lørdag, august 18, 2007

Alvorlig tillitsbrudd fra AS Norge

Økonomien til Helse-norge er i full forvitring. Vi har klart det kunststykket å manøvrere oss inn i en økonomisk situasjon der vi, til tross for - eller mest sannsynligvis på grunn av - ekstrem skattlegging og store inntekter fra nordsjøen ikke lenger har råd til å holde oss med et oppegående helsevesen.

Selvsagt er løsenet at folk skal betale mer - hele systemet går jo ut på først å ta betalt via skatteseddelen - så ta gradvis mer betalt via andre avenyer etter hvert som systemet gnurer og ruster i ramsalt lake skapt av økonomisk inkompetanse.

Jeg kaller det et alvorlig tillitsbrudd at våre folkevalgte i det hele tatt har kjørt skuta så til de grader på grunn.

Ingen kommentarer: