torsdag, august 19, 2010

Norsk energi - et scenario

La oss si at Norge bygger ut masse fornybar kraft. Det kan være geotermisk, vindkraft, bølgekraft eller mer vannkraft. I teorien vil dette kunne føre til større kraftsalg til Europa. Dette vil kunne ha den effekt at de dyreste kraftverkene i Europa legges ned. Dermed forsvinner endel kullkraft. Vi kan juble på miljøets vegne.

Kvotene til de kullfyrte kraftverkene vil da bli tilbudt på markedet, og andre - for eksempel industri - vil kunne slippe ut klimagasser langt billigere - og tillatte utslipp er altså akkurat de samme.

Vi vil da være i den situasjonen at kraftmafiaen (forutsatt at utviklingen fortsetter ved at de eksisterende kraftgigantene også overtar fornybarmarkedet) vil kunne tjene store penger på å selge subsidiert
kraft (subsidiert av norske forbrukere) til Europa uten at de totale utslippene nødvendigvis går ned.

Klimakvoter er humbug.

At det stadig har blitt billigere med utslipp viser at systemet ikke engang fungerer idag. Det er en del av den store ansvarlighetsillusjonen.

Hvis Norge virkelig ønsket å bidra til mindre utslipp, ville vi ha kjøpt opp masse kvoter for å makulere dem. Istedet må vi idag kjøpe stadig mer kvoter for å dekke opp våre egne økende utslipp.

Ansvarlighetsillusjonen.

Sannheten er at om Norge, eller andre, skulle makulere såpass med kvoter at det fossilbaserte økonomiske system kom i klemme, ville nye kvoter trylles frem. Its all done with smoke and mirrors.

Ansvarlighetsillusjonen.

5 kommentarer:

Jorunn sa...

Jeg skrev i bloggen til Stormberg, der også flere kjente politikere deltok,at det eneste som nytter er å øke avgiftene på CO2.Alt annet er bare småklatting. Talende taushet- ingen kommenterte synspunktet.
Politikerne er intelligente,og noen av dem er velmenende,så jeg forstår ikke at de klarer å leve godt med seg selv med denne kvotebløffen.
Statskraft viser likevel gode takter.La Statskraft få beholde overskuddet selv på betingelse av at de "maler Norge grønt". Da utvikler de og forfiner grønne teknologier slik at slik kraft etterhvert bli lønnsom uten subsidier,og vi får mange fine og varige nye arbeidsplasser.

Jorunn sa...

Hva så med tapte inntekter fra Statskraft til Staten? Slutt med rentefradrag for lån høyere enn 3 milllioner. De som har råd til å låne mer kan betale utgiftene selv uten å la skattebetalerne subsidiere lånene.

Helge Samuelsen sa...

Dessverre er staten så forankret i energiproduksjon og blitt så avhengige av inntektene derfra, at jeg ikke ser mulighet for forandring engang.

Statkraft anser jeg som en del av problemet. De er interessert i å utjevne energiprisene for størst mulig fortjeneste, og lar oss i Norge betale for forurensende kraft fra utlandet. Hele poenget må være at de som produserer klimautslipp eller forurensing må betale for dette direkte (avgifter lagt på produsenten), og så må prisene differensieres ut til kunde. Systemet idag subsidierer faktisk kullkraft!

En kommer ikke utenom at det må finnes en prisforskjell mellom forurensende og ikke-forurensende energi.

Rentefradrag eller ei? Helt klart er noe galt med hele skattepolitikken. Men også hele den økonomiske politikken, som er giret for vekst - ikke bærekraft. Jeg tror du er inne på noe. Men samtidig så ville jeg fjernet eiendomskatten. Den slår verst ut for vanlige lønnsmottagere og mindre foretak. De store baker slikt inn i kapitalutgiftene sine, mens hos andre går det av driftsutgifter.

kurt sa...

Statskraft og Statoil er virkelig del av problemet, helt enig!

Helge Samuelsen sa...

Statoil og Statkraft er en del av statskapitalismen, og har ingen samvittighet.