mandag, juli 25, 2011

Tankesykdom - nytale

I lengre tid har uttrykket "tankesykdom" blitt brukt av psykologer, barnevern og andre for blant annet å beskrive depresjoner. Barnepsykolog Magne Raundalen er en av de som har brukt begrepet flittig tidligere, nå også om terrorhandlingene til Anders Behring Breivik.

Jeg mener dette er en alvorlig tankefeil.

Tankefeil er et reelt begrep. Man tenker feil.Og det gjør Magne Raundalen og andre i dette tilfellet. Men slike samlebegrep utvanner ansvarsforholdet og bør brukes sparsomt. Breivik hadde en tankefeil, og dette var årsaken til hans terrorhandlinger? Nei - begrepet ondskap er undervurdert.

Det var ingenting i veien med Breiviks tanker som sådan - de var rasjonelle ut i fra hans forkvaklede verdensbilde. Dette er ikke et eksempel på tankefeil, men på fordommer, rasisme og en forkastelse av demokratiske spilleregler til fordel for rent maktbruk. Å bruke ordet tankefeil sidestiller disse handlinger med "det å tenke feil" - i praksis det å være annerledes enn den på forhånd definerte "normalitet". Det er for lettvint.

Ikke bare åpner dette for diagnoser der en tar i bruk den reneste nytale basert på det som til enhver tid er definert som "korrekt" av definisjonsmakten - det bidrar til å utviske forskjeller i "tankefeil". Breivik er syk på samme måte som en med depresjoner - av det følger at mennesker med depresjoner enten er sterkt likestillet med massemordere - eller at massemordere er sterkt likestillet med mennesker med ordinær depresjon. Absurditeten i denne logikk avslører absurditeten i bruken av begrepet i seg selv.

Begrepet ondskap er ikke lenger "stuerent" - men beskriver terroraksjoner langt bedre enn begrepet "tankefeil".

I det hele tatt er begrepet til alt overmål meget farlig også å bruke slik det har vært brukt før - om depresjoner. Begrepet skjuler at depressive som regel har en identifiserbar ÅRSAK til sin depresjon. Mange er direkte mobbet av helsevesen, NAV eller medmennesker. Mange har opplevd utålelige situasjoner uten å få tilstrekkelig støtte og hjelp til å takle dette. Mange opplever diagnoser som maktovergrep fra systemet. Bruken av slike begrep forsterker slike opplevelser.

Begrepet "tankefeil" blir brukt feil. Det legger all skyld på interne prosesser hos "den syke". Begrepet tar fra enkeltmennesket alt ansvar - et overgrep i seg selv - men begrepet skjermer også systemet i den reneste nytale slik at diagnoser blir forenklede og ufarlige for definisjonsmakten.

Å bruke begrepet "tankefeil" slik det blir brukt er derfor en reell tankefeil.

1 kommentar:

CartoonistHenning sa...

Minner meg på Newspeak i George Orwells 1984. Alle skal snakke "sant", meninger forbudt. Altså meninger som avviker fra "massens" mening.

Å være islamfobist er ingenting galt med, å si at samfunnet bør endres til en viss retning er ingenting å bekymre seg om. Men det er måten man overfører budskapet som er viktig.

Å si at meninger ikke er "massens norm" er horribelt rett og slett.