fredag, august 03, 2007

Reinås sier det som det er


Styreleder i Hydro, Jan Reinås, mener utbetalingene til lederne er "smuler". Det er jo like greit at han er ærlig.

Slike uttalelser bør huskes ved lønnsoppgjøret. Noen kroner ekstra til vanlige arbeidere er vel da ikke engang lommerusk.


- "Når lederne har skapt store aksjonærverdier uten å diskutere hva som skyldes god ledelse og hva som skyldes oljepris, er det selvsagt en del av avtalen at det skal tilfalle en liten smule til dem," sier Reinås.


Og det er godt sagt. Ikke fordi det er klokt, men fordi det avslører logikken - ..."uten å diskutere hva som skyldes god ledelse og hva som skyldes oljepris...". Det er altså ett fett om lederene ER gode eller ei. Så lenge oljeprisen er som den er kunne jo halvtrente apekatter tjent penger på Hydro. Men systemet velger altså å premiere ledelsen uansett.


Ærlig er Reinås, det skal han ha.

4 kommentarer:

Vox populi sa...

Jeg er litt skuffet over at du faller ned på politikernes nivå i denne debatten.

Om man så Reinås sin uttalelse i det perspektivet som han hadde, så ser det litt annerledes ut. Men det var jo en gedigen gavepakke til en agurkhungrig journalist å bruke uttrykket "smuler", det skal han ha.

Det jeg oppfattet var "smulen" i argumentasjonen til Reinås var følgende: Norsk Hydro har økt verdien på selskapet med ca. 300 MILLIARDER i opsjonsperioden. Da blir 210 millioner sånn ca. 0,07%. For ikke å snakke om 28 millioner. Staten - du og jeg, har blitt 95 milliarder rikere i samme periode.

"Det er altså ett fett om lederene ER gode eller ei. Så lenge oljeprisen er som den er kunne jo halvtrente apekatter tjent penger på Hydro. Men systemet velger altså å premiere ledelsen uansett."

Ja vel. Hvis den teorien din er riktig, så går jeg ut fra at den gjelder for Statoil også, som også tjener på en høy oljepris, eller tar jeg feil?

Fakta er: I løpet av 1 år har kursen på Statoil falt med 8,51%.
I Hydro har den steget med 24,57%.

Hvor er koblingen til oljeprisen her. Begge selskapene har vel samme effekt av høy oljepris?

Ser du verdiendringen i hele opsjonsperioden, så har Hydro steget 300% i kurs, Statoil har steget 180%.

Dette er fakta som enkle å sjekke og som viser at forklaringen med høy oljepris ikke holder.

Og hva sier det om ledelsen i Statoil. De burde jo fått sparken for udugelighet, dersom Reinås og Reiten skal få det for å ha gjort en god jobb.

Helge Samuelsen sa...

Vox,

Nå er jeg jo skuffet over å bli satt i samme kvalitetsklasse som politikere, men men, kanskje du har rett på et nivå.

Men jeg mener det jeg sier. Jeg er klar over at Reinås har et annet perspektiv enn det jeg har, og det er kanskje litt av poenget. Det er jo nettopp slik at svært mange har et slikt annet perspektiv.

Jeg er ikke imot at ledere skal tjene godt. Jeg er ikke engang imot at de skal få bonuser. Men det får være måte på. Bonuser bør ikke spikres opp mot økonomisk resultat direkte.

Hele opplegget i norge har mer og mer skjær av å være et indre broderskap som gir hverandre penger og kudos innenfor klubben. En klubb som begynner å lukte av innavl, spør du meg. Nytt blod kan sikkert kjøpes for samme beløp.

Men det er kanskje en annen sak.

Hele poenget her er at jeg er grunnleggende uenig i at fordi Hydro, som den store bedriften den er - går med milliardoverskudd - så skal bonuser gjenspeile dette enorme overskuddet direkte. En liten prosentandel blir alikevel svært mange penger - og jeg er rett og slett uenig i at noen av disse i klubben grei fortjener så mye på toppen av lønna.

Der ligger saken. I perspektiv. Noen synes altså at de ER fortjent disse beløpene - noen synes ikke. Jeg synes ikke - også fordi hele opplegget med opsjoner er skadelig for både en bedrifts omdømme og langsiktige strategi. Det har vi jo flere eksempler på fra utlandet, at ledere har foretatt strategivalg som gir dem personlige fordeler, men som en kan spørre om er riktige langsiktige valg.

Nå kan en si slikt er opp til bedriften å vurdere - ikke meg. men jeg har jo meninger om så mangt :O)

At jeg bruker begrepet "smuler" for alt det det er verdt er jo ikke så spesiellt merkelig. Reinås viser jo med denne uttrykksmåten at han mangler en del fingerspisskjensle, som det heter på norsk.

Selvsagt gjelder denne meningen (det er ingen teori - fordi i slike spørsmål finnes ingen fasitsvar) også Statoil. Og jeg er sikker på at Statoil kunne finne bedre ledelse på det åpne markedet. Det velger de ikke å gjøre, og det er greit for meg.

