mandag, juli 25, 2011

Posering

"Breivik ønsker selv å holde fengslingsmøtet for åpne dører og vil også komme utkledd i uniformen til den europeiske, antimuslimske ridderordenen han hevder å representere.", rapporterer VG.

Er det ikke lovhjemmel til å stanse dette, bør hele rettsaken holdes lukket. Helst bør slik posering med tydelig politisk budskap utelukkes ved at det forbys. Dette er nøye gjennomtenkt av en person med tydelig over gjennomsnittet intelligens. Alt er tenkt igjennom på forhånd. I den grad det er mulig bør ihvertfall både presse og rettssystem være voksent og kompetent nok til å ikke gå terroristens gjerning.

Det er ingen menneskerett å bruke slike "regalier" eller uniformer og det har overhodet ingen konsekvens for Breiviks rett til å forklare/forsvare seg.

Tillegg: "Retten beslutter med dette at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen. En slik fremstilling vil – hensett til sakens svært alvorlige karakter – stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jfr. domstoll.§ 132.".

Bra. Så gjenstår det å se om Breiviks uttalelser om tortur i norske fengsler og at han er "i krig" blir gjennomskuet som taktikk for å fremstå som irrasjonell. Det er han ikke.

Forøvrig - og det kan synes som for tidlig med slik kritikk - sannheten er at dette nettopp er tiden, fordi terroristen skal ikke ha definisjonsmakt over agendaen og være eneste fokalpunkt i media - forøvrig bør noen fortelle Stortinget at politiets beredskap i form av 1 - ett - sporadisk operativt politihelikopter - er for lite. Sverige har 8 slike helikoptre. At vi ikke engang har to crew - en nødvendighet for operativ kontinuitet, er et åpenbart bevis på Norges enestående evne til å spare seg til fant.

2 kommentarer:

kurt sa...

Strategien ser virkelig ut til å spille ut "sinnsyk" kortet. Det hele er nok imidlertid planlagt.

Breivik var og er tilregnelig. Syke tanker, men likefullt er han i høyeste grad ansvarlig for sine handlinger.

Helge Samuelsen sa...

Ja, og det er et viktig poeng. Han er "gal" - men tilregnelig. Jeg husker jeg skrev noe for lenge siden om Hitlers tilregnelighet. Slik er det, dessverre at det onde vokser blant oss. Det er en del av mennesket. Men en del som må bekjempes. Gnothis Seauton.