fredag, juli 22, 2011

Definisjonsmakt og kontroll ...

Virkeligheten defineres ikke av politiske vedtak. Men moral og samfunnsmakt kan derimot kontrolleres.

Fpu lederen vil legalisere prostitusjon.

Og det er en meget god ide.

Legg merke til at dette ikke betyr at tvangsprostitusjon legaliseres. Legg merke til at dette ikke betyr at hallikvirksomhet, menneskesmugling, og andre ulovligheter legaliseres.

Snarere tvert imot vil legalisert prostitusjon underminere slike kriminelle handlinger, og prostitusjon vil ikke lenger skape marked for kriminalitet og vold.

Jeg er ikke FOR prostitusjon. Men dette er min egen moral, og kan ikke tvinges over på andre. Prostitusjon ER. Vi må slutte med å skape forbudssamfunnet der antallet kriminelle blir definert høyt på grunnlag av offerløse forhold. Dette er en utvikling som skaper det usunne maktbaserte samfunn der eliten har full definisjonsmakt og utrettelig skaper grobunn for elitens kontroll.

Forbud mot prostitusjon fungerer tvert imot som forbud mot alkohol - det skaper kriminalitet og mafiavirksomhet. Antallet ofre mangedobles ved forbud, og bare ved å dyrke dobbelmoral og ønsker om å være moralpoliti kan en lukke øynene for fakta.

Definisjonsmakt kan en tilrane seg, men definisjonsmakt forandrer ikke virkeligheten.

Statsministeren bruker også sin definisjonsmakt.

Gjeldskrisen i verden skyldes det faktum at alle ønsker å leve over evne, og at det økonomiske system - som er tuftet på monopol på pengetrykking og er avhengig av en evig vekst - gir rom for å nettopp å leve over evne. Systemet kan ikke - som Stoltenberg prøver å fremstille det - reddes av evig vekst i skatter og avgifter.

Man kan være for eller imot høye skatter - men det er ikke der problemet - eller løsningen - ligger. Tvert imot er det slik at mange sivilisasjoner har bukket under for nettopp økende skattespiraler og evig vekst i utgifter. Dette er ikke noe nytt, men noe man også gjorde for eksempel i romerriket.

Forståelsen blant politikere og økonomer idag er imidlertid tydeligvis ikke bedre enn den var dengang. Man er seg selv nærmest, og den som lever godt innenfor systemet ønsker per definisjon ingen forandring.

Og liksom kriminalisering av menneskelige behov skaper kriminalitet, skaper kontroll og monopol av pengesystemet overforbruk og offer.

Statlige monopol har dog ikke vært gjenstand for det kulturelle og religiøse moralpoliti. Og deri ligger hele forskjellen i definisjonsmakt.

Forøvrig - og en passant - burde en Statsminister som tillates å motta gaver i flere hundretusenkronersklassen fra en interesseorganisasjon - selvsagt som et minimum anses som inhabil i alle spørsmål angående denne interesseorganisasjon. Jeg snakker selvsagt om en 50-årsdag og en båt og LO.

Men definisjonsmakten er selvsagt brukt slik at dette blir lovlig morro ...

Ulovligheter som sådan er derimot nødvendig for å opprettholde nettopp denne definisjonsmakten. Så må da også slike ulovligheter defineres. Uansett resultat. Bare det rammer "andre". Definisjonsmakt og kontroll kan bare opprettholdes ved å gi næring til menneskets primitive flokkmentalitet.

2 kommentarer:

kurt sa...

Godt å ha deg tilbake! Ferie? Dine unike perspektiv trengs!

Helge Samuelsen sa...

Ferie, ja. Dog er jeg noe oppgitt og noe trett.