til oss og feirer julekvelden!

Admiral_Gringo sa...

Ja vi to er nok ikke alltid enige, men det er heller ikke derfor jeg leser bloggen din :)

Du skriver logisk og reflektert, og har samtidig bevart følelsene dine; en uvant kombinasjon for tiden.

God Jul og Godt Nyttår Helge :D

(Er godt i gløggen allerede)

Sigrun sa...

Bloggen din var en av de bloggene som gjorde at jeg syntes det var så godt å komme til bloggverdenen. Jeg ønsker deg en riktig god jul, Helge.

kurt sa...

God Jul, Helge. Som vanlig har du et godt innlegg med både ting til ettertanke og litt provokasjon.

Ser frem til mer av det!

Helge Samuelsen sa...

Takk til alle for kommentar. God romjul og et godt nyttår!