tirsdag, august 21, 2007

Israelsk gjennombrudd på solcellefronten


I lengre tid har Israel hatt en politikk på å bygge ut solcelleanlegg for kraftproduksjon. Dette er selvsagt svært interessant i forhold til miljøvern, men også for å gjøre seg uavhengig av fossile drivstoff. Enhver intelligent nasjon burde allerede nå arbeide med denne saken, fordi verdens petroleumslagre stadig skrumper inn.

Ulempen med solceller har vært at de er relativt dyre å produsere, og at de faktisk i seg selv er et potensiellt forurensningsproblem, som også batterier er det. En revolusjonerende ny metode å bruke solceller på minimerer slike problem.

Professor David Faiman ved Israels Ben-Gurion National Solar Energy Research Center, har utviklet en ny type solcelle som tåler svært høye temperaturer, og som kan produsere enorme mengder energi bare den får nok lys. Ved å fokusere sollys via en parabolreflektor på denne solcellen kan den produsere tusenvis av ganger mer elektrisitet enn normale solceller.

Fordelen er at speilene er billige å produsere, og istedet for å dekke et større areal med dyre solceller kan en nå dekke samme areal med billige speil, og fokusere lyset mot en relativt liten solcelle - som selvsagt er billigere å produsere enn de store arealene vi normalt er vant med. Slik teknologi gir også vesentlig billigere strøm enn for eksempel kullkraftverk.

Denne solcelleteknologien er et kvantesprang i solcelle effektivitet, og gjør fremtiden lysere for steder med mye sol. Israel skal ha ros for å satse på denne teknologien, store deler av verden kan ha stor nytte av dette prinsippet.

Personlig anser jeg fremdeles geotermisk varme som å være mer effektivt, mindre arealkrevende og dessuten uavhengig av sol - men fremtidens energibehov vil forhåpentligvis være en mix av teknologier - hvis vi er smarte nok - miljøvennlige teknologier.

4 kommentarer:

oyvinds sa...

Hvis du har tid og tiltak en dag så skriv noe konkret om geotermisk varme & solcellepanel. Og da mener jeg konkret at..

- Jeg har en enebolig. Hvor/hvordan hopper jeg av el-nettet (og istedet bruker geotermisk varme & solcellepanel)?
- Samme som over, med tanke på borettslag.

Det er .. fint å lese om alle slike nye "løsninger". Stort sett finner jeg ut at det stopper det øyeblikket jeg begynner å se på "Hva må kjøpes inn og hvordan gjør man det om man har en enebolig og ønsker å gå over til løsning X?". Jeg savner en "HOWTO get of the grid"..

Helge Samuelsen sa...

Meget godt spørsmål, "how to get off the grid"!

Det er en tanke jeg har puslet endel med, og kommet frem til at idag er det svært lite en kan gjøre, med mindre en har svært mye penger, og IKKE er så interessert i miljøvern.

Jeg tenkte en gang på å sette opp min egen vindmølle, men kom til at det ble for dyrt - det ville uansett ikke blitt akseptert i nabolaget - hver mann sin vindmølle gir dessuten så stor energibruk for å LAGE systemet, at det blir lite regningsvarende også miljømessig, det blir jo litt vedlikehold også etterhvert.

Det store poenget her er at - til tross for myndighetenes propaganda - så er å bruke elektrisk kraft fra våre vannkraftverk den beste måten å være miljøvennlig på per idag. Hvis vi hadde bygd ut geotermiske varmeanlegg for å sikre nok (og billig nok) energi - kunne vi ha gått over til for eksempel energibærere som hydrogen til biltrafikk og så videre - og hatt nær null i utslipp!

Slikt er basert på store kraftverk i flere hundremillionersklassen, og selvsagt utenfor din og min rekkevidde.

Tilbake til spørsmålet ditt: Jeg anser bruk av vanlige solcellepanel som best egnet til å komme bort fra grid'en. Prinsippet er noenlunde enkelt, dekk taket med solceller av god kvalitet, ha et lite utbygg (pga av mulig gassdannelse) til en batteripakke med standard blybatterier (bilbatterier)(du må regne med minst en tyve - tretti batterier avhengig av ønsket ytelse), invester i en industriell lade-enhet for batteriene beregnet for solcelle-input, og installer 12 volt system i huset, eventuellt kjør opp spenningen til 120 volt vekselstrøm med en høykapasitets spenningsomformer.

Dette vil fungere greit, spørsmålet er om en får tillatelse til å gjøre slikt selv i det hele tatt, en må nok regne med litt elektrikerhjelp!

Kostnadsrammen ligger nok litt i overkant av 100 000 (eksludert norske avgifter) bare for solcellene, og de varer ikke evig. det samme gjelder batteriene og omformeren - prisen der har jeg ikke så mye peiling på, men regn med 50 - 60 000 til.

I klima med lite snø vil nok dette systemet fungere på vinteren også, men regn ikke med å kunne bruke elektrisitet fra solceller til fyring, en må nok ha andre systemer til det - ved - pellets, etc.

Etter min mening blir dette for dyrt - og det er for liten miljøgevinst (hvis det finnes noen overhodet)

Desverre er det slik at det finnes nok av mennesker som ønsker å bruke alternative energikilder, det er bare ikke praktisk å gjøre det på individuell basis. Ansvaret må derfor legges på myndighetene som desverre ikke har faktiske løsninger annet enn å skattlegge oss!

Anonym sa...

Når CERN folka i sveits har forska seg ferdig på big-bang maskina er det ikke umulig at neste generasjon energitilvirking skjer mellom materie og antimaterie.Noe sier meg at det i denne fysikken ligger enorme energipotensialer klare til bruk Men som alt annet teknologisk blir det nok heller bygd en pandoras eske for krigsformål. Det skjedde jo med dynnamitten som er blitt fattigmans terrorredskap.

Helge Samuelsen sa...

Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av dette, selv om jeg personlig ikke tror det kommer noe praktisk resultat før om mange år.

Forøvrig deler jeg din pessimisme angående misbruk av teknologi til krigsformål. Det er der pengene til investeringer kommer først!