torsdag, februar 09, 2012

Jevons Paradoks/FreigeldSystemet idag tenderer alltid i retning av å vokse eksponensielt mot sykliske økonomiske kriser. Løsningen er å innføre fripenger, og begrense/justere vekst ved å holde arbeidstiden i ekvilibrium med samfunnets definerte behov. Virkelig velstand er IKKE avhengig av "arbeidslinja", snarere en kontrollert arbeidsmengde der noen etter eget ønske kan arbeide mer - noen mindre. Avlær alt du kan.

Hvis du tør.

Stikkordet her er "definert behov" som dessverre kan misbrukes politisk av dem som ønsker å høste større verdier gjennom systemet (de virkelige snylterne).

Arbeidstiden er dog en meget transparent mekanisme som ikke kan manipuleres ubegrenset i feil retning forutsatt at befolkningen forstår samfunnsøkonomi. Og da snakker jeg om virkelig samfunnsøkonomi, ikke det oppkonstruerte Orwellske økonomiske blendverk som man sverger til idag. Og som beviselig ikke fungerer.

Innenfor et slikt fripengesystem fungerer også kapitalismen og den nødvendige frihet den gir enkeltindividet forutsatt at fellesmål er under demokratisk kontroll.

Folket er vinnerne. Taperne er maktmiljøene. Derfor vil ikke systemet bli innført. Dog finnes løsningen på de fleste av verdens problemer rett under vår nese. En forutsetning for implementering er imidlertid å ta avstand fra politiske "religioner" og oppkonstruerte "-ismer" - dessverre nok en praktisk hindring i en verden der populus er mildt sagt uinformerte om realitetene og de faktiske muligheter.

Alternativet er å gi enda større makt til Wampyri:Og hvem var denne bestefaren? Som ville ha en internasjonal gjeldsvaluta for å fortsette ponzi-pyramiden?
Les også

Illuminati!

2 kommentarer:

kurt sa...

Nok en gang innsikt som er ubetalelig, Helge! Kjør på!

Nemo sa...

Nåvel, det er ikke min innsikt per se. Dog må jo noen ta for seg disse problemstillingene. ;)