torsdag, august 09, 2007

Innlysende politikerlogikk - skattlegg folk fra hus og hjem


Hvis alle ble skattet fra hus og hjem ville Staten ha vunnet. Da hadde alle ressurser blitt fordelt etter politisk logikk - eller Innlysende PolitikerLogikk (IPLTM). Med andre ord absolutt inkompetanse.

Og det blir jo mest rettferdig for alle? At alt blir styrt like inkompetent i Sovjetstaten Noreg?

I Strand gjør politikerne det beste de kan for å oppnå denne idealstaten. Det ble nylig innført eiendomskatt over hele kommunen, slik at innbyggerne kunne betale for kommunale ekstratjenester på toppen av alt det andre vi er påtvunget å betale på. Som dårlige og trafikkfarlige veier og ferger fra forrige århundre. For eksempel.

Vi har nok observert takstmennene. Med en gjennomsnittlig behandlingstid på 10 minutter fra en gjennomsnittlig avstand på 60 meter med kikkert, har disse overbetalte, men ikke overarbeidede, snylterne i aldeles ikke-produserende jobber klart det kunststykket å taksere hus fra femtitallet som om de var nybygg på 500 kvadratmeter i tjukkeste storbyen når de i virkeligheten står i tjukkeste granskogen i uren luren himmelturen.

Her vanker det nok bonuser!

Det innlysende politikerlogiske trikset er at bare de eiendommene som IKKE ble taksert en gang på åttitallet er taksert denne gang. Derfor ble bare mindretallet skrudd (og mindretallet betyr ingenting i et flertallsdiktatur). Derfor får nå de som bor i de mest grisgrendte strøk dobbel takst i forhold til de som bor i ørlite mer urbane strøk (dvs. med ihvertfall en rundkjøring). Og selvsagt får alle absolutt høyeste skattesats.

Det kommer nå inn meldinger i lokalavisen at enslige ikke lenger har råd til å bo - ihvertfall ikke uten stor møje. Og det er også innlysende politikerlogikk. La folk blø så det kjennes. Så har vi penger til dem når de havner på sosialen.

Hoi! Hvor flinke de er. Tenker på alt.

Det store cluet her er at nå skrikes det om hvor urettferdig eiendomskatten har blitt. Slik at en ved neste korsvei kan si at for å rette opp i denne urettferdigheten må også de mer tettbygde strøk takseres på nytt. Slik at alle kan blø like mye. Innlysende politikerlogikk. Bare alle har det like jævlig er jo alt rettferdig. Og bare stat eller kommune kan få ta hånd om pengene blir de sikkert brukt fornuftig.

Beste innsats i valgkampen? Det må vel være tanken om at de som ikke klarer å betale eiendomskatten kan få den ettergitt - en gang etter valget. Kanskje. Hvis regelverket tillater det...

Eller var det uroen for at folk nå river verneverdige bygg på gårder fordi en ikke lenger har råd til å betale for dem?

Og så ber de oss å stemme? Ikke en av de inkompetente fjolsene har kommet med noe som er til fordel for folk flest på en mannsalder. De får ikke min stemme. Basta. Kunne jeg stemt for standsrett ville jeg gjort det. Ved neste korsvei er det alikevel ny sjanse - forutsatt at de bruker sundt folkevett - ikke "innlysende politikerlogikk".

Som bare er innlysende for politikere.

2 kommentarer:

genese sa...

Følg nøye med på hva de finner på. Vi fikk en eiendomstaksering av kommunen for et par år siden. Når skattegrunnelaget kom hadde jeg plutselig fått en ny garasje.

Jeg ble jublende glad, skrev til kommunen, og takket. Ville gjerne betale skatten. Men spurte samtidig om hvor denne garasjen befant seg, for jeg ville da gjerne også ta den i bruk.

Uten videre ble skattegrunnlaget endret. Nesten som å gi bort en gave, og så ta den tilbake igjen.

Helge Samuelsen sa...

Kommunen her har fått så mange klager at de sikkert kan holde det gående med å behandle dem til neste år - minst.

De er sikkert ikke glade for at folk følger med :O)