tirsdag, august 07, 2007

Internettstemming

Ved neste kommunevalg kan en kanskje stemme via internett. Dette synes jeg er en glimrende løsning. Og for det skal regjeringen ha skryt.

For det første er det et poeng å begrense transport og papirbruk mest mulig i forhold til miljøet. Personlig oppmøte i stemmelokalet bør begrenses snarere enn å oppfordres. For det andre er det slik at hvis folk ikke "gidder" stemme ved en slik løsning, bør politikerne se skriften på veggen. Da har de ingenting å skjule seg bak og må innrømme generell misnøye ved fremtidig lav valgdeltakelse.

Jeg foreslår at partiene også presenterer seg selv og sin politikk på nettet i en integrert del av slik stemmegiving. Det kan bidra til at folk flest også forstår HVA de stemmer på. For poenget må jo være en demokratisk representasjon basert på befolkningens ønsker - ikke primært høy valgdeltakelse?

Mitt håp er at alle som ønsker forandring i politisk kurs - IKKE stemmer.

4 kommentarer:

Jarle Petterson sa...

Elektronisk stemmegivning virker umiddelbart besnærende, men jeg tror vi skal være varsomme med å la oss forføre av teknologi-entusiastene.

Muligheten for å avlegge stemme on the fly, muligens påvirket av impulser der og da, har sine betenkelige sider.

Helge Samuelsen sa...

Vel, all den tid vi stoler på nettbanker, så burde dette la seg ordne teknisk. Det forutsetter selvsagt vesentlig innsats sikkerhetsmessig, men systemene finnes.

At folk stemmer on the fly kan vel også forekomme i stemmelokalet. Mye retorikk har jo vært brukt i den senere tid for å få større oppmøte - blant annet har bøter vært aktuellt som pressmiddel. Uansett slike tåpelige ideer er vi sikkert enige om at slikt ihvertfall ville ført til heller tvilsom "trass-stemmegivning".

Når det gjelder det eksempelet som du lenker til ser jeg ikke helt alvoret. Politikken er jo full av retorikk og "lurebudskap" uansett. Politiske parti kan lett bli tatt på useriøsitet hvis de forsøker slike stunt.

En annen ting er at et slikt opplegg IKKE skal administreres av partiene. Dessuten synes jeg ikke det skal være for lettvint - en må gjerne lage systemet slik at en blir påtvunget en viss ettertanke - blant annet ved å inkorporere partienes programopplegg som informasjon som jeg foreslo.

Selvsagt blir slik presentasjon farget - men det problemet - i den grad det er et problem - har vi jo allerede idag.

Og en må jo før eller senere tillate at velgerne skal få lov å slippe fri fra Papa Stat sitt overoppsyn.

Det eneste problemet jeg ser er at en skal få mulighet for manipulasjon. Forutsetningen for et slikt opplegg er derfor at det administreres av et 100% frittstående organ og har minst like god sikkerhet som nettbanker.

En annen forutsetning er at det lar seg gjøre å stemme blankt.

Milton Marx sa...

Tidligere hadde jarle Petterson et bilde med en pipe.... Er det slik man blir når man sluttet å røke?

Helge Samuelsen sa...

Jarle ser bare litt overrasket ut, synes jeg :O)