fredag, februar 17, 2012

Heartland Institute avslørt

Igjen.

For det er ingen hemmelighet at de og andre lobbygrupper har blitt sponset av industri og særinteresser i lang tid. Diverse oljeselskaper har imidlertid droppet ut av slik støtte for en tid tilbake - tilknytningen ble for belastende.

Dessverre bedriver Heartland Institute og andre libertarianske institutter en kamp MOT libertarianske prinsipper, og arbeider istedet for storkapitalen og andre særinteresser. Dette gir selvsagt god ammunisjon til alle som istedet ønsker mest mulig statlig kontroll.

Løgn og bedrag står på agendaen, eksempelvis representert ved at Heartland Institute er avslørt å regelrett arbeide mot at vitenskap skal læres i skolen
("dissuade teachers from teaching science"). Istedet skal politiske dogmer introduseres.

Og det er poenget som de fleste kommentatorer på denne saken overser. En ting er finansiering - noe annet er hva som finansieres. Og det er renspikka politisk propaganda uten det minste snev av et ønske om å holde seg til sannheten. Det dreier seg om manipulasjon på høyt nivå.

Og dobbeltmoral. De samme som jublet over hackingen av East Anglia CRU, truer nå med rettslige skritt mot alle som publiserer dokumenter fra Heartland. Og mens "Climategate" avslørte at fornekterne ikke makter annet enn å ta setninger ut av sammenheng og lyve - avslører "Deniergate" at fornekterne rett og slett aldri har vært opptatt av sannheten. Noe de fleste allerede visste. Og mens CRU gikk med på ikke mindre enn ni - 9 - uavhengige undersøkelser omkring sine data, svarer Heartland med ytterligere hemmelighold.

Fornekterne har ingen troverdighet igjen.

Det som nå er avslørt er ikke nytt. Det underbygger alikevel det mange har hevdet lenge: At representanter for klima "skepsis" bygger sine argumenter på POLITIKK, og går korporatismens ærend, mens klimaforskerne bygger sine argumenter på vitenskap og observasjoner.

Begge sider er finansiert. Selvsagt. Men bare forskerne må underbygge og stå ansvarlige for sine påstander. Juks i forskning fører til tap av anseelse og sannsynligvis tap av stilling. Og feil rettes opp ved en kontinuerlig vitenskapelig prosess og fagfellevurdering. Fornekterne derimot er kun underlagt prinsippet om ytringsfrihet - inkludert retten til å lyve - og gjemmer seg bak sine institutter og bak glatt politisk svada. Åpenbare ukorrekte påstander dementeres aldri, men lever sitt eget liv blant konspirasjonsteoretikere. Krav til etterettelighet finnes ikke, heller ikke behov for å være konsekvent. Vekselvis påstår fornekterne eksempelvis at ingen global oppvarming eksisterer - at det egentlig blir kaldere - eller at det riktignok blir varmere, men at det er udokumenterte naturlige svingninger som står bak.

At politisk propaganda uansett aldri kan konkurrere med vitenskapelige rapporter på troverdighet uavhengig av finansiering er - eller burde være - en selvfølgelighet.

Dog ikke si dette til fornekterne. De må få leve i sine konspiratoriske liksomverdener. Det er tryggest. Gi dem nok tau - så svinebinder de seg selv ...

Tillegg: Det viser seg at Heartland også vil få problemer med sin non-profit status.

Tillegg:"insideren" har gjort seg tilkjenne. Utvilsomt vil fornekterne fokusere på dette, ikke at de ennå har buksene langt ned på knærne.

Ingen kommentarer: