torsdag, august 18, 2011

Føleri om terror

Karl I Hagen angrer på at han mente etterlatte ikke hadde behov for å vite detaljer om Utøya massakren og at politiet burde spare penger på å redusere etterforskningen.

Fair nok. Det er lov å ta feil.

Men er hele Norge redusert til inkompetent føleri?

Kommentarene i media går på at Hagen var ufølsom. Kanskje det. Men irrelevant.

Norge er en rettstat - så lenge føleriet ikke tar overhånd.

"En rettsstat er en stat som både er bundet og begrenset av rettsregler; en rettsstat kan ikke handle slik den selv finner for godt eller på alle områder de synes den kunne handle."

"Maktfordelingsprinsippet: Statsmakten er delt i Lovgivende, Utøvende og Dømmende myndigheter. Disse er uavhengige."

Karl I Hagen tilhørte en gang den lovgivende myndighet (Stortinget). Som sådan var han kvalifisert gjennom folkets makt til å legge rammene for den Utøvende makt (i dette tilfelle Politiet) - Men hadde ikke hjemmel til å styre Politiet i enkeltsaker. Hvorfor mener han noen burde hatt det idag?

Ytringsfrihet er også en viktig del av Rettstaten - dog er altså Hagens ytringer langt på siden av hva en politiker skal befatte seg med. Og en må anta at Hagen fremdeles ønsker å fremstille seg som en politiker - ikke en alminnelig synser som løser verdensproblemer fra sofakroken.

Så - at rettstatens prinsipper er fraværende i debatten er et svakhetstegn. Når fikk vi som nasjon den misforståelsen at vårt demokrati er et rent flertallsdiktatur basert på føleri og synsing?

2 kommentarer:

kurt sa...

Så er jo problemet at mange ønsker nettopp flertallsdiktaturet!

Helge Samuelsen sa...

Flertallsdiktaturet er grunntenkning i de fleste demokratier. Legg bare merke til hvor ofte politikere bruker uttrytkk som at "det var flertall for forslaget".

Det er vel og bra. Men man underkommuniserer at flertallet IKKE har rett til å bestemme alt. Dette med maktbegrensning er imidlertid en meget viktig del av demokratiet.

Maktkåte politikere oppfører seg imidlertid som om slike begrensninger ikke finnes så ofte de kan.