torsdag, august 23, 2007

Hillary tryner!


Det er skjelden jeg kommenterer utenriks, men unntakene finnes.

Hillary Clinton har visstnok ikke forstått bæret av hva demokrati er, noe som selvsagt kan sies å være et problem i og med at hun kanskje ender opp som amerikansk president. Når det er sagt, i så fall inngår hun jo tydeligvis bare i en kontinuerende amerikansk imperialisme. Problemet, slik jeg ser det, er at ikke før har amerikanerne kastet Saddam Hussein og innført demokrati i Irak - til enorme kostnader både for amerikanere og (først og fremst) irakere, så ønsker hun å instruere irakerne om hvem de skal ha som statsminister.

Normalt er en slik innblanding ikke akkurat takt og tone? På den annen side er det vel slik at en ikke regner med at noen tror amerikanerne virkelig ønsker å gi irakerne demokrati på egne premisser uansett?

Uhyggelig nok er det George W som har rett i denne saken, når han uttaler: - Det er ikke opp til politikere i Washington å avgjøre om han skal bli sittende i sin stilling. Det er opp til det irakiske folk som nå lever i et demokrati og ikke et diktatur.

Selvsagt har Dubya sin egen agenda for å si slikt, men han har utvilsomt rett.

2 kommentarer:

genese sa...

Har du ikke forstått? demokrati er det amerikanerne til enhver tid definerer som demokrati. Og en demokratisk valgt statsminister, er den statsministeren som amerikanerne til enhver tid liker. hehe

Helge Samuelsen sa...

Ah, at jeg kunne glemme det. Og hvis ikke Irakerne er enige, sender de bombeflyene inn påny :O)