torsdag, august 18, 2011

Stemmeplikt

Sporadisk dukker tanken om stemmeplikt opp hver gang det stunder mot valg. Tanken er selvmotsigende - tvungent demokrati.

Poenget er at flere stemmer gir mer legitimitet til makthaverne. Men hva med de som ikke ønsker å gi legitimitet til makthaverne?

Politiske partier tjener på stemmeplikt, fordi de ikke lenger må overbevise folk om at de er verdt å stemme på. Men hvem har sagt at loven med makt skal gjøre livet enklere for de politiske partiene?

Sist - hvis demokrati er folkestyre - så må folket styre. Men hva om folket ikke er enige med politikerne om at akkurat de er egnet til å være deres representanter?

Siste punkt bringer oss over i første punkt. Hvorfor skal selve systemet på død og liv ved maktbruk gi mer legitimitet til de selvbestaltede "representanter"? Vil ikke deres legitimitet være større hvis stemmene kom frivillig?

Enkelt sagt kan det kokes ned til at når representantene må tvinge allmenheten til å akseptere dem, så er deres legitimitet i virkeligheten null.

En enklere løsning ville vært å begynne å telle blanke stemmer, oppfordre folk til å stemme blankt ved misnøye med kandidatene, og innføre nyvalg hvis antallet blanke stemmer fikk simpelt flertall. Et alternativ kan også være å kunne "stemme bort" kandidater eller partier. Slike løsninger gagner ikke makteliten fordi den ikke bygger opp om deres makt, men snarere fungerer som en trussel, og vil således garantert ikke bli foreslått av noen allerede inne i det etablerte politiske system. Alle systemer er selvforsterkende, selv de som per definisjon ikke egentlig skulle være det.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Jeg ser poenget ditt, tvungne stemmer er noe vi ikke liker. Men løsningene dine tror jeg ikke er gode, praktisk, samt at de sier hva vi ikke vil ha, men ikke noe om hva vi vil ha. Det skaper vakuum.

Helge Samuelsen sa...

Løsningene er vel som en motpol til forslaget om tvungen stemmegiving. Da blir muligheten for å stemme blankt avgjørende.

Tenk deg - er det demokratisk å påby noen å stemme på et bestemt parti? Selvsagt ikke. Da kan det heller ikke være demokratisk å påby noen å stemme på noen partier. Så langt aner jeg du er enig.

Er en så opptatt av plikten til å stemme som demokratisk fundament, bør altså plikten til å telle blanke stemmer også kicke inn. Da må de bety noe.