onsdag, august 11, 2010

Monstermaster revisited

Debatten om monstermaster er grei å ta. Kompromissløse meninger mener det ikke finnes mange argumenter for at en regjering som kaller seg grønn skal være for slikt. Kompromissløse meninger mener også at det i petrostaten Norge ikke finnes gode argumenter for å spare på utbygging av infrastruktur generellt. Vi kan ikke bare spa milliardene ut i utbygging av oljefelt eller trykke de inn i "pensjonsfondet".

En annen debatt er imidlertid kanskje like interessant. Dette handler jo om en absolutt inkompetent samfunnsplanlegging der kraftkrevende industri på Karmøy og Husnes pluss Trollfeltet har blitt akseptert uten at en har lagt til rette for tilfredstillende kraftoverføringer og kapasitet i utgangspunktet. Så fremstiller man det som om det er Bergen som har energimanko.

Selv om dette siste skulle være tilfelle, er det uansett en situasjon som kunne vært forutsett - og burde vært forutsett. Stoltenbergs forsikringer om at man måtte arbeide raskt for å forhindre katastrofe og mørklegging av Bergen er det samme som å innrømme at Norge ikke har kompetent energiplanlegging. Hardt å innrømme for et parti som har vært sterkt med på nettopp slik (manglende) planlegging.

Selv om vi betaler nettleie i dyre dommer i dette landet er altså planleggingen og utbyggingen av nettet katastrofalt dårlig. Eller kanskje vurdert som bra - for energileverandørene? Er det høyere priser man er ute etter? Jevnfør situasjonen med for lite kraftoverføring til midt-norge.


Energisituasjonen i Norge er ikke planlagt med hensyn til en sikker og god leveringssituasjon, men snarere med hensyn til fortjeneste for statskapitalismen. Det er en skandale.

Ingen kommentarer: