torsdag, august 05, 2010

Kriminelle på internett

Max Manus filmen ble ulovlig lagt ut på nett, og synderen er nå tatt.

Her handler det om at kriminelle handlinger selvsagt må kunne etterforskes også på internett. Det er jo tidenes misforståelse å tro at internett skal være en frisone for kriminalitet. Jeg tror det er de som tenker slik som ikke henger med i den teknologiske utviklingen. Spillereglene må selvsagt tilpasses teknologien, ikke omvendt.

Det har hele tiden vært mulig å identifisere ip adressen og dermed komme videre med etterforskningen, og denne saken viser at kriminalitet via internett faktisk kan kontrolleres uten å ty til alminnelig overvåking. Det er den viktigste lærdommen i denne saken.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Nå var det feil person som i utgangspunktet ble identifisert i denne saken. Eieren av den nevnte IP-adressen hadde ingenting med denne piratvirksomheten å gjøre og ante ikke at dette foregikk. Like forbannet så ble vedkommende identifisert som kriminell. Dette er mer enn litt betenkelig.
Hadde jeg vært vedkommende, så hadde jeg levert en solid anmeldelse mot de ansvarlige.

HenrikWL sa...

Det kontroversielle i denne saken er vel ikke nødvendigvis at lovbrudd på internett ble etterforsket, det som var betenkelig hvem som utførte etterforskningen.

Foranledningen her var at advokatfirmaet Simonsen gikk til sak mot Lyse da Lyse nektet å utlevere sensitive opplysninger vedrørende eieren av IP-adressen som Simonsen hadde grunn til å tro sto bak distribusjonen av Max Manus-filmen.

Her i Norge så er det nå en gang slik at det er politiet som driver etterforskning og som sanker inn opplysninger som ikke er (og ikke skal være) tilgjengelige for hvem som helst. Merk også at den midlertidige konsesjonen som ga Simonsen hjemmel til å bedrive denne typen etterforskning ikke ble fornyet.

Konsekvensen av høyesterettsdommen som ga Simonsen medhold blir dermed at ansvaret for å etterforske lovbrudd blir forskjøvet mer i retning av private aktører (er det greit for meg å hente opplysninger om deg fra Biltilsynet hvis jeg er tilstrekkelig overbevist om at det var din bil som gikk berserk i hagen min?). Hvorvidt dette er positivt eller negativt blir en egen debatt. Interessant er det allikevel at dommen fra høyesterett har vakt oppsikt i internasjonale domstoler, så siste ord i denne saken er nok ikke sagt.

Så: du har selvsagt rett i at lovbrudd på nettet også skal etterforskes. Det som imidlertid er verdt å ha fokus på er hvordan denne etterforskningen bedrives og hvem som bedriver den.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Interessant at du er meget for å anlegge sak her? Men det er vel alltid slik at man ønsker å sette makt bak egne krav og gi blaffen i andres. Helt menneskelig, men ikke holdbart innen rettsvesenet.

Ble noen dømt som kriminell fordi de eide en ip-adresse? Nei. Her dreier det seg om å komme videre i en sak, og andre momenter er nødvendige for å dømme noen.

Henrik,

Vi er vel noenlunde enige, bortsett fra at jeg synes at denne saken er langt mer egnet, slik den har utviklet seg, til å få på plass et skikkelig regelverk enn det jeg vil krakterisere som "vås" om at alt skal skjermes på nettet.

Her dreier det seg om å få en rettslig kjennelse om å få utlevert opplysninger, så sammenlikninger om å hente ut opplysninger privat er irrelevante. At advokatfirmaer kan sannsynliggjøre at opplysninger bør frigis synes jeg er helt greit. Alternativet er at man er 100% overlatt til hva myndighetene gidder å engasjere seg i.

Og det kan man synes er greit, helt til man finner ut at de ikke gidder å løfte en finger for en selv :)

HenrikWL sa...

Ja, at regelverket trenger en oppdatering er innlysende. Så får vi håpe at denne saken blir en slags katalysator i så henseende.

Kommentaren min om å hente ut opplysninger fra Biltilsynet var en spissformulering. ;-) Det er jo tross alt forskjell på hvermannsen i gata og et advokatfirma – og jeg er ikke automatisk negativ til at private foretak kan avlaste politiet en smule.

En observasjon jeg har gjort meg er dog at jeg kan empatisere med forvirringen hos folk som ikke er bevisste de bakenforliggende prinsippene: Max Manus er tidenes norske filmsuksess, den har sprengt alle rekorder og tjent inn mer enn noen film tidligere. For lekfolk skjønner jeg at det kan virke rart at produsentene er ute etter å ta vedkommende som drev en omfattende gratis markedsføringskampanje.

Jeg mener at debatten om hvorvidt 1 piratkopi = 1 tapt salg eller 1 piratkopi = 1 tilleggssalg (eller noe derimellom) ikke er helt avgjort enda, men all den tid regelverket er slik det er så forholder man seg til det så klart. :)

Helge Samuelsen sa...

Henrik,

Jeg er, som du sikkert husker, for at piratkopiering skal være forbudt. Men jeg er helt enig med deg i at det ikke er slik at 1 kopi = 1 mindre salg.

Men - som du sikkert har sett i det siste, så er det faktisk slik at musikksalg går drastisk ned - og dette kompenseres på ingen måte av de nettbaserte tjenester som finnes idag. Jeg tror dette aldri kommer til å skje, fordi man kan ikke konkurrere med gratis.

Dette går mest ut over de noe smalere artister, akkurat som jeg og mange andre spådde.

I en ideell verden kunne man ha tenkt seg at produkter ble "fredet" i en stund, og så frigitt for lovlig kopiering.

Dette vil imidlertid aldri fungere, fordi det ikke er mulig å håndheve og heller ikke stemmer overens med "piratenes" filosofi.

Nei, jeg tror eneste løsning er mulighet for å etterforske lovbrudd i så henseende på nettet. Og det kan altså skje UTEN en generell overvåking.

kurt sa...

Ta jævlene, sier nå jeg!

Helge Samuelsen sa...

Nåvel, problemet er vel faktisk at fri utfoldelse av fildeling på nettet har fått lov til å bli normen. Lite har blitt gjort, og myndighetene har ikke giddet å ønske å beskytte rettigheter.

Da bør kanskje et annet regime komme gradvis og jeg ønsker ikke akkurat amerikanske tilstander.