Det er imidlertid noe som heter rettferdighet - og selvsagt er dette et subjektivt begrep. Men poenget ditt om at denne gavepakken er "smuler", må jo også tolkes dithen at den alminnelige lønnsmottaker også med rette kan ønske seg "smuler" av statens overskudd...slik argumentasjon høres skjelden. Ihvertfall ikke i forhold til de svakeste gruppene - her brukes heller argumentasjonen at en må være nøysom.

Forøvrig så mener jeg at staten ikke bør drive næringsvirksomhet overhodet. Det er nå engang slik at både Statoil og Hydro har fått grunnleggende spesialvilkår i gavepakke av staten i utgangspunktet. At ledelsen skal belønnes for dette blir på en måte grunnleggende feil. Personlig forholder jeg meg til både Statoil og Hydro som avleggere av AS Norge.

Dessuten - uansett hvor mye staten tjener - så ser jeg ikke på det som "min" eller "din" eiendom. Det er ikke slik i praksis. Staten er en økonomisk entitet som plasserer sine penger hårreisende feil i forhold til hvordan jeg ville valgt å bruke pengene.

At alt dette er vårt er sosialistisk propaganda som jeg aldri har kjøpt.

Vox populi sa...

Det siste først. Når jeg bruker "deg og meg" så var det aldri så lite ironisk.

Jeg er faktisk enig med deg i at opsjoner er en dårlig avlønning i en type bedrifter som Hydro og Statoil, fordi de er konjunktur/råvareavhengige og dette er en faktor som påvirker kursen, selv om den ikke er enestående.

Jeg er også enig i at 210 millioner er mye penger. Men jeg sterkt uenig med de som sier at man ikke skal betale ut dette fordi man nå ser at det er mye penger. En avtale er en avtale og bør holdes.

Derfor oppfattet jeg at Reinås mente at "smuler" i denne sammenhengen måtte sees i forbindelse med den enorme verdiskapningen som Hydro har bidratt med. Da har han sine ord i behold. 0,07% av verdistigningen er smuler.

Er det helt uproblematisk at ikke deler av denne verdiskapningen tilfaller ledelse og ansatte og ikke bare kapitaleiere? (Det utbetales bonuser til ansatte i Hydro, ikke bare ledelse)

Det urettferdige i denne saken blir jo at aksjekursen stiger ekstremt mye mer enn man forventet. Da blir også utbetalingene store. Det er enkelt matematikk. Hadde Hydro prestert like dårlig som Statoil, hadde det blitt langt lavere beløp.

Fordeler man de 210 millionene på alle 33000 Hydroansatte, blir det ca. 6300 på hver. Det kunne man selvsagt gjort som et alternativ. Uten at jeg tror det hadde vært spilt noen stor rolle for resultatet.

Mitt hovedpoeng var imidlertid at det ikke er så enkelt som du fremstilte det som, at i en tid med høy oljepris, kan en enhver apekatt lede Hydro. Det beviser kursutviklingen.

Du kan sammenligne med andre oljeselskaper enn Statoil. Den viser samme trend. Hydro viser langt bedre kursutvikling. At dette ikke påvirkes av de strategiske valg og den retning som ledelsen legger opp til, er naivt å tro. Da kunne i prinsippet hvem som helst lede Hydro.

Det er et prinsipp som er forbeholdt politikere. I Norge kan hvem som helst bli statsminister. Det er styrken og svakheten ved demokratiet. Til og med Kjell Magne Bondevik kunne bli statsminister. Og vi får en næringsminister som sover i timen.

Helge Samuelsen sa...

Det var da vitterlig Reinås selv som brakte på bane oljeprisen i debatten.

Jeg sier at han er ærlig og sier det som det er, og lar det skinne klart igjennom at slik han sier det er er ren idioti slik jeg ser det.

Jeg er fremdeles ikke enig i at selv om bonuser i prosent er lave, så er det fritt frem med hvor store beløp som helst: I store konsern kan det raskt bli snakk om så store penger at slike avtaler er ren idioti slik jeg ser det.

Det blir vi selvsagt aldri enige om. Men tror du virkelig styret i Hydro hadde gjort en vesentlig dårligere jobb om de "bare" hadde fått utbetalt en million hver?

Det er prinsippet i slike avtaler som gir urimelig gevinst som er ren og pur idioti slik jeg ser det. Men - er en bindende avtale inngått, så må en selvsagt holdes. Det gjør ikke at en ikke kan kritisere og raljere litt over selve prinsippet.

Nå tar jeg selvkritikk for å si at selv halvtrente apekatter kan lede Hydro - selvsagt så vet jeg det ikke er tilfelle - ihvertfall ikke bokstavelig :O)

Selvsagt har en god ledelse svært mye å si. Men jeg tror ikke en god ledelse blir bedre av slike perverse ordninger som legges for dagen her. Såpass har jeg tro på styret i Hydro at de sikkert gjør en god jobb uavhengig av disse avtalene. På den annen side er jo også signaleffekten nedad i systemet svært viktig - og på det grunnlag kan det jo diskuteres om denne saken har vært "god ledelse".

Min bastante holdning er at lønnsveksten i samfunnet er gått langt over styr - og det gjelder ikke bare toppledere - selv om utslagene er størst der.