onsdag, august 10, 2011

Anonyme avvikere

Nei, gruppen "Anonymous" er ikke avvikere som sådan. Det er meget hensiktsmessig å være kritisk til samfunnet, og til og med sivil ulydighet (fortrinnsvis etter ikkevoldsprinsippet) er på sin plass i enkelte tilfeller. Ytringsfrihet og kritikk av det eksisterende er en fundamental del - og sikkerhetsventil - i demokratiet.

Anonymous var da også opprinnelig ute etter å promotere internett-frihet og ytringsfrihet.

Perverteringen ligger i den retningen denne meget løst organiserte anarkistiske bevegelsen synes å ta.

For anarkistisk er den ikke. Istedet promoteres angrep mot det en selv ikke liker. Retningen blir da et meningsdiktatur der en gruppe som så ofte før antar definisjonsmakt.

Dette er problemet en burde kjempe imot.

Anarkisme er ikke farlig - men anarkister selv skaper nettopp denne illusjonen ved å alltid gå i samme fella - ønsket om selv å ha all definisjonsmakt - hver eneste gang de har sjansen.

4 kommentarer:

Henrik sa...

Sann frihet inkluderer retten til å underkaste seg en tyrann, og ekskluderer retten til å overprøve en slik avgjørelse hos andre.

Et paradoks mang en frihetsforkjemper snubler over gang på gang.

Helge Samuelsen sa...

Bra sagt, Henrik. Så gjenstår problemet med at tyranner som oftest ikke er fornøyde med fri underkastelse :)

Helge Samuelsen sa...

Og kan problemstillingen kokes ned til forskjellen mellom flertallsdiktaturet (eller forsøk på å oppnå dette av mindretallet) og det "anarkistiske demokrati" - som nettopp gir frihet til å underkaste seg - men ikke frihet til å betvinge slik underkastelse?

Henrik sa...

Ja, det er jo også en måte å se det på, på samfunnsnivå.