fredag, januar 08, 2010

Nye investeringer

Nye friske penger, denne gang åtte milliarder, som vi IKKE investerer i fornybar energi. Statoil pøser de heller inn i Iraks oljeindustri.

Spriket mellom liv og lære har aldri vært større.

"Alle må gjøre sitt...Statoil driver fremdeles med det samme" - burde være slagordet.

"Utslipp av klimagasser og miljøgifter er blant vår tids største utfordringer. Gjennom utvikling av ny teknologi og effektiv utnyttelse av naturressurser, bidrar vi til å løse problemet."

Skriver Statoil på hjemmesidene sine. Svada og pisspreik er dagens religion.

7 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Dette tar ikke slutt før vi er våte på bena. Og Norge er akterutseilt på ny teknologi. Mens Obama i USA ser på miljøendringer som muligheter for industrien, vil Norge fortsette som før.

Nåvel, det er vel stort sett så langt Obama har kommet, men tanken er imidlertid bedre enn Stoltenbergs tomme tale.

Helge Samuelsen sa...

Det utrolige (?) er at private selskaper i USA faktisk ligger langt foran i denne utviklingen. Alt fra hydrogenteknologi, batteriteknologi og geotermi er på dagsorden der borte og er cutting edge.

Selvsagt er fossilindustrien fremdeles også i USA dominerende, og faktisk også mest subsidiert (skattemessig og infrastrukturmessig), men mange frø er allerede sådd.

De frø som sås her i Norge havner imidlertid først og fremst på første båt (fly?) til utlandet og bedre rammebetingelser.

Dessuten fortsetter vi å utdanne våre mest intelligente mennesker til oljeindustrien som om dette aldri skulle ta slutt og som om vi ikke hadde behov for annet,

Når store tørkekatastrofer rammer Afrika sperrer vi øynene litt opp (og sender litt avlatspenger), når de rammer USA og ødelegger verdensøkonomien forstår vi alvoret.

Anonym sa...

Gratulerer med kommentaren, du har ikke lest mye av dagens medier om Doggerbank .....

Helge Samuelsen sa...

Jo, jeg har fått med meg at det også investeres i vindmøller. Jeg har til og med kommentert dette for lenge siden her på bloggen.

Det satses også på saltkraft, men desverre er investeringene foreløpig altfor små til at dette gir noe bidrag av betydning.

Men poenget er at det nesten er uinteressant hva som investeres i fornybar energi så lenge den globale strategien er å hente opp all fossilenergi uansett. Det er her holdningene må endres.

Forurensingen og utslippene av drivhusgasser blir akkurat de samme så lenge vi stadig går inn for å forbrenne all fossilenergi uansett.

Hvis jeg er flink å kildesorterer bosset mitt, men brenner bildekk i bakhagen, er jeg miljøvennlig da? Det er omtrent det Statoil holder på med. Og det er jo forståelig, for det er jo slik rammevilkårene bestemmer at penger kan tjenes på enklest mulig vis.

På den annen side så er det betegnende for norsk satsing på fornybar at dette britiske prosjektet på doggerbank som du nevner er 20 ganger større enn samlet norsk vindkraftproduksjon.

Dette er dessuten britiske investeringer, ikke norske. Du fikk dette med deg?

Norske investeringer i fornybart er lite å snakke om, her investerer vi nemlig fremdeles først og fremst i oljeindustrien. Det til tross for mange fine ord fra de rød"grønne".

Ja, og så investerer vi jo endel i kraftlinjer for å selge strøm ut av landet da.

Jorunn sa...

Bloggpuls.no skal fra begynnelsen av februar lage et større prosjekt med oversikt over gode blogger og andre sosiale medier i Norge. Jeg håper du får et grønt hjørne der, eller lager en tilsvarende samleblogg for dem som har evne til å ta langsiktig ansvar. Myndigheter,avisredaksjoner osv. bør deretter bombarderes med påminnelser om denne bloggen.

Helge Samuelsen sa...

Jorunn,

Interessant,

Min strategi er imidlertid å aldri tilpasse meg noe format eller hva som er politisk spiselig.

Ellers er det såvidt jeg har tid og krefter til å bruke skikkelig tid på denne bloggen, men jeg blir glad for tilliten :)

kurt sa...

Statoil ER problemet. Det er hardt å svelge at vår oljestolthet faktisk er et stort problem. Det visste vi ikke på søttitallet, men det vet vi nå.

Men pengene er alltid viktigere enn alt annet, så flertallet VIL ikke vite om problemene.