fredag, august 17, 2007

KRL-faget skal pusses opp


...for å bli lovlig i forhold til menneske- rettighetene. Og det høres jo bra ut.

I virkeligheten vil det alltid være slik at et fag basert på livsynspropaganda vil være i strid med menneskerettighetene i den grad det er påtvunget. For selv om alle livssyn blir presentert på en nøytral måte - er hele poenget å legitimere verdensreligionene - med en sterk fokus på kristendommen. Virkeligheten er jo at slik undervisning er like feilaktig som kreasjonisme. Det finnes overhodet ingen rasjonell begrunnelse for det som presenteres.

Og ingen skal si at barna er i stand til å se løgnene tidlig i indoktrineringsfasen. Min egen åtteåring diskuterte bestemt (og det er bra) for at Jesus var en gud (det er mindre bra) med den begrunnelse at læreren hadde sagt det. Hvordan kan en forklare barn at noe læreren sier er sant, og annet er basert på tro? Etter min definisjon har skolen feilet i det øyeblikk de IKKE makter å definere forskjellen på tro og virkelighet.


KRL faget bør legges ned - ikke flikkes på. Religionshistorie bør imidlertid absolutt være en del av undervisningen. Med hovedvekt på -historie. Vår historie kan knapt forstås uten å forstå overtro og fanatisme, samt religionens rolle i å skape skiller mellom kulturer og å fungere som en del av maktapparatet.


Fortrinnsvis så bør slik undervisning foregå på ungdomsskoleplan - ikke i grunnskolen. Og fortrinnsvis bør religionsfrihet være knyttet til friheten til selv å velge religion uavhengig av statens preferanser. I tillegg bør religion knyttes ufravikelig til den personlige sfære - uten å bli ansett som et statlig anliggende overhodet. Det er nemlig en forutsetning for å hevde at vi lever i et fritt land (noe vi selvsagt per idag overhodet ikke gjør).

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

At de tviholder på kristendomsfaget er bare enda en skandale på en meget lang liste.

Hele maskeraden siden "krl" ble innført har hatt det som mål, og slik er det fortsatt.

Helge Samuelsen sa...

Maskerade er et meget dekkende ord. Makten som ligger i nytale har blitt forstått av maktmennesker lenge før George Orwells tid.