onsdag, august 08, 2007

Rogaland vil kjempe - men av feil årsak

Rogaland - med Stavangers ordfører Leif Johan Sevland i spissen, vil kjempe for å beholde forsvarets institusjoner. Men av helt grunnleggende feil årsaker. Det burde ikke være snakk om å beholde forsvaret på grunn av arbeidsplasser eller prestisje. Ønsket om å beholde forsvaret burde være basert i at et av Norges rikeste områder snart er uten militær beskyttelse.

Hvis politikere ikke ser forsvarets eksistensberettigelse som annet enn å skaffe arbeidsplasser - foreslår jeg at det nedlegges i sin helhet. Subsidiært at politikerne blir satt på en fjøl på rek ut fjorden...

5 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Forsvaret bør nedlegges (i går) OG politikerne bør gå planken...

Amos Keppler sa...

Militærvesenet OG politikervesenet er uvesen på vår jord og bør nedlegges av prinsipp.

Helge Samuelsen sa...

Ethvert samfunn fra tidenes morgen har hatt en eller annen form for forsvar. Så jeg er ikke enig i at forsvaret bør nedlegges.

MEN det bør vris ut av hendene på politikerne totalt, og organiseres på lokalplanet.

Dermed kan ingen gjøre annet enn å forsvare seg. Og det kan jeg leve svært godt med.

Amos Keppler sa...

Vi bør være i stand til å forsvare oss som enkeltindivider og som gruppe, men ikke som nasjon, og vi bør ikke ha et forsvar.

Spørsmålet er: Hvem tjener? Jo, de på toppen av pyramiden. Militæret har aldri dreiet seg om forsvar av et land, men om å lettere kontrollere "folket".. Et folk har aldri erklært krig, bare "lederne" deres.

Det er enda en illusjon de klarer å lure de fleste med.

Helge Samuelsen sa...

Vel, da er vi jo enige.

Jeg ønsker distrikstvis kontroll av forsvaret, ikke nasjonal kontroll. Slikt er for farlig å gi til rikspolitikerne. Nettopp av de årsaker du begrunner.

I praksis må vi organisere forsvaret på et eller annet demokratisk vis - ellers så ender vi opp med at Reinås og Reiten og Co sitter med denne makten - og det er også for farlig.