lørdag, august 04, 2007

Plukke snegler


Mordersneglene gjør stor skade på planter og hager, og utrydder i tillegg lokale sneglearter. Stig Elling , dansk høyrepolitiker, mener arbeidsledige kan plukke snegler.

Slike forslag dukker opp med jevne mellomrom, og det er vel ikke lenge før Frp kommer med liknende utspill her på berget. Eller fri og bevare - kansje til og med Høyre.

Slike tanker er imidlertid basert på grunnleggende misforståelser.

For det første at arbeidsledige er statens eiendom, fritt til å forvalte - det er ikke tilfelle. Ihvertfall ikke uten at vi lever i et facistisk diktatur. Og det gjør vi vel ikke? Eller?... At det eksisterer ordninger med arbeidsledighetstrygd må oppfattes som et pålagt sosialt sikkerhetsnett der den arbeidsledige ikke skal påta seg annet ansvar enn å finne egnet arbeid. I den grad det offentlige skal legge seg opp i den enkeltes prioriteringer, skal det være en frivillig hjelp til å oppnå dette målet. Begrensninger i bruk ligger uansett innbakt i dette systemet.

For det andre er det slik at en arbeidsledig skal fokusere på å finne nytt arbeid. Annen virksomhet trekker selvsagt fokus bort fra dette målet. Det finnes begrensninger i tillat virksomhet på privat initiativ, og så skal myndighetene pålegge nettopp slik virksomhet?

For det tredje er slike ordninger udiskutabelt med på å skape et arbeidsmarked på siden av det ordinære arbeidsmarkedet. Stat eller kommuners arbeid bør ikke skje på slavekontrakter under tvang, men en bør kjøpe inn ønsket arbeidskraft til markedspris. Rart at høyrefolk alltid ser etter muligheter for å omgå markedspris, så mye de tilsynelatende elsker frie markeder, er det ikke?

For det fjerde er det vel ikke slik at en tenker seg at mennesker som for eksempel Jan Reinås, som muligens blir arbeidsledig snart, skal inngå i slike opplegg? La oss eksempelvis, og for argumentasjonens skyld, si at han går et par måneder arbeidsledig før han får en ny kremjobb - skal han i mellomtiden plukke snegler?

Ikke det? Men da er jo hele forslaget bygget på god gammeldags konservativ klassetenkning, da. Og i tillegg er det et forslag som gir staten makt over mennesker som en ikke burde gi en stat i et noenlunde fritt samfunn. Dessuten går hele opplegget på tvers av alle normale markedsteorier...

Brun grumsetenkning med andre ord... Fysj!

(Joda, dette innlegget er inspirert av Heidi Nordby Lundes innlegg på abc nyheter)

4 kommentarer:

Vox populi sa...

I Bærum er vi som vanlig langt smartere. Her bor det selvsagt ingen arbeidsledige, så vi må gå andre veier. Vi samler nemlig snegler på nettet. Det er et helvete å få den ut av tastaturet, men det går da på et vis.

Helge Samuelsen sa...

Haha!

Jaja, Krigen er allerede i gang her også.

Desverre er vi sterkt plaget med disse nye sneglene på Strandalandet, så effektive tiltak er på sin plass.

En skvett øl inne i en tom melkekartong er svært effektiv - kutt ut et hull på toppen så går sneglen inn, og kommer seg aldri ut igjen.

Ellers er jo saltbøssa god og ha :O)

Amos Keppler sa...

Betong Bjarne kom med lignende tanker en stund etter at han tiltrådte. De arbeidsledige skulle stå opp om morran. Hva har han med det egentlig?

Jeg har et nytt forslag. La alle de som kommer med slike horrible forslag bli tvunget til å plukke sneglene mm. Hvis de nekter bør de bli pisket offentlig.

Helge Samuelsen sa...

Snegleplukking er for godt for Betong Bjarne - pisk er å foretrekke uansett :O)