fredag, juli 22, 2011

Terror

Så er Norge utsatt for terror - et anslag mot regjeringskvartalet.

Kompromissløse meninger fordømmer slike feige anslag.

Bruk av vold for å løse en problemstilling fører til aksept for bruk av motvold og har liten reell problemløsende effekt.

Oppdatering:

Og så viste det seg at alle spådommer om internasjonal terror var feil. Høyreekstremisme er som forventet like farlig som annen ekstremisme. Egentlig er slike merkelapper irrelevante.

Som Anders Behring Breivik selv har sagt det: "ALLE hat-ideologier bør behandles likt." Og hans ekstremisme ble altså ikke uventet del av hatets kreftsvulst.

Lenge før islamistisk terror kom på dagsorden har denne type holdninger skapt terror og vold. Rasismen har ulmet i deler av befolkningen lenge. Jeg håper mange skjems idag. Dog har jeg ingen forhåpninger. Selvbedrag er en sterk faktor.

Den største trussel ligger i virkeligheten hos oss selv - i mennesket. I fremmedfrykt, kristen- eller islamfundamentalisme, nasjonalisme og troen på at vold er et middel.

Tillegg:

Anders Behring Breivik har tidligere på document.no uttalt seg positivt om den østerrikske økonomiske tanke.

Fra wikipedia: "Libertarians typically claim that the non-aggression principle includes property and freedom of contract as a part of self-ownership, and that any interference is equivalent with aggression"

Videre: "The non-aggression principle (also called the non-aggression axiom, the anti-coercion principle, the zero aggression principle, the non-initiation of force, or NAP, for short) is an ethical stance which asserts that "aggression" is inherently illegitimate. "Aggression" is defined as the "initiation" of physical force against persons or property, the threat of such, or fraud upon persons or their property. In contrast to pacifism, the non-aggression principle does not preclude violent self-defense. The principle is a moral stance."


Anders Behring Breivik er selvsagt ingen libertarianer - men en av dem som misbruker cherrypickede liknende prinsipper for å bygge opp om egen egoisme, illusjoner og stormannsgalskap.

Ingen kommentarer: