mandag, august 06, 2007

Gå eller kjøre?


Det er mer miljøskadelig å gå til butikken enn å kjøre, mener Chris Goodall, forfatter av "How to Live a Low-Carbon Life".

Regnestykket er, urovekkende nok, korrekt. Matproduksjon skaper så store utslipp at produksjonen av menneskets "drivstoff" slipper ut mer drivhusgasser enn biler. Og dette illustrerer selvsagt galskapen og mangelen på bærekraft i vårt moderne samfunn på en perfekt måte.

Poenget her er at bilkjøring er en vesentlig liten del av vårt totale utslipp. Hele samfunnsystemet er basert på overforbruk av forurensende kraft, og slikt forandrer man ikke ved å skattlegge enkelte deler av dette samfunnet, selv om det er politisk opportunt. Som jeg før har påpekt, så må man forandre hele energipolitikken før en kan se reelle forskjeller. Karbonbasert energi må bort - økologisk produsert energi må inn. Alt annet er å lure oss selv.

I tillegg forurenser faktisk selve tilstedeværelsen av kyr og griser i landbruket. De eksisterer i langt større konsentrasjoner enn de ville gjort i sin naturlige tilstand, og produserer store mengder metan, som er en drivhusgass langt mer potent enn CO2. "Fordelen" med metan er at den brytes ned i atmosfæren til vann og CO2...men det hjelper oss ikke så lenge vi fortsetter alle andre utslipp.

Men det er unaturlig at vi alle blir vegetarianere av den grunn. Løsningen er ikke å ikke spise kjøtt, men å innse hva som er viktig og hva som ikke er fullt så viktig. Matproduksjon er viktig - forutsatt at den foregår på best mulig måte. Bare selve produksjonen av fossile energikilder slipper ut omtrent like mye som landbruket. Vi kan jo velge - vil vi ha mat - eller olje?

Det vil hjelpe å spise mindre kjøtt. En slik strategi vil imidlertid overhodet ikke fungere isolert sett. Ikke så lenge vi sannsynligvis vil bruke den dyrkbare marken vi sparer på kjøttproduksjon til produksjon av biodrivstoff - der energiregnskapet i utgangspunktet knapt går i pluss i forhold til karbonbasert energi. Avgiftsbelegger vi kjøtt, blir produksjonen enten mer rasjonell, med dårligere livskvalitet for dyrene og dårligere matkvalitet som resultat - forbyr vi kjøtt spiller vi bare ballen over til det svarte markedet og kjøttsurrogat, som sannsynligvis vil være like energikrevende å produsere som ekte vare. Forbud og avgifter har liten effekt - I mange tilfeller motsatt effekt av hva som ønskes - tenk for eksempel på forbudstiden i USA.


Holder vi oss til det oppnåelige og legger umulig ønsketenkning på hylla, ligger løsningen - hvis vi ønsker en løsning - strengt tatt bare i en overgang til andre energiformer - også i landbruket. Og... en reduksjon av verdens befolkning.

Det første elementet i denne planen er fullt ut gjennomførbart, men går imot dagens kapitalinteresser - det andre elementet er langt vanskeligere å gjennomføre - fordi problemet i realiteten hverken er kyr eller olje, men at mennesket er en naturlig parasitt på økosystemet.

Spørsmålet er om vi noensinne innser det, og justerer kursen.

2 kommentarer:

Jassmonsteret sa...

Jau. Kjøre eller spise? Skal vi bruke energien til å lage nok mat, eller til å flytte på den?

En ting til jeg ville nevne:
"I tillegg forurenser faktisk selve tilstedeværelsen av kyr og griser i landbruket. De eksisterer i langt større konsentrasjoner enn de ville gjort i sin naturlige tilstand, og produserer store mengder metan, som er en drivhusgass langt mer potent enn CO2. "
Javel? Hva blir mengdene ift. til CO2 fra forbrenning av fossilt brensel? Sier man det om dyr, må man også si det om mennesker; det er 6 milliarder av oss, klart at vi slipper ut mer metan og CO2 enn tidligere.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg er enig. Selvsagt slipper vi jo ut mer av både det ene og andre enn tidligere.

Men en sak som jeg egentlig ikke tenkte på når jeg skrev dette innlegget, og som har gått opp for meg nå er at det naturlige kretsløpet på jorden inneholder en gitt mengde av forskjellige stoffer. Altså flytter vi bare på fordelingen av disse stoffene - bortsett fra når vi forbruker fossilenergi, for da slipper vi ut karbon som lenge har ligget "låst".

Med andre ord er jeg litt i tvil om utslipp fra dyr eller mennesker i seg selv er et problem hvis vi ser bort fra forbruk av fossilenergi